Bank i Klient: Kredyt technologiczny wraca na rynek

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.12.foto.055.a.600x17 banków od grudnia przyjmuje już wnioski przedsiębiorców o dofinansowanie projektów proinnowacyjnych w postaci specjalnej dotacji wmontowanej w komercyjny kredyt bankowy. Całkowita wartość środków na dofinansowanie innowacyjnych projektów wyniesie prawie 2 mld zł. I bankowcy, i klienci zacierają ręce, ponieważ tzw. kredyt technologiczny to sprawdzona rynkowo i bardzo atrakcyjna forma wsparcia rozwoju biznesu małych i średnich firm.

Ignacy Kowalski

Dokładniej „Kredyt na innowacje technologiczne” to nowe wcielenie znanego przedsiębiorcom „kredytu technologicznego”, z którego w poprzedniej perspektywie finansowej skorzystało 600 firm. „Kredyt na innowacje technologiczne” to część Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) – poddziałanie 3.2.2. Nowy program będzie jednym z podstawowych źródeł pozyskania kapitału na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora MŚP w obecnym rozdaniu środków unijnych. W nowym okresie wspierane będą wdrożenia innowacji o charakterze technologicznym – do przedsiębiorców trafi łącznie ponad 1,8 mld zł.

Niewątpliwym wyróżnikiem opisywanego instrumentu spomiędzy innych narzędzi wsparcia dla proinnowacyjnych MŚP jest jego hybrydowy charakter. Instrument polega bowiem na połączeniu kredytu bankowego z dotacją. System został opracowany w taki sposób, by kompetencje i zasoby w Banku Gospodarstwa Krajowego i bankach komercyjnych nie dublowały się. Banki komercyjne zweryfikują inwestycje pod kątem wykonalności ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej oraz udzielą kredytu na realizację inwestycji technologicznej, a BGK zapewni, by dofinansowanie, w formie częściowej spłaty tego kredytu, otrzymały najbardziej innowacyjne projekty. Powyższy model jest oceniany jako racjonalny i dostatecznie zweryfikowany rynkowo

Kredytem technologicznym sfinansować można inwestycję, której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników basektodań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Technologia ma umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski.

Ile i kiedy?

Kredyt technologiczny jest sprawdzonym i popularnym instrumentem wsparcia innowacyjności wśród przedsiębiorców. Z wielu badań wynika, że należy do najbardziej oczekiwanych form interwencji publicznej, mimo iż dedykowany jest wdrożeniu zaawansowanych technologii, a nie prostej modernizacji bazy maszynowej czy tym podobnym celom inwestycyjnym.

Klient banku będzie mógł pozyskać dofinansowanie w ramach okresowo organizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego konkursów. Pierwszy oficjalnie ruszył 7 grudnia 2015 r. i potrwa do 20 stycznia 2016 r. Do rozdysponowania będzie ponad 300 mln zł ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI