Autor: Jakub Olipra

Jakub Olipra
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Inflacja rośnie we wszystkich głównych kategoriach

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w Polsce zwiększyła się w październiku do 6,8% r/r wobec 5,9% we wrześniu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS oraz wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (6,4%) i naszej prognozy (6,5%). Tym samym inflacja kształtuje się na najwyższym poziomie od maja 2001 r. i od 7 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r).

CZYTAJ WIĘCEJ
rolnictwo, szklarnia z pomidorami, 2 pracowniczki niosące skrzynki z pomidorami
Gospodarka | Raporty

Analiza Credit Agricole: Czy polski sektor rolno-spożywczy poradzi sobie z wyższymi kosztami działania?

Sektor rolno-spożywczy zmaga się obecnie z silną presją kosztową wynikającą z rosnących cen materiałów, energii, pracy oraz kosztów odsetek od kredytów. Przedmiotem poniższej analizy ekspertów z Credit Agricole jest ocena odporności poszczególnych branż polskiego sektora rolno-spożywczego na wyższe koszty działalności.

CZYTAJ WIĘCEJ
człowiek sypiący nawozy, roślina
Gospodarka | Raporty

Żywność drożeje i będzie drożeć, bo drożeją nawozy

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z silnym wzrostem cen nawozów mineralnych, który ma charakter globalny. Indeks światowych cen nawozów publikowany przez Bank Światowy zwiększył się w okresie styczeń ‒ wrzesień 2021 roku o 56,1%. Co więcej, początek października przyniósł silne przyspieszenie wzrostu cen nawozów. Przedmiotem poniższej analizy ekonomistów Credit Agricole Bank Polska jest jest ocena, jaki będzie miało to wpływ na ścieżkę cen żywności w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jakub Olipra
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Wzrost cen przyspiesza, a to jeszcze nie koniec

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w Polsce zwiększyła się we wrześniu do 5,9% r/r wobec 5,5% w sierpniu, kształtując się powyżej wstępnego szacunku GUS (5,8%) oraz wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (5,5%) i naszej prognozy (5,6%). Tym samym inflacja kształtuje się na najwyższym poziomie od czerwca 2001 r. i od 6 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r).

CZYTAJ WIĘCEJ
Jakub Olipra
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Dalsze pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się we wrześniu do 53,4 pkt. wobec 56,0 pkt. w sierpniu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (54,8 pkt.) i naszej prognozy (54,5 pkt.). Tym samym indeks obniżył się już trzeci miesiąc z rzędu i ukształtował się na najniższym poziomie od lutego br. Spadek indeksu wynikał z niższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji, zatrudnienia i zapasów), podczas gdy przeciwny wpływ miało nieznaczne wydłużenie czasu dostaw.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jakub Olipra
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Inflacja najwyższa od 20 lat

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w Polsce zwiększyła się w sierpniu do 5,5% r/r wobec 5,4% w lipcu, kształtując się powyżej wstępnego szacunku GUS (5,4%) i wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (5,2%) oraz naszej prognozy (5,1%). Tym samym inflacja osiągnęła najwyższy poziom od czerwca 2001 r. i od 5 miesięcy kształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r).

CZYTAJ WIĘCEJ
produkcja samochodów, linia produkcyjna, pracownicy
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Polski przemysł nie musi się obawiać spowolnienia w niemieckiej branży motoryzacyjnej?

Początkowa faza pandemii doprowadziła do załamania produkcji w niemieckiej branży motoryzacyjnej. W kwietniu 2020 r. produkcja w kategorii „samochody, przyczepy i naczepy” po oczyszczeniu z wpływu wahań sezonowych była aż o 84,0% niższa niż w lutym 2020 r., czyli bezpośrednio przed wybuchem pandemii, przypominają analitycy z Credit Agricole Bank Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
Chiny, flaga chińska na tle wykresów i wskaźników ekonomicznych
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Chiny: słabnie impuls kredytowy, co ze wzrostem gospodarczym?

Zgodnie z opublikowanymi danymi, roczne tempo wzrostu gospodarczego w Chinach obniżyło się w II kw. do 7,9% r/r wobec 18,3% w I kw. 2021 roku. Silny spadek rocznej dynamiki PKB był głównie efektem ustępowania efektów niskiej bazy sprzed roku (związanych z wybuchem pandemii COVID-19) i nie sygnalizuje tym samym spowolnienia wzrostu aktywności. Wzrost w ujęciu kw/kw, wolny od wspomnianych wyżej efektów statystycznych, przyspieszył z 0,6% w I kw. do 1,3% w II kw. (do 5,3% w ujęciu zannualizowanym). Taki wynik był lepszy od konsensusu rynkowego równego 1,2%, podkreślają analitycy z Credit Agricole Bank Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jakub Olipra
Komentarze ekspertów | Rynek pracy

Realne wynagrodzenia wzrosły najsilniej od lutego 2019 roku

Zgodnie z opublikowanymi w czwartek danymi Głównego Urzędu Gospodarczego, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 9,9% r/r w kwietniu wobec 8,0% r/r w marcu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (10,4%) oraz naszej prognozy (10,3%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w kwietniu o 5,3% r/r wobec wzrostu o 4,7% w marcu, co jest ich najsilniejszym wzrostem od lutego 2019 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jakub Olipra
Komentarze ekspertów

Nowe podatki, wyższa inflacja

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w styczniu do 2,7% r/r wobec 2,4% w grudniu ub. r., kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (2,4%) oraz nieznacznie powyżej naszej prognozy (2,6%). Dane o styczniowej inflacji są niepełne i mają charakter wstępny ze względu na coroczną rewizję wag w koszyku inflacji, co ogranicza możliwości wnioskowania na podstawie danych. Pełne dane o wzroście cen w poszczególnych kategoriach w styczniu i lutym br., w tym zrewidowany wskaźnik inflacji w styczniu, zostaną opublikowane w marcu.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 5