Bank i Klient: Bankowość niewykorzystanych możliwości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2012.11.foto.124.150xCzy czeka nas renesans bankowości hipotecznej i listów zastawnych? Tomasz Mozer, prezes zarządu Pekao Banku Hipotecznego, nie ma wątpliwości. Jesteśmy w dobrym miejscu, w dobrym czasie - zapewnia w rozmowie z Grzegorzem Brudzińskim

Druga szansa to dar od regulatora czy od rynku?

– Tu akurat zbiegają się oczekiwania regulatora co do kształtu przyszłej struktury finansowania sektora bankowego z doświadczeniami wielu jego uczestników z ostatnich lat. Bo przekonali się, że ani papiery rządowe wielu krajów, ani obligacje korporacyjne, jak chociażby branży budowlanej, nie są w stanie zapewnić porównywalnego poziomu bezpieczeństwa do listów zastawnych. Same procedury udzielania kredytu hipotecznego oraz ustalania wartości bankowo-hipotecznej powodują, że aktywa, które są podstawą do emisji listów zastawnych są wyjątkowo dobrej jakości. Kolejnym elementem podnoszącym ich bezpieczeństwo jest ocena agencji ratingowej.

Podkreślam – mówimy tu o papierach długoterminowych, których wykorzystanie prowadzi do spełnienia przez bank kryteriów długoterminowej płynności. A to jest kwestia, która będzie zyskiwała na znaczeniu z uwagi na wymogi regulacyjne.

Czy aby zrobić miejsce dla bankowości hipotecznej powinna nastąpić zmiana modelu bankowości uniwersalnej?

– Sądzę, że nie ma nawet takiej potrzeby, a przede wszystkim nie ma takiej możliwości. My funkcjonujemy w sytuacji, gdy fundamenty systemu bankowego w naszym kraju zostały już ukształtowane i zmiana ich, bez wyjątkowo mocnych ku temu argumentów biznesowych czy regulacyjnych, nie wchodzi w grę. To, co jest możliwe, to poszukiwanie optymalnego miejsca i roli dla banku hipotecznego w jego macierzystej grupie kapitałowej, zwłaszcza w odniesieniu do jego zasadniczego trzonu, jakim jest bank uniwersalny. Tak przecież funkcjonują oba banki hipoteczne w Polsce.

Tu, wbrew pozorom, nie brakuje miejsca. Tylko trzeba je umiejętnie zagospodarować z korzyścią dla grupy. Bankowość hipoteczna tak naprawdę składa się z dwóch obszarów, które mogą, choć nie muszą, iść w parze. Po pierwsze, mówię tu o działalności w roli emitenta listów zastawnych, a po drugie o działalności biznesowej w roli centrum kompetencyjnego przy organizowaniu chociażby finansowania typu project finance dla klientów zaliczanych do grupy SME. Jeśli skoncentrujemy się na funkcji w roli emitenta, to także i tu można dostrzec, że możemy emitować listy zastawne w oparciu o akwizycję własną klientów, jak i dzięki transferowi do nas wierzytelności z banku uniwersalnego. Jeśli mówimy zatem o potrzebie zmian, to takich, aby taki transfer przebiegał jak najbardziej gładko.

Kluczowa jest tu zatem miejsce w grupie?

– Dokładnie. Rolą banku hipotecznego powinno być dostarczanie długoterminowej płynności dla grupy poprzez emisję listów zastawnych. Tak, aby zostały spełnione wszystkie jej normy oraz nastąpiła dywersyfikacja źródeł finansowania. Dzielą nas tylko tygodnie od chwili, gdy sektor bankowy znajdzie się pod rządami Bazylei III, a ubezpieczeniowy pod rządami pakietu Solvency II.

Podobnie powinniśmy patrzeć na bank hipoteczny jako centrum kompetencji, które także powinno kierować się logiką funkcjonowania i podziału zdań w grupie, jeśli chodzi o finansowanie nieruchomości komercyjnych. W tym obszarze stanowimy unikalne połączenie umiejętności zarządzania ryzykiem ze znajomością obsługi finansowej procesów inwestycyjnych. Jak każdy bank,jesteśmy zobowiązani posiadać cały pion zarządzania i kontroli ryzyka, które w tym przypadku ma dość charakterystyczny profil i to jest ogromny atut.

Proszę jednak nie zapominać, że działalność bankowa ściśle się wiąże ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI