Bank Handlowy z 57,9 mln zł straty netto w IV kw. 2020 roku; prezes: stać nas na wypłatę dywidendy

Bank Handlowy z 57,9 mln zł straty netto w IV kw. 2020 roku; prezes: stać nas na wypłatę dywidendy
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strata netto Banku Handlowego w IV kwartale 2020 roku wyniosła 57,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 173,8 mln zł zysku netto - poinformował w czwartek bank we wstępnych niezaudytowanych wynikach za 2020 rok.

W całym 2020 roku grupa wypracowała zysk netto w wysokości 172,4 mln zł, który był niższy o 64,1 proc. od wyniku osiągniętego w 2019 roku.

Wpływ na wyniki banku w ostatnim kwartale 2020 roku miał odpis wartości firmy w wysokości 215 mln zł w części dotyczącej segmentu bankowości detalicznej.

Czytaj także: Bank Handlowy odpisał 215 mln zł w segmencie bankowości detalicznej >>>

Sporządzony wcześniej konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto Banku Handlowego w IV kwartale wyniesie 136 mln zł, jednak nie uwzględniał on podanej we wtorek informacji o dodatkowym odpisie.

Bank podał, że odpis ten miał charakter jednorazowy i nie wpływa on na pozycję płynnościową oraz na współczynniki wypłacalności banku. Po wyłączeniu tego zdarzenia zysk wyniósłby 157 mln zł i byłby to najlepszy poziom w całym 2020 roku.

Saldo rezerw

Saldo rezerw (wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe) według wyliczeń PAP Biznes wyniosło w IV kwartale 12,1 mln zł. Konsensus PAP zakładał rezerwy na poziomie 23 mln zł.

W IV kwartale 2020 roku bank rozpoznał rezerwę na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi w CHF w wysokości 13 mln zł i podwyższył o 10 mln zł rezerwę dotyczącą zwrotu prowizji z tytułu pożyczek przedpłaconych.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w wyniósł 220,9 mln zł i okazał się zbliżony do oczekiwań na poziomie 225 mln zł (oczekiwania wahały się w przedziale 220-234 mln zł).

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 158 mln zł i był 11 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 141,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 136 mln zł do 149 mln zł).

Koszty

Koszty (razem z amortyzacją) w ostatnim kwartale 2020 roku wyniosły 275,8 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami. Koszty pozostały na poziomie ubiegłorocznym i wzrosły 2 proc. w porównaniu do III kwartału 2020 roku.

Suma bilansowa grupy wynosi 60,9 mld zł i była o 17,2 proc. wyższa niż na koniec 2019 roku.

Wartość należności od klientów na koniec 2020 roku wyniosła 21,9 mld zł , czyli spadła o 7,7 proc.

Wartość kredytów

Wartość kredytów netto w segmencie bankowości instytucjonalnej, wyniosła 14,7 mld zł, co oznacza spadek o 10,1 proc. Bank podał, że spadek wolumenów kredytowych dotyczył niższego popytu na kredyt (głównie na kredyty w rachunku bieżącym) zwłaszcza ze strony klientów Bankowości Przedsiębiorstw, na działalność których istotny wpływ miała pandemia COVID-19.

Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym spadł natomiast o 2,2 proc. do 7,2 mld zł. Za spadek wolumenów kredytowych odpowiadały należności niezabezpieczone (o 8,7 proc. do 5 mld zł) w związku ze słabszym popytem klientów na pożyczki gotówkowe, wywołanym pandemią COVID-19. Z drugiej strony kredyty hipoteczne wzrosły w 2020 roku o 16,4 proc. do 2,2 mld zł.

Wskaźnik kredytów do depozytów spadł do 51 proc.

Prezes Banku Handlowego: przed nami czas wspierania firm w realizacji inwestycji

Oczekiwany powrót gospodarki do wzrostu będzie wymagał od banków wspierania przedsiębiorstw w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i odbudowy gospodarki, uważa prezes Banku Handlowego Sławomir S. Sikora. Bank podał, że widoczny od wielu miesięcy wzrost aktywności klientów na rynkach finansowych oraz wysokie obroty walutowe pozytywnie przełożyły się na wyniki kwartalne, a wyłączając wpływ jednorazowego odpisu księgowego, wyniki IV kw. są najwyższe w całym 2020 roku.

Patrząc na prognozy na rok 2021, mówiące o powrocie do wzrostu gospodarki polskiej i gospodarki światowej, uważam, że przed nami czas wspierania przedsiębiorstw w zakresie pomysłów inwestycyjnych i przebudowy gospodarki.

„Będziemy więc spełniać tą rolę, którą z sukcesem realizowaliśmy w ostatniej dekadzie” – powiedział Sikora, cytowany w komunikacie. 

„W zeszłym roku musieliśmy zdefiniować na nowo priorytety, postawiliśmy przede wszystkim na bezpieczeństwo i wsparcie klientów. Zaoferowaliśmy odroczenie spłat kredytów, dzięki uruchomionej przez nas platformie 1400 naszych klientów otrzymało ponad 450 milionów złotych rządowej pomocy, zrewolucjonizowaliśmy cyfrowo nasze usługi. Oferując to, w czym jesteśmy najlepsi – doradztwo w transakcjach na rynkach finansowych i kapitałowych oraz efektywne zarządzanie majątkiem – wzbudziliśmy zaufanie klientów, którzy wybierali nasz bank jako partnera w swoich planach rozwoju” – podkreślił Sikora. 

„Bank Handlowy stać na wypłatę dywidendy”

Bank Handlowy stać na wypłatę dywidendy, bank jest dobrze przygotowany na odbicie gospodarcze – poinformował Sławomir Sikora.

„Uważam, że Bank Handlowy stać na to, by taką dywidendę wypłacić” – powiedział Sikora.

Dodał, że liczy na zmianę podejścia nadzoru finansowego w sprawie wypłat dywidend.

Zdaniem Sikory dobrze, że KNF wyszedł na rynek z inicjatywą rozwiązania problemu kredytów we frankach szwajcarskich i że NBP zadeklarował wsparcie tego projektu. Wdrożenie tej propozycji może zredukować ryzyko systemowe w sektorze.

Prezes poinformował, ze bank spodziewa się, że PKB Polski w 2021 roku wzrośnie o 3,7 proc. Głównym motorem odbicia w 2021 r. mają być gospodarstwa domowe.

Bank ocenia, że jest dobrze przygotowany na odbicie gospodarcze dzięki wysokiej płynności, nadwyżce kapitałowej i brakowi problemów systemowych.

Prezes poinformował, że bank nie ma planów zmian w sieci oddziałów.

DM BDM: Bank Handlowy pokazał w IV kw. mocny wynik prowizyjny i handlowy

Wyniki Banku Handlowego w IV kwartale 2020 roku, bez uwzględnienia odpisu, okazały się nieznacznie lepsze od oczekiwań, bank pokazał bardzo mocny wynik prowizyjny i wynik handlowy – uważają analitycy.

DM BDM:

„Wyniki Handlowego za IV kwartał odbieramy neutralnie. Strata netto wyniosła 58 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał zysk netto na poziomie 136 mln zł, a nasze prognozy zysk netto w wysokości 146 mln zł. Istotna różnica w stosunku do oczekiwań wynikała przede wszystkim z odpisu utraty wartości firmy 215 mln zł, o którym bank informował dwa dni temu, a który nie był uwzględniany przez konsensus (oraz przez nas).

Poza tym pozytywnie zaskoczył wynik prowizyjny (+11 proc. vs. konsensus), słabszy był natomiast wynik odsetkowy (-2 proc. vs. konsensus). Pozostałe przychody i koszty administracyjne były zgodne z oczekiwaniami, a rezerwy – bez uwzględnienia odpisu – były nieco niższe od konsensusu ze względu na rozwiązania w segmencie korporacyjnym.

W pozostałych przychodach bank wykazał bardzo wysoki wynik handlowy, który jednak został skompensowany przez rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne (13 mln zł) oraz na „małe TSUE” (10 mln zł).

Bez uwzględniania odpisu wartości firmy, wynik Handlowego przed podatkiem byłby nieznacznie lepszy od konsensusu (o ok. 6 proc.) ze względu na bardzo mocny wynik prowizyjny.

W naszym przekonaniu wyniki Handlowego potwierdzają relatywnie sprawną odbudowę działalności operacyjnej banków.

(…) Widzimy upside dla prognoz rynkowych oraz podtrzymujemy pozytywne nastawienie do banku. Na naszych prognozach Handlowy jest notowany na 12,2x P/BV oraz 0,62x P/E, odpowiednio 4-proc. oraz 3-proc. dyskontem do mediany dla sektora. Biorąc pod uwagę brak ekspozycji na CHF, solidny potencjał dywidendowy oraz relatywnie sprawną odbudowę EPS, widzimy upside dla obecnej wyceny banku.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews