Autor: Tomasz Brach

Komentarze ekspertów

Raport Specjalny – Bank Turcji broni lirę znacząco podnosząc stopy

brach.tomasz.01.400x265Koniec zeszłego tygodnia przyniósł osłabienie walut rynków wschodzących oraz spadki na rynkach akcji. Gorszy sentyment na globalnym rynku spowodował przyśpieszenie obserwowanego w 2013 roku trendu wzrostowego na parach EURTRY i USDTRY. Do znaczącego osłabienia tureckiej liry w styczniu przyczyniły się napięcia gospodarcze – podwyżki podatków oraz podwyższenie płacy minimalnej, oraz napięcia polityczne w postaci skandalu korupcyjnego pociągającego za sobą rekonstrukcje rządu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Brak kompromisu fiskalnego w US oraz gorszy sentyment na rynkach

brach.tomasz.01.250xUbiegły tydzień był bogaty w wydarzenia rynkowe. Polityczny pat w kongresie skutkujący brakiem uchwalenia ustawy budżetowej doprowadził do pierwszego od 17 lat zamknięciem administracji rządowej. W następstwie tych zdarzeń nie został opublikowany piątkowy raport na temat amerykańskiego rynku pracy. W opinii wielu analityków brak wrześniowych danych z rynku pracy oznacza przesunięcie prawdopodobieństwa pierwszego ograniczenia QE z października na listopad lub grudzień.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Raport – Dobre dane z perspektywą zakończenia QE

brach.tomasz.01.250xSesja we wtorek upłynęła pod znakiem małej zmienności na rynkach bazowych pomimo publikacji licznych lepszych od oczekiwań danych ze strefy makro. Kolejno produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii (odczyt za czerwiec 1,2% r/r, prog. 0,7% r/r), wstępny odczyt PKB Włoch za drugi kwartał (-2% r/r, prog, -2,2% r/r) oraz zamówienia w niemieckim przemyśle w czerwcu (3,8% m/m, prog. 1% m/m) okazywały się lepsze od oczekiwań.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1