Autor: Credit Agricole

Jakub Olipra
Gospodarka | Komentarze ekspertów

To jeszcze nie koniec wzrostu inflacji

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego inflacja CPI zwiększyła się w maju do 13,9% r/r wobec 12,4% w kwietniu, kształtując się wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego zgodnego (13,5%), naszej prognozy (13,7%) oraz zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS (13,9%). Tym samym inflacja osiągnęła w maju najwyższy poziom od marca 1998 r. i od 14 miesięcy pozostaje znacząco powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r).

CZYTAJ WIĘCEJ
Jakub Borowski
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Rekordowo wysoki wkład przyrostu zapasów do dynamiki PKB

Zgodnie z opublikowanymi we wtorek danymi Głównego Urzędu Statystycznego dynamika PKB zwiększyła się do 8,5% r/r w I kw. b.r. wobec 7,6% r/r w IV kw. 2021 r., kształtując się zgodnie z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem. Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się w I kw. do 2,5% wobec 1,8% w IV kw., co wskazuje na przyspieszenie wzrostu gospodarczego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jakub Borowski, Credit Agricole
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Napływ uchodźców z Ukrainy wspiera sprzedaż detaliczną

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS dynamika nominalnej sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w marcu do 22,0% r/r wobec 16,5% w lutym, kształtując się nieznacznie powyżej naszej prognozy (21,4%) i znacząco powyżej konsensusu rynkowego (19,5%). Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych zwiększyła się w marcu o 9,6% r/r wobec wzrostu o 8,1% w lutym. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się w marcu o 1,4% m/m i kolejny raz osiągnęła najwyższy poziom w historii.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Wojna w Ukrainie niestraszna polskiemu przemysłowi

Zgodnie z opublikowanymi w czwartek danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w marcu do 12,4% r/r (dynamika najwyższa od kwietnia 2008 r.) wobec 11,7% w lutym, kształtując się powyżej naszej prognozy (10,7%) i konsensusu rynkowego (10,6%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w marcu o 1,3% r/r wobec 2,9% w lutym. Do spowolnienia wzrostu realnych wynagrodzeń w ujęciu rocznym przyczynił się odnotowany w marcu wzrost inflacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 3 Z 19