Autor: Credit Agricole

Pieniądze euro i kalkulator z napisem koronawirus
Gospodarka

Fundusz Odbudowy UE przyspieszy wzrost gospodarczy po pandemii COVID-19

Ważnym czynnikiem determinującym tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w najbliższych latach będzie uruchomienie unijnego Funduszu Odbudowy. W ramach tego programu zostaną wypłacone środki w wysokości 750 mld EUR wspierające odbudowę gospodarek UE po szoku związanym z COVID- 19. Polska jest czwartym największym pod względem kwoty dotacji beneficjentem tego programu – otrzyma 23,1 mld EUR w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld EUR w formie ewentualnych pożyczek.

CZYTAJ WIĘCEJ
gospodarka, straty, wykres
Gospodarka

Credit Agricole: przed nami ponowne pogorszenie nastrojów konsumenckich

W ostatniej MAKROmapie zwracaliśmy uwagę na normalizację sytuację na rynku pracy i ustępowanie anomalii związanych z pandemią COVID-19. Tendencje na rynku pracy są istotne dla poprawnej oceny perspektyw konsumpcji. Naszym zdaniem, w horyzoncie kilku miesięcy ważne z punktu widzenia spożycia prywatnego i sprzedaży detalicznej będą zmieniające się nastroje konsumenckie. Poniżej prezentujemy nasze przewidywania w tym zakresie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kampania Credit Agricole
Z rynku finansowego

Credit Agricole: podejmij wyzwanie i oszczędź pieniądze, a przy okazji środowisko, nowa kampania banku

Credit Agricole startuje z kampanią #wyzwanieoszczędzanie i przez cały październik zachęca świadomego gospodarowania pieniędzmi i skuteczniejszego oszczędzania. Bank w mediach społecznościowych ogłosił wyzwanie co najmniej jednego dnia bez wydawania pieniędzy. Chce także zbudować społeczność osób, które podzielą się swoimi radami na oszczędzanie. Jeśli grupa uczestników przekroczy 500 osób, bank przekaże 50 tys. zł wrocławskiej Fundacji Ekorozwoju na walkę z plastikowymi odpadami.

CZYTAJ WIĘCEJ
Credit Agricole - Logo
Komentarze ekspertów | Rynek pracy

Credit Agricole: anomalie na rynku pracy związane z COVID-19 wygasają

Z uwagi na pandemię COVID-19 monitorowanie sytuacji na rynku pracy stało się bardziej wymagającym zadaniem niż dotychczas. Głównym elementem utrudniającym poprawną ocenę sytuacji w tym obszarze są wdrożone przez przedsiębiorstwa instrumenty hibernowania zatrudnienia przewidziane w ramach „tarczy antykryzysowej” oraz korzystanie przez pracowników z różnego rodzaju zwolnień od świadczenia pracy. Poniżej prezentujemy główne tendencje w tym zakresie.

CZYTAJ WIĘCEJ
fed
Gospodarka

Credit Agricole: stopy procentowe w USA szybko nie wzrosną

Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Fed utrzymał docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej na poziomie [0,00%; 0,25%], co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Bez zmian pozostała również skala prowadzonego przez Rezerwę Federalną programu skupu aktywów wynosząca 120 mld USD miesięcznie, z czego 80 mld USD stanowią obligacje skarbowe a 40 mld USD papiery MBS (mortgage- backed securities).

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Pandemia COVID-19 wyhamowała inwestycje i konsumpcję

Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, dynamika PKB w II kw. wyniosła -8,2% r/r wobec +1,8% w I kw., a tym samym ukształtowała się ona zgodnie z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem. Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB obniżył się w II kw. o 8,9% kw/kw wobec spadku o 0,4% w I kw. Tym samym Polska po raz pierwszy przynajmniej od 2002 r. (czyli w ramach dostępnych kwartalnych danych o PKB) odnotowała tzw. techniczną recesję (dwa kwartały z rzędu spadku PKB w ujęciu kwartalnym).

CZYTAJ WIĘCEJ
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Zmiana strategii polityki pieniężnej Fed, rynek pracy i cel inflacyjny

W dniach 27-28 sierpnia 2020 r. odbyło się doroczne sympozjum banków centralnych w Jackson Hole. Szef Rezerwy Federalnej Jerome Powell przedstawił na nim założenia nowej strategii polityki monetarnej Fed. Najważniejszą ogłoszoną zmianą jest nowe podejście do celu inflacyjnego, który odtąd traktowany będzie jako średni pożądany poziom inflacji (tzw. AIT – average inflation targeting) ‒ komentują eksperci Credit Agricole.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Branża motoryzacyjna i spożywcza pociągnęły produkcję przemysłową w czerwcu

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu do +0,5% wobec -17,0% w maju, kształtując się znacząco poniżej konsensusu rynkowego (-6,9%) i powyżej naszej prognozy (-7,5%) ‒ przypomina w komentarzu Krystian Jaworski, Starszy Ekonomista z Credit Agricole Bank Polska S.A.

CZYTAJ WIĘCEJ
Pieniądze i wykresy
Gospodarka

RPP wprowadzi forward guidance

Kluczowym wydarzeniem w tym tygodniu będzie zaplanowane na wtorek posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Komunikat po posiedzeniu będzie szczególnie ważny z uwagi na upublicznienie wstępnych wyników lipcowej projekcji makroekonomicznej. Będą to pierwsze prognozy NBP, które w pełni odzwierciedlają wpływ epidemii COVID-19 na warunki gospodarcze w Polsce. Marcowa projekcja zakładała dużo łagodniejszy niż w rzeczywistości przebieg epidemii. Uważamy, że wyniki projekcji będą miały kluczowe znaczenie dla decyzji RPP dotyczących parametrów polityki pieniężnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 10 Z 19