Bank i Klient: Finansowanie i zarządzanie ryzykiem w działalności MŚP

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2011.11.foto.028.a.250Forum Korporacyjne to jedno z największych dorocznych spotkań świata finansów z przedsiębiorcami. W tym roku odbyło się w dniach 23-25 października i poświęcone zostało finansowaniu i zarządzaniu ryzykiem w działalności europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców - w tym polskim doświadczeniom i propozycjom na tle Europy.

Mariusz Idzikowski

Forum Korporacyjne było jednym z oficjalnych wydarzeń podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, honorowym patronatem objął je prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, zaś patronatami instytucjonalnymi: Komisja Europejska, Ministerstwo Gospodarki i Europejska Federacja Bankowa. Jego organizatorem był Związek Banków Polskich, a współorganizatorem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W Forum wzięło udział ok. 400 przedsiębiorców, finansistów, przedstawicieli organizacji obu środowisk, a także przedstawicieli administracji krajowej i unijnej odpowiedzialnej za sektor MŚP.

W ramach 3 bloków tematycznych oraz 6 sesji plenarnych i szczegółowych, 50 prelegentów i panelistów poruszyło problemy dostępu do finansowania, jego perspektyw w najbliższym okresie, dobrych praktyk oraz najnowszych propozycji dla sektora MŚP – zarówno publicznych, jak i wprowadzanych przez sektor finansowy. Wydarzeniem, które zostało zorganizowane pierwszy raz w Polsce był „Okrągły Stół Bankowców i Małych i Średnich Przedsiębiorców”, który poprowadziła Polska Rzecznik MŚP, wiceminister gospodarki, Grażyna Henclewska. Sesjom plenarnym i warsztatowym towarzyszyły stanowiska eksperckie instytucji finansowych – tu uczestnicy mogli zadać pytania oraz otrzymać materiały informacyjne. Oficjalnymi spotkaniami towarzyszącymi Forum były: XIII Zjazd Stałego Zespołu ds. MŚP Europejskiej Federacji Bankowej (23 października), Konferencja Krajowego Systemu Usług dla MŚP oraz spotkanie Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na rzecz Absorpcji Środków UE w Polsce poświęcone instrumentom dla małych i średnich firm (oba 25 października).

Należy wspierać ciągły i stabilny rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrost jego szeroko rozumianej innowacyjności. Silny sektor MŚP jest synonimem silnej gospodarki. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą istnieć bez dostosowanych do ich specyfiki rozwiązań finansowych. Należy do nich zaliczyć zarówno rozwój systemu poręczeń i gwarancji, jak i zindywidualizowane podejście w ocenie tych przedsiębiorstw. W interesie nas wszystkich leży ułatwianie mikro, małym i średnim firmom efektywnej działalności i stabilnego rozwoju ich biznesu – napisał prezydent Bronisław Komorowski w liście do uczestników Forum Korporacyjnego 2011.

Polski sektor przedsiębiorstw obejmuje ponad 1,67 mln firm, z czego większość, ponad 99 proc. to są firmy z sektora MŚP. Mimo że na rynku co roku pojawia się ok. 400 tys. nowych przedsiębiorstw, bardzo wiele z nich upada bądź zaprzestaje działalności. Aż 58 proc. polskich przedsiębiorców deklaruje niechęć do zaciągania zobowiązań finansowych. Jest to bariera psychologiczna, aby ją pokonać, należy pracować nad zaufaniem przedsiębiorców do instytucji finansowych. To służy rozwojowi przedsiębiorczości w Polsce – powiedziała podczas Forum, Bożena Lublińska- -Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Temat tegorocznego Forum został niejako wywołany pracami i dyskusją na temat aktualnego stanu i perspektyw dostępu mikro, małych i średnich firm do finansowania zewnętrznego, w tym do środków na założenie i rozwój działalności gospodarczej. Małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem napędowym gospodarki europejskiej, w tym polskiej, stanowią ok. 99 proc. wszystkich firm oraz wytwarzają ok. dwie trzecie PKB. Jak pokazują liczne badania, przedsiębiorcy, szczególnie po ostatnim kryzysie, potrzebują zróżnicowanej oferty finansowania zewnętrznego, która mogłaby wesprzeć odbudowę dynamiki inwestycyjnej tego sektora.

W związku z tym dostęp starterów i innowacyjnych firm do finansowania, ryzyko w działalności gospodarczej ery turbulencji, dobre praktyki w relacjach obu środowisk oraz budowanie kompetencji MŚP do korzystania z instrumentów finansowania zewnętrznego – to tylko niektóre z wiodących tematów tegorocznego spotkania. W okresie polskiej prezydencji w Radzie UE prowadzone są także strategiczne dyskusje o nowym budżecie i programach UE na lata 2014-2020. W związku z tym ważnym punktem dyskusji była także unijna polityka względem mikro, małych i średnich firm, w tym nowe propozycje w tym zakresie. Wnioski i rekomendacje z obrad Forum zostaną przekazane władzom państwowym i organizacjom środowiskowym, celem wykorzystania w pracach monitoringowych, legislacyjnych i regulacyjnych.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI