Bank Handlowy: 394,9 mln zł zysku netto w I kw.; najwyższy wynik od wejścia na GPW w 1997 roku

Bank Handlowy: 394,9 mln zł zysku netto w I kw.; najwyższy wynik od wejścia na GPW w 1997 roku
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Banku Handlowego w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 394,9 mln zł z 26,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 11 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 357,1 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 329 mln zł do 381 mln zł.

Bank podał, że był to jego rekordowy, najwyższy wynik od wejścia banku na GPW w 1997 roku. Na wysokość zysku wpłynęły rosnące przychody w segmencie klientów instytucjonalnych oraz operacje na rynkach finansowych.

Czytaj także: BFG: Bank Handlowy ma zapłacić 64,7 mln zł składki >>>

Wynik na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody wyniósł 455,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 104,8 mln zł.

Z kolei wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji w I kwartale był na poziomie 114,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był ujemny i wynosił 7,3 mln zł.

Przychody w bankowości instytucjonalnej

Bank podał, że przychody w bankowości instytucjonalnej, która odpowiada za niemal 70 proc. przychodów Banku Handlowego, wzrosły ponad dwukrotnie wobec tego samego okresu rok wcześniej. Bank niemal podwoił przychody z rynków kapitałowych wobec poprzedniego kwartału, a także odnotował odbicie w kredytach dla klientów instytucjonalnych.

Wskaźnik ROE wynosi 7,3 proc.

Saldo rezerw

Saldo rezerw wyniosło 6,2 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem 78 proc. wyższych odpisów na poziomie 28,1 mln zł.

Czytaj także: Fitch Ratings umieścił rating Banku Handlowego na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym >>>

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 197 mln zł i okazał się 5 proc. niższy od konsensusu na poziomie 208,2 mln zł (oczekiwania wahały się w przedziale 193,8-219,7 mln zł). Wynik odsetkowy spadł o 35 proc. rdr i 11 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 172,5 mln zł i był 12 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 154,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 145 mln zł do 160,1 mln zł). Wynik wzrósł o 22 proc. rdr i 9 proc. kdk.

Bank podał, że najwyższy nominalny przyrost przychodów w tej linii dotyczył obszaru związanego z rynkiem kapitałowym (tj. z tytułu działalności maklerskiej i usług powierniczych), który urósł o 24,7 mln zł rdr w związku ożywieniem na rynku transakcji kapitałowych.

Koszty banku

Koszty w I kwartale wyniosły 362,2 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (358,7 mln zł). Koszty spadły 4 proc. rdr i wzrosły 31 proc. kdk.

Na koniec I kwartału 2021 roku suma bilansowa wyniosła 58,8 mld zł, co stanowiło spadek o 3,5 proc. w porównaniu do końca 2020 roku.

Łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 21,4 proc.

„Bank pokazał mocne prowizje i solidny wynik handlowy”

Analitycy odbierają wyniki banku lekko pozytywnie, wskazują na mocny wynik z opłat i prowizji i solidny wynik handlowy.

MICHAŁ FIDELUS, DM BDM:

Pozytywnie zaskoczyły przede wszystkim pozostałe przychody, saldo rezerw, a także wynik prowizyjny. Rozczarował natomiast wynik odsetkowy.

„Wyższa od naszych założeń była też efektywna stopa podatkowa. Zgodnie z wcześniejszym komunikatem bank wykazał bardzo wysoki wynik na sprzedaży papierów dłużnych (456 mln zł).

Wyniki Handlowego za I kwartał odbieramy lekko pozytywnie ze względu na bardzo mocne opłaty i prowizje. O ile istotnie wyższe od oczekiwań były pozostałe przychody, co było efektem solidnego wyniku handlowego (wynik na sprzedaży AFS był zgodny z wcześniejszym komunikatem), zostało to skompensowane przez wyższą efektywną stopę podatkową.

Jednocześnie zakładaliśmy, że wpływ sprzedaży obligacji na wynik odsetkowy będzie znaczący, ale mimo tego linia ta rozczarowała.

Kluczowym determinantem kursu akcji banku wydaje się obecnie trajektoria wyników finansowych (bardzo dobry 2021 r. ze względu na rekordowy zysk na sprzedaży papierów dłużnych, ale z negatywnym wpływem na wynik odsetkowy) oraz perspektywa wydzielenia/sprzedaży detalicznej części banku zgodnie z planami Citigroup. Istotna jest także perspektywa wypłaty dywidendy, która – naszym zdaniem – biorąc pod uwagę brak CHF oraz relatywnie wysokie współczynniki kapitałowe – jest prawdopodobna już w drugiej połowie 2021 roku”

Źródło: PAP BIZNES