Bank Handlowy: zysk netto w III kw. 2020 roku wyniósł 114,7 mln zł, 14 proc. powyżej oczekiwań

Bank Handlowy: zysk netto w III kw. 2020 roku wyniósł 114,7 mln zł, 14 proc. powyżej oczekiwań
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2020 roku wzrósł do 114,7 mln zł z 113,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 14 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 100,6 mln zł.

Oczekiwania 9 biur maklerskich co do zysku netto za III kwartał wahały się od 88,1 mln zł do 116,1 mln zł.

Zysk netto w III kwartale wzrósł 1 proc. rdr i 29 proc. kdk.

Bank podał, że na wyższy w ujęciu rok do roku zysk wpłynął niższy wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych o 116,5 mln zł, częściowo zniwelowany przez niższe przychody, głównie wynik odsetkowy.

Czytaj także: Bank Handlowy nie wypłaci dywidendy z zysku za 2019 r. >>>

Po trzech kwartałach 2020 roku zysk netto wyniósł 230,3 mln zł wobec 306,3 mln zł przed rokiem.

Saldo rezerw

Saldo rezerw (wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe) było w III kwartale dodatnie (pozytywny wpływ) i wyniosło 25,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem zawiązania rezerw (salda ujemnego) w wysokości 32,2 mln zł, w przedziale oczekiwań od 25,7 mln zł do 35,7 mln zł. W II kwartale 2020 roku saldo rezerw wynosiło minus 110 mln zł.

Bank podał, że w przypadku bankowości instytucjonalnej, głównym powodem rozwiązania odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych była redukcja zaangażowania z tytułu należności kredytowych znajdujących w tzw. etapie 3.

„Jednocześnie grupa odzwierciedliła poprawę jakości grupy klientów znajdujących się w etapie 2, co skutkowało ich przeniesieniem do etapu 1” – napisano w raporcie.

Bank Handlowy poinformował, że w przypadku bankowości detalicznej nie zaobserwowano pogorszenia jakości portfela.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 213,7 mln zł i okazał się 9 proc. poniżej oczekiwań na poziomie 235,3 mln zł (oczekiwania wahały się w przedziale 222,2- 249 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 27 proc. rdr i 19 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 137,2 mln zł i był 3 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 133,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 127 mln zł do 142,1 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 3 proc. rdr i wzrósł 11 proc. kdk.

Bank podał, że spadek w ujęciu rok do roku dotyczył przede wszystkim wyniku w segmencie bankowości detalicznej (o 6,1 proc.). Niższa mobilność klientów indywidualnych w związku z ograniczeniami wywołanymi pandemią COVID-19 wpłynęła negatywnie na przychody z tyt. FX na kartach płatniczych.

Niższe koszty

Koszty (razem z amortyzacją) wyniosły w III kwartale 271 mln zł, czyli były 4 proc. niższe niż oczekiwał to rynek (282,2 mln zł). Koszty spadły 2 proc. rdr i 9 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wskaźnik kosztów do dochodów wzrósł do 62 proc. z 50 proc. rok wcześniej.

Na koniec III kwartału 2020 roku suma bilansowa banku wyniosła 60,2 mld zł, co stanowiło wzrost o 15,8 proc. w porównaniu do końca 2019 roku.

Wartość należności od klientów na koniec III kwartału 2020 roku wyniosła 22,7 mld zł i była niższa o 4,5 proc. w stosunku do końca 2019 roku.

Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym spadł

Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym spadł wobec stanu na koniec grudnia 2019 roku o 1,2 proc. i wyniósł 7,3 mld zł. Bank podał, że za spadek odpowiadały należności niezabezpieczone (w związku ze słabszym popytem klientów na pożyczki gotówkowe, wywołanym pandemią COVID-19). Kredyty hipoteczne odnotowały wzrost w wysokości 244 mln zł (czyli o 13 proc.) w stosunku do końca 2019 roku.

Największy udział w sumie aktywów grupy (z udziałem 42,7 proc.) miały inwestycyjne dłużne aktywa finansowe. Ich wartość wyniosła 25,7 mld zł i była wyższa o 10,2 mld zł (tj. 66,1 proc.) w stosunku do końca 2019 roku, z powodu wyższego wolumenu polskich obligacji skarbowych.

Na koniec III kwartału 2020 roku łączna suma zobowiązań wyniosła 52,6 mld zł, co stanowiło wzrost o 17,2 proc. w porównaniu do końca 2019 roku.

Wskaźnik kredytów do depozytów spadł na koniec września 2020 roku do 50 proc. z 64 proc. rok wcześniej.

Bank podał, że pod koniec września 60 proc. jego pracowników pozostawało w trybie pracy zdalnej, co oznaczało spadek o 20 pp. w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2020 roku.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 20,4 proc.

Bank Handlowy nie widzi obecnie potrzeby tworzenia dodatkowych rezerw w związku z drugą falą pandemii

Bank Handlowy ocenia, że utworzone wcześniej rezerwy były na konserwatywnym poziomie, więc nie ma obecnie potrzeby tworzenia dodatkowych rezerw związanych z drugą falą pandemii – poinformował prezes banku Sławomir Sikora.

„Stworzyliśmy bardzo konserwatywne rezerwy w oparciu o prognozy makroekonomiczne na II kwartał i nie dokonaliśmy zmian w poziomie rezerw makroekonomicznych” – powiedział Sikora.

„Nie widzimy w tej chwili potrzeby zmiany tego podejścia w dotwarzaniu rezerw (…) Mamy większy poziom wyrezerwowania, co w naturalny sposób powoduje, że nie ma potrzeby w tej chwili tworzenia dodatkowych rezerw na drugą falę, bo ona była już uwzględniona wcześniej” – dodał.

Saldo rezerw banku było w III kwartale dodatnie (pozytywny wpływ) i wyniosło 25,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem zawiązania rezerw (salda ujemnego) w wysokości 32,2 mln zł. W II kwartale 2020 roku saldo rezerw wynosiło minus 110 mln zł.

Prezes poinformował, że zdarzeniem jednorazowym, które wpłynęło na wysokość rezerw w III kwartale była między innymi redukcja należności kredytowych w tzw. koszyku trzecim.

„To zdarzenie jednorazowe, należności w koszyku trzecim spadły 20 mln zł kwartał do kwartału” – powiedział Sikora.

Źródło: PAP BIZNES