Bank i Klient: Forum Bankowe 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.04.foto.071.a.400x"Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń ostatniego kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego" - tak brzmiało motto tegorocznego Forum Bankowego, przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

Forum odbyło się 12 marca br. w warszawskim hotelu Sheraton. Przybyło nań kilkuset znamienitych gości – przedstawicieli rządu, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego czy zarządów banków. Nie zabrakło również polityków i ekspertów rynku finansowego. Kuluarowe dyskusje oraz panele tematyczne zdominowały: unia bankowa, wychodzenie z recesji, nowe regulacje dla sektora finansowego oraz nowy model efektywnej ochrony konsumenta usług bankowych.

Z bogatej plejady wystąpień i paneli wybraliśmy fragmenty wypowiedzi Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich; Mateusza Szczurka, ministra finansów oraz Marka Belki, prezesa Narodowego Banku Polskiego

Krzysztof Pietraszkiewicz: Przełomowy dla polskiego sektora bankowego był rok 2008 – rok kryzysu finansowego. Wtedy to, pół roku przed jego wystąpieniem, podczas naszego Forum Bankowego, mówiliśmy o tym, że istnieje bardzo wysokie ryzyko wystąpienia problemów subprime na rynkach światowych. ZBP przygotował w listopadzie 2008 r. i przedstawił w Senacie pakiet stabilizacji i rozwoju. Ostatecznie kształt temu projektowi nadaliśmy w lutym 2009 r. Wiele z tych propozycji znalazło się potem w programach rządu. Dla nas bardzo ważne było, aby sektor bankowy służył dalszej stabilizacji gospodarki. Chcemy po pięciu latach zmienić priorytety, pragniemy by powstał pakiet rozwoju i stabilizacji. Minister Mateusz Szczurek stwierdził, że »chciałby, aby jego misja wiązała się z odnalezieniem wszystkich ukrytych możliwości tkwiących w polskiej gospodarce «. Bardzo na to liczymy – mimo kryzysu Polska jest krajem, który w ciągu 5 lat osiągnął blisko 20-procentowy wzrost PKB. Polacy mają prawo do dumy także z tego, że mają stabilny i nowoczesny sektor finansowy. (…) Polski sektor bankowy ma dobrą jakość portfela kredytowego, stabilny od lat wzrost funduszy własnych i solidnie wyposażony Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Za tym sukcesem kryją się działania rządu, nadzoru bankowego, zarządów banków i samych inwestorów

Pomagała w tym także dobra konstytucja, z autonomią Narodowego Banku Polskiego oraz ustalonym poziomem długu publicznego. I choć w ciągu wielu lat liczba banków zmniejszyła się z 1900 do 640, to nie spadło zaufanie społeczne do tego sektora gospodarki. Dlaczego w takim razie Polacy gorzej oceniają możliwości rozwojowe Polski? Bo brakuje jasnych i czytelnych programów rozwojowych krajów i regionów. Brakuje strategicznych umów społecznych i porozumień, edukacji ekonomicznej i sposobów skutecznej komunikacji z różnymi środowiskami. Potrzebna jest, zgodnie z zasadami społecznej gospodarki rynkowej, aktywna rola państwa i polityków w tworzeniu strategii rozwojowej. Musimy zabiegać o stworzenie programów wieloletniego oszczędzania, systemu poręczeń kredytowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, które tego wymagają oraz wykorzystania banków w absorbcji środków unijnych. Wciąż nierozwiązany jest problem identyfikacji elektronicznej obywateli, co jest barierą w dalszym rozwoju gospodarki elektronicznej.

Dr Mateusz Szczurek: Czego rząd może oczekiwać od sektora bankowego? Wypełniania dalej jego podstawowej, fundamentalnej funkcji, czyli zbierania depozytów od tych, którzy chcą oszczędzać i udzielania kredytów tym, którzy tego potrzebują i chcą inwestować. Trudniejszym oczywiście zadaniem jest znajdowanie w sektorze prywatnym miejsca dla oszczędności Polaków. I to po cenie rynkowej – musi tu nastąpić sprzężenie prac otoczenia regulacyjnego, nadzoru, polityki makroekonomicznej, przy uwzględnieniu ryzyka, jakie muszą ponosić przy tej dział...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI