Atrakcyjni po 50-ce

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

emeryt.07.250x167Osobom po pięćdziesiątym roku życia zdecydowanie trudniej jest zmienić pracę. Często powodem tej sytuacji są zarówno utrzymujace się stereotypy na temat wieku, jak i mniejsza wiara samych kandydatów w swoje możliwości. Tymczasem zdaniem rekruterów z agencji zatrudnienia ManpowerGroup, pracownicy 50+ to osoby dyspozycyjne, z bardzo dużym doświadczeniem i dojrzałym podejściem do wykonywanych zadań, ktore cechuje duży wskaźnik lojalności wobec pracodawcy.    

Na rynku pracy nadal pokutują negatywne stereotypy na temat pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia. Powoduje to, że osobom z tej grupy wiekowej zdecydowanie trudniej jest znaleźć nowe miejsce zatrudnienia. Czas poszukiwania przez nich pracy jest dłuższy i może zająć nawet kilka lat. Proces taki skutkuje często również obniżeniem wymagań kandydatów wobec nowego pracodawcy. Tymczasem pracownicy 50+ mają to, czego nie mają ich młodsi koledzy, czyli cenne doświadczenie zawodowe. Posiadają też inne, istotne dla pracodawców, zalety. Co więcej, zdaniem rekruterów, starsi wiekiem pracownicy często nie ustępują w kompetencjach młodszym kolegom, osiągając bardzo dobre wyniki w pracy.

– Zatrudniając osobę po pięćdziesiątce pracodawca często zyskuje pracownika zaangażowanego w swoje obowiązki, który posiada nie tylko wymagane na danym stanowisku doświadczenie, ale zwykle również dojrzalsze podejście biznesowe – mówi Hanna Więcewicz, kierownik ds. zmian kariery w agencji zatrudnienia ManpowerGroup. – Zaletą 50-latków na rynku pracy jest również ich dyspozycyjność. Często są to osoby o ustabilizowanej sytuacji rodzinnej, które chętnie angażują się w wykonywane obowiązki. Pośród firm o zagranicznych korzeniach coraz częściej obserwuję promowanie na stanowiska związane z częstymi podróżami właśnie osób po 50. lub nawet 60. roku życia. To bardzo pozytywny sygnał. Dzieje się tak często w firmach z amerykańskimi korzeniami, w których pracownicy w tym wieku nie myślą jeszcze o emeryturze i pozostają cały czas aktywni zawodowo, – dodaje przedstawiciel ManpowerGroup.

Osoby 50 plus mają większą motywację do działania, często lubią swój zawód i poza wymiarem finansowym nie wyobrażają swojego funkcjonowania bez elementu życia, jakim jest praca. Są doskonałym uzupełnieniem zespołów, w których, ze względu na posiadane doświadczenie i dojrzałość biznesową, pełnią często rolę mentorów dla swoich młodszych kolegów. Dobry zespół to również ten, który jest zróżnicowany wiekowo, a poszczególni jego członkowie mogą nawzajem czerpać ze swojego doświadczenia i uczyć się od siebie,
co jest korzystne dla zatrudniającej ich firmy. Starsi pracownicy często wykazują się większą lojalnością wobec pracodawcy. Lepiej też potrafią ocenić konsekwencje swoich działań. Wykorzystanie przez pracodawców potencjału tej grupy zawodowej to również skuteczna strategia radzenia sobie z utrzymującym się niedoborem wykwalifikowanych pracowników, z jakim boryka się wielu pracodawców.

– Każdą rekrutację należy traktować indywidualne, uczciwie mierzyć kompetencje osób starających się o pracę i zatrudniać najlepszego kandydata, nie dyskryminując nikogo ze względu na wiek. – przekonuje Hanna Więcewicz, – Pomaga tutaj doświadczenie rekrutera, który w obiektywny sposób potrafi ocenić kompetencje kandydatów i zarekomendować pracodawcy najlepszego spośród nich, niezależnie od wieku. Jeśli będzie to osoba starsza, ma ona, taką samą szansę jak i inni, sprawdzić się jako świetny pracownik. Pracownicy po pięćdziesiątce nie ustępują bowiem kwalifikacjami swoim młodszym kolegom. Zdobywają również dobre wyniki w pracy a przy okazji są bardzo stabilni i zaangażowani – dowodzi ekspert ManpowerGroup.

Granica życia cały czas się wydłuża. Bardziej dbamy o kondycję i zdrowie, zwiększa się też nasza chęć i konieczność do dłuższej aktywności zawodowej i nieustannego rozwoju kompetencji. Starzejące się społeczeństwo i konieczność pozostania aktywnym na rynku pracy przez dłuższy czas, przy jednoczesnych trudnościach w znalezieniu zatrudnienia z powodu wieku, stają się problemem społecznym, któremu należy przeciwdziałać. Kluczowym zabiegiem w walce z tą sytuacją jest zmiana naszego nastawienia i budowanie świadomości na temat rzeczywistego potencjału pracowników na zmieniającym się i różnorodnym rynku pracy. Jego zmiana będzie korzyścią nie tylko dla wartościowych pracowników 50+, ale również zatrudniających ich pracodawców.

Źródło: ManpowerGroup