Bank i Klient: Jak zwiększyć dostęp do kredytu przedsiębiorców branży telko?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Czeka nas nieuchronna cyfryzacja: gospodarki, administracji i w końcu życia codziennego. Jak podkreślano w trakcie tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, jest to proces, w którym priorytetami są dostępność usług i bezpieczeństwo danych, a sukces ekonomiczny i społeczny odniosą państwa i społeczności, które zadbały o rozwój gospodarki elektronicznej w obu sektorach - i publicznym, i prywatnym.

Ignacy Kowalski

W ocenie ekspertów Polska jest w tej sprawie krajem kontrastów. Z jednej strony mamy ogromne zaległości (25% populacji wykluczonej cyfrowo), a z drugiej budzimy na świecie uznanie z powodu bardzo szybkiej i kreatywnie rozwijanej absorbcji wszelkich nowinek (np. polska bankowość elektroniczna).

Nadal jednak istnieją liczne bariery rozwoju gospodarki elektronicznej – prawne, społeczne (brak umiejętności cyfrowych), czy przede wszystkim infrastrukturalne (dostęp do sieci). Podstawowym warunkiem są jednak jakość i dostępność infrastruktury. Niwelacji tej bariery służą przede wszystkim programy publiczne.

W latach 2007-2013 był to Program Innowacyjna Gospodarka, zaś obecnie głównym wsparciem będzie Program Operacyjny Polska Cyfrowa. W ramach tych programów podjęto się budowy infrastruktury szerokopasmowej, umożliwiającej dostęp do szybkiego internetu. Bezpośrednimi odbiorcami tych projektów będą mieszkańcy obszarów, na których do tej pory dostęp do sieci był ograniczony lub wcale go nie było (tzw. białych plam).

Branża telekomunikacyjna (telko) poszukuje kredytu

W latach 2007-2013 mali i średni przedsiębiorcy – lokalni operatorzy usług telekomunikacyjnych zrealizowali około tysiąca takich projektów szerokopasmowych, dofinansowanych z funduszy europejskich. Jak podaje Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE), na rozbudowę infrastruktury szerokopasmowej wydali oni łącznie ponad 2 mld zł, zapewniając dostęp do szybkiego internetu prawie czterem milionom Polaków. W latach 2014-2020 inwestycje te będą kontynuowane.

Jednak pojawia się tu także wiele problemów. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wskazywano przede wszystkim na barierę dostępu do finansowania dla branży telekomunikacyjnej.

Jako główne powody odmów kredytowych przedsiębiorcy tego rynku podają brak zdolności kredytowej i brak odpowiednich zabezpieczeń. W tym drugim zakresie jako problem objawiły się: brak wymaganej formy zabezpieczenia, brak możliwości ustanowienia zabezpieczenia w formie hipoteki oraz przewidywane trudności w ewentualnym zbyciu przez bank nieruchomości z infrastrukturą telekomunikacyjną. Szczególne problemy napotkały mali przedsiębiorcy, którzy inwestują zazwyczaj jako firmy usługowe, a posiadają jedynie pracowników i sieć dostępową.

Z badania przeprowadzonego w styczniu br. przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że przedsiębiorcy rynku teleinformatycznego oczekują od banków przede wszystkim większej elastycznoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI