Bank Handlowy: zysk netto w III kw. wyniósł 93,4 mln zł, powyżej oczekiwań

Bank Handlowy: zysk netto w III kw. wyniósł 93,4 mln zł, powyżej oczekiwań
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2021 roku spadł do 93,4 mln zł z 114,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 16 proc. powyżej oczekiwań rynku, który zakładał zysk na poziomie 80,5 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do zysku netto wahały się od 61 mln zł do 91 mln zł.

Zysk netto spadł 19 proc. rdr i wzrósł 28 proc. kdk.

Niższy wynik z tytułu odsetek

Bank podał, że na niższy w ujęciu rok do roku zysk netto wpłynęły przede wszystkim niższy wynik z tytułu odsetek z powodu spadku salda portfela inwestycyjnych dłużnych papierów wartościowych oraz wzrost wyniku z tytułu oczekiwanych strat kredytowych.

„Z drugiej strony, zysk netto w III kwartale 2021 roku wzrósł o 20,7 mln zł (tj. 28,4 proc.), dzięki wzrostowi przychodów klientowskich w obszarze FX i wyniku z tyt. opłat i prowizji” – podał bank w raporcie.

Po trzech kwartałach zysk netto wynosi 561 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 230,3 mln zł.

Odbicie gospodarki i wynikająca z tego potrzeba silniejszego wspierania rozwoju klientów będzie w najbliższych kwartałach jednym z motorów wzrostu wyników naszego banku.

– powiedziała cytowana w komunikacie prasowym prezes banku Elżbieta Czetwertyńska.

Czytaj także: Elżbieta Światopełk-Czetwertyńska prezeską Banku Handlowego >>>

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 168,8 mln zł i okazał zgodny z konsensusem na poziomie 168,7 mln zł (oczekiwana wahały się od 165 mln zł do 173 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 21 proc. rdr i pozostał na poziomie z II kwartału.

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 157,9 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 156,9 mln zł (oczekiwano wyniku w przedziale 149 – 168,7 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 15 proc. rdr i 5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wpływ na kwartalny wzrost wyniku prowizyjnego miał m.in. 40-proc. wzrost prowizji z bankowości transakcyjnej oraz 25-proc. wzrost prowizji w wealth management.

Wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji w III kwartale wyniósł 131,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 83,6 mln zł.

Saldo rezerw

Saldo rezerw wyniosło w trzecim kwartale 2021 roku 18,7 mln zł, czyli było zbliżone do konsensusu odpisów na poziomie 18,2 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 9,3 mln zł do 25,7 mln zł. Rok wcześniej saldo rezerw było dodatnie (wpływ pozytywny) i wyniosło 25 mln zł.

Koszty działania

Koszty działania banku łącznie z amortyzacją sięgnęły 274,6 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (278,1 mln zł).

„Wyższym przychodom towarzyszyło utrzymanie kosztów operacyjnych pod kontrolą, pomimo zauważalnej presji na koszty wynagrodzeń, co nie jest unikatową sytuacją dla nas, ale widocznym trendem na rynku. Koszty ryzyka wróciły do znormalizowanych poziomów, jednocześnie jakość portfela kredytowego pozostawała wysoka” – powiedziała wiceprezes zarządu do spraw finansowych Natalia Bożek.

Suma bilansowa

Na koniec III kwartału 2021 roku suma bilansowa banku wyniosła 60,5 mld zł, co stanowi spadek o 0,8 proc. w porównaniu do końca 2020 roku.

Wartość kredytów netto w segmencie bankowości instytucjonalnej wyniosła 13,8 mld zł, co oznacza wzrost o 1,8 proc. w porównaniu II kwartału 2021 roku. Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym wyniósł 7,1 mld zł.

Czytaj także: Bank Handlowy nie uzyskał zgody KNF na wypłatę dywidendy z zysku za 2019 r. >>>

Pod koniec września 2021 roku bank został pozwany w 39 sprawach dotyczących kredytu indeksowanego do CHF na łączną kwotę 14,3 mln zł (większość spraw znajduje się w pierwszej instancji).

Współczynnik wypłacalności TCR wynosi 19 proc.

Bank Handlowy chce wypłacać dywidendy i utrzymywać koszty ryzyka na poziomie 30-40 pb

Bank Handlowy planuje na początku 2022 roku przedstawić nową strategię, bank chce nadal wypłacać dywidendę i w kolejnych kwartałach utrzymywać koszty ryzyka w przedziale 30-40 pb – poinformowali we wtorek przedstawiciele banku.

„Pracujemy obecnie nad strategią, we wrześniu przedstawiliśmy kierunki rozwoju radzie nadzorczej. Jak zostanie ona zatwierdzona przez radę to będzie opublikowana na początku przyszłego roku” – powiedziała na konferencji prezes banku Elżbieta Czetwertyńska.

„Nie planujemy zmian naszego dotychczasowego podejścia (w sprawie wypłaty dywidendy – przyp. red.) – planujemy się dzielić zyskami z akcjonariuszami” – dodała.

Bank podał we wtorek, że jego zysk netto w III kwartale wyniósł 93,4 mln zł. Saldo rezerw wyniosło 18,7 mln zł, a koszty ryzyka były na poziomie 35 pb.

„Znormalizowane koszty ryzyka na poziomie między 30 pb a 40 pb to nasze przewidywania na kolejne kwartały” – powiedziała wiceprezes Natalia Bożek.

Przychody banku w III kwartale wyniosły 457 mln zł, czyli wzrosły 9 proc. kdk. Przychody w bankowości instytucjonalnej wzrosły w tym czasie 14 proc., a bankowości detalicznej pozostały na poziomie z II kwartału.

Wolumeny kredytowe w segmencie bankowości instytucjonalnej wzrosły 2 proc. kdk, ale spadły 10 proc. rdr.

„W obszarze przedsiębiorstw, przede wszystkim tych dużych klientów korporacyjnych, nie ma dużego zapotrzebowania na finansowanie. Gdyby inwestycje się pojawiły na rynku, to spółki miałyby takie zapotrzebowanie” – powiedziała Bożek.

„Mamy wysoką płynność i nasi klienci również taką wysoką płynnością się charakteryzują” – dodała.

W kwietniu Citigroup, większościowy akcjonariusz Handlowego, poinformował, że zamierza wyjść z segmentu detalicznego na 13 rynkach, w tym z polskiego.

„Rozmowy prowadzi nasz większościowy akcjonariusz. Wiemy, że proces nadal trwa. Nie mamy nowych informacji na ten temat” – powiedziała Czetwertyńska.

„Nie ograniczmy naszej działalności, wręcz przeciwnie – skupiamy się na dalszym rozwoju bankowości detalicznej w tych sektorach, które są dla nas strategiczne” – dodała. 

„Bank Handlowy pokazał dobry wynik tradingowy i koszty operacyjne”

MACIEJ MARCINOWSKI, TRIGON DM:

„Wyniki są zgodne z oczekiwaniami na większości pozycji. Przebicie naszych prognoz miało miejsce tylko na pozostałych przychodach, dzięki wysokim zyskom z tradingu oraz na kosztach operacyjnych, gdzie bank utrzymuje wysoką kontrolę i wyróżnia się pod tym względem na tle sektora.

Wyniki mogą być podstawą do podniesienia naszych prognoz na kolejne lata o ok. 5 proc. Bank nadal nie zainwestował wolnej gotówki, którą posiada po sprzedaży części portfela obligacji w I kwartale 2021 roku. Pozostawia to dodatkowy upside dla wyniku odsetkowego na przyszły rok”.

Źródło: PAP BIZNES