Bank BPH dotrzymuje zobowiązań wobec klientów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bph.250xBank BPH ogłasza wyniki weryfikacji zobowiązań z zakresu bankowości fair. Opublikowany właśnie raport podsumowuje, w jakim stopniu bank realizuje 15 zasad, którymi kieruje się w relacjach z klientami. Weryfikację Zasad Fair Play Banku BPH przeprowadziła renomowana firma PwC.

W ramach ogłoszonego w I kwartale tego roku programu Zasady Fair Play, Bank BPH opracował zbiór reguł, którymi kieruje się w relacjach z klientami i pozostałymi interesariuszami. Program oparty jest na takich wartościach jak: przejrzystość, bezpieczeństwo, wsparcie czy prowadzenie otwartego dialogu, a każda z wartości przekłada się na konkretne zobowiązania – dotyczące zarówno produktów, jak i sposobu obsługi klientów. Bank zadeklarował wówczas, że zobowiązania przyjęte wobec klientów zostaną zweryfikowane przez niezależnego, zewnętrznego audytora i podane do publicznej wiadomości.

Opublikowany właśnie raport z realizacji zobowiązań zawiera sprawozdanie ze stopnia realizacji 15 Zasad Fair Play, takich jak m.in.: brak dodatkowych kosztów dla posiadaczy kont osobistych, udostępnienie klientom jednostronicowych, przejrzystych podsumowań najważniejszych warunków umów kredytowych oraz tzw. świadectwa kredytowego, czyli dokumentu zwierającego istotne elementy zdolności kredytowej, możliwość bezpłatnego odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego w ciągu 21 dni (o 7 dłużej niż wynika to z przepisów prawa), a dla produktów ubezpieczeniowych – bezpłatnej rezygnacji nawet w ciągu 30 dni. Bank zobowiązuje się również do informowania klientów o głównych etapach rozpatrywania ich reklamacji, czy udostępnienia we wszystkich oddziałach własnych bezpiecznej technologii identyfikacji biometrycznej Finger Vein. Z kolei zabiegając o prowadzenie otwartego dialogu z klientami, bank systematycznie organizuje spotkania Rady Klientów Biznesowych i Forum Klientów Indywidualnych, a także ogłasza kwartalne wyniki finansowe za pośrednictwem dostępnych dla wszystkich transmisji on-line.

Weryfikacja dla banku jest pozytywna – 14 na 15 zobowiązań dotrzymywanych jest przez Bank BPH zgodnie z założonymi celami. Jedynie informowanie o przebiegu procedury reklamacji notuje nieznacznie niższy wskaźnik, bo 86 proc. W tym przypadku bank zakładał, że takie powiadomienia będzie otrzymywać 9 na 10 klientów.

– Zobowiązania składane klientom to kluczowy element naszej strategii fair play. Zdajemy sobie sprawę, że same deklaracje nie wystarczą. Dlatego zdecydowaliśmy się te zobowiązania poddać niezależnej, profesjonalnej weryfikacji. Cieszę się, że wypadła ona dla banku pozytywnie. Raport niezależnego audytora jest dowodem na to, że dotrzymujemy obietnic – mówi Richard Gaskin, Prezes Zarządu Banku BPH.

Wyniki realizacji założonych przez Bank BPH celów podlegały weryfikacji niezależnej firmy audytorskiej PwC. Weryfikacja została przeprowadzona zgodnie z Międzynarodowym Standardem Przeprowadzania Usług Atestacyjnych 3000, wydanym przez Międzynarodową Radę Standardów Rewizji Finansowej (IAASB) Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). – PwC zostało zaangażowane przez Bank BPH do przeprowadzenia weryfikacji poziomu wypełnienia Zasad Fair Play. W tym celu przeprowadziliśmy procedury niezbędne do zweryfikowania deklarowanego przez Bank BPH poziomu wypełnienia zasad, obejmujące między innymi przegląd istotnej dokumentacji, ocenę systemów i procesów oraz uzyskaliśmy wybrane na próbie dokumenty. Wnioski wyciągnięte po przeprowadzeniu procesu weryfikacji zostały umieszczone w raporcie z niezależnej usługi atestacyjnej – tłumaczy Andreas Bröcher, Partner w dziale audytu i doradztwa księgowego PwC.

Opublikowany właśnie raport obejmuje wyniki realizacji zobowiązań za pierwsze półrocze bieżącego roku. Lista zobowiązań Banku BPH wobec klientów będzie rozwijana i na bieżąco uzupełniana o kolejne kwestie związane z bankowością fair. Podobnie jak pierwszych 15 zasad – cyklicznie będą one weryfikowane przez niezależnego audytora firmę PwC, a wyniki realizacji zobowiązań regularnie publikowane.

Więcej o zobowiązaniach i Zasadach Fair Play Banku BPH na stronach internetowych: http://www.zasadyfairplay.bph.pl/

Raport z realizacji zobowiązań Banku BPH za I połowę 2013 r. wraz z raportem z niezależnej weryfikacji  dostępny jest pod adresem: http://www.zasadyfairplay.bph.pl/raport2013/

Źródło: Bank BPH