Autor: Witold Gadomski

makiety czołgów, między nimi banknoty
Gospodarka

Świat się zbroi

Według raportu opublikowanego w ubiegłym tygodniu przez sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem światowe wydatki zbrojeniowe po raz pierwszy przekroczyły 2 bln USD i wyniosły w 2021 roku 2113 mld USD. Wydatki te były w 2021 roku o 0,7% wyższe niż w 2020 roku i o 12% wyższe niż w 2012 roku. Udział wydatków zbrojeniowych w globalnym PKB nieznacznie się obniżył ‒ z 2,3% w roku 2020 do 2,2% w 2021. Średnie wydatki na wojsko jako udział w wydatkach rządowych wyniosły w 2021 roku 5,9%.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pieniądze euro i polski złoty
Gospodarka

Polska nie spełnia żadnego z kryteriów niezbędnych do wejścia do strefy euro

We wtorek 26 kwietnia odbyła się konferencja, zorganizowana przez Fundację Wolności Gospodarczej i Fundację Res Publika, poświęcona perspektywie przyjęcia w Polsce euro. Przeważały głosy, że choć dziś przyjęcie europejskiej waluty w Polsce jest mało realne, ale korzystna byłaby polityka gospodarcza, która dawałaby na to szansę w dającym się określić czasie.

CZYTAJ WIĘCEJ
segregator z napisem Eurostat
Gospodarka

Deficyt finansów publicznych i dług w Unii Europejskiej w 2021 roku

W IV kwartale 2021 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych skorygowany sezonowo w relacji do PKB wyniósł w Unii Europejskiej 3,5%, a w strefie euro 3,6%. W Unii Europejskiej deficyt w IV kwartale 2021 roku był na tym samym poziomie co w III kwartale, a w strefie euro zanotowano nieznaczny spadek deficytu. W porównaniu z okresem przed pandemią był on jednak wysoki. Pandemia Covid 19 i reakcja na nią rządów wciąż miały wpływ na dochody i wydatki publiczne.

CZYTAJ WIĘCEJ
palnik gazowy z symbolem UE, płomienie
Gospodarka

Zależność krajów Unii Europejskiej od importu gazu

W 2021 roku wskaźnik zależności Unii Europejskiej od importu gazu ziemnego wyniósł 83%. To o 1 pkt proc. mniej niż w 2020 roku, gdy wynosił 84%. Na ten niewielki spadek zależności od importu istotny wpływ miał fakt, że większość państw członkowskich UE korzystała z zapasów gazu ziemnego importowanych w poprzednich latach. Z tego powodu spadek zapasów gazu ziemnego w 2021 roku był największy od 2008 roku, gdy Eurostat zaczął podawać te statystyki, podkreśla Witold Gadomski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mężczyzna trzymający flagę Ukrainy
Rynek pracy

FOR proponuje otwarcie zawodów regulowanych dla obywateli Ukrainy

Rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała masową imigrację obywateli ukraińskich na terytorium Polski. Konieczne jest szersze otworzenie rynku pracy dla przybyszów. Obecnie dostęp do zawodów regulowanych jest dla nich utrudniony lub nawet niemożliwy. Fundacja FOR wraz z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą (dalej określaną jako „Izba”) przedstawiły postulaty zmian w prawie, które umożliwiłyby podjęcie pracy specjalistom z Ukrainy, a także pomogły w poprawie konkurencyjności polskiej gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ
Portfel z pieniędzmi na tle Polski na mapie
Rynek pracy

GUS: Polska Wschodnia i Śląsk się wyludniają, ale rośnie poziom życia Polaków

Według zaprezentowanego przed kilkoma dniami przez Główny Urząd Statystyczny opracowania „Rozwój regionalny Polski – raport analityczny 2021” w latach 2011-2020 w Polsce mimo zjawisk niekorzystnych takich jak pandemia następowały pozytywne tendencje rozwojowe. Pogłębiało się jednak zróżnicowanie w wymiarze terytorialnym, zwłaszcza pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi, a obszarami wiejskimi i zagrożonymi trwałą marginalizacją.

CZYTAJ WIĘCEJ
Witold Gadomski
Blogi | Gospodarka | Witold Gadomski

Finanse publiczne: co zrobić, aby Polska uniknęła losu Grecji?

W procedowanym przez Sejm projekcie ustawy o obronie Ojczyzny proponuje się zwiększenie wydatków na obronność do 2,3% PKB w roku 2023 i o 2,5% PKB w 2024, i w kolejnych. Zgłoszona została poprawka, która najprawdopodobniej zostanie przyjęta, zakładająca wzrost wydatków na obronność do 3% już od 2023 roku. W projekcie ustawy nie ma jednak zaproponowanych źródeł finansowania zwiększonych wydatków zbrojeniowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 4 Z 23