Bank i Klient: Instrumenty zwrotne na półmetku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Koniec roku sprzyjał refleksji nad wykorzystaniem unijnych instrumentów zwrotnych wspierających rozwój Polski. To właśnie czyniono podczas kongresu "Instrumenty zwrotne 2007-2013 - na półmetku i w perspektywie 2014-2020", zorganizowanego wspólnie przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP, Związek Banków Polskich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podczas konferencji Arkadiusz Lewicki, dyr. Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP dla Polskiego Rynku Finansowego, podkreślił, że impreza jest wyjątkowym wydarzeniem nie tylko w polskiej, ale także w unijnej skali. Ponieważ tego dnia omawiane są wszystkie instrumenty zwrotne (kapitałowe i kredytowe), ulokowane w 20 programach. – Mamy kilka miliardów złotych do wykorzystania, to czas próby przed nową perspektywą finansową, która daje nadzieję nawet na dziesięciokrotny wzrost pieniędzy na różne instrumenty inżynierii finansowej. Dlatego chcemy dziś porozmawiać o rozwiązaniach i rekomendacjach z tym związanych – powiedział.

Z ta opinią zgodził się Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. – Jesteśmy na etapie badania, gdzie można skutecznie spożytkować instrumenty finansowe na kolejną perspektywę po roku 2014.(…)

Na tym etapie możemy powiedzieć o du – żym sukcesie w wykorzystaniu instrumentów finansowych. Ponad miliard euro już pracuje w systemie gospodarczym jako pożyczki i poręczenia kredytowe dla MŚP oraz, co bardzo znamienne, na rzecz polskich samorządów w ramach programów rewitalizacji miast (program Jessica) – stwierdził. – O skuteczności programów pomocowych świadczą tysiące udzielonych poręczeń oraz praktyczne wykorzystywanie mechanizmów programu Jeremie w regionach. Obecna efektywność pozwala myśleć o szerszym wykorzystaniu instrumentów finansowych w przyszłości, co jest możliwe także dzięki coraz większej profesjonalizacji mikroprzedsiębiorstw. Możemy mówić nawet o dodatkowych 10 mld euro do wykorzystania w przyszłej perspektywie 2014-2020. Zależy nam, aby wnioski z tego sformu – łowane przez banki i samorządy były dla nas rekomendacją do dalszych rozmów z UE. Wciąż brakuje wielu regulacji na poziomie unijnym umożliwiających wykorzystywanie instrumentów zwrotnych dla kapitału obrotowego, w tej sprawie KE ewoluuje od stanowiska pozytywnego do… negatywnego. Podobnym problemem jest łączenie dotacji z pożyczkami, co jest zasadne i efektywne jeszcze w tej perspektywie finansowej – tym bardziej że na kolejną Komisja Europejska przygotowała rekomendację dotyczącą łączenia dotacji z pożyczkami. Musimy razem z nią wypracować pewne podstawy do prawnego otoczenia instrumentów finansowych: od dotacji, instrumentów zwrotnych po instrumenty mieszane.

– Chciałbym, podziękować Ministerstwu Rozwoju Regionalnego za dobrą pracę, która daje nadzieję na nową perspektywę finansową – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. – Musimy wszyscy wyciągnąć wnioski z naszego działania – od rządu po bank BGK i samorządy. W program włącza się coraz więcej banków spółdzielczych i komercyjnych, uczestniczą w kilkunastu tysiącach projektów, 40 proc. których już zostało do końca zrealizowane. Chcemy, aby w kolejnym okresie wykorzystano środki dostępne na poziomie krajowym. Udało się bowiem sięgnąć nawet po środki unijne, będące poza dyspozycją naszego kraju – chodzi mi o wykorzystanie pieniędzy z programów ramowych Komisji Europejskiej. Było to możliwe, ponieważ mamy dobrze funkcjonujący Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP i zdobyliśmy gwarancję absorpcji środków unijnych. Swoista koalicja na rzecz absorbcji środków unijnych, w skład której wchodzą: firmy leasingowe, kapitałowe, instytucje pożyczkowe i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI