Autor: Monika Fedorczuk

Monika Fedorczuk
Komentarze ekspertów | Rynek pracy

Pracodawcy dają podwyżki, aby utrzymać pracowników

Podwyżki w 2021 roku nie zahamowały malejącej satysfakcji Polaków z aktualnego wynagrodzenia, a presja płacowa utrzyma się. Ponad połowa pracowników nie otrzymała podwyżek w zeszłym roku, a jedna czwarta jest niezadowolona ze swoich wynagrodzeń. Jednocześnie połowa ankietowanych spodziewa się podwyżek w tym roku – wynika z najnowszej edycji badania „Monitor Rynku Pracy” przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i Instytut Badań Pollster.

CZYTAJ WIĘCEJ
Monika Fedorczuk
Komentarze ekspertów | Rynek pracy

Polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o cudzoziemcach są niewystarczające i nie uwzględniają wielu kwestii związanych z deficytem pracowników na naszym rynku pracy. Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. utrzymanie, z pewnymi korektami, ułatwionej procedury uzyskiwania dostępu do polskiego rynku pracy dla obywateli wybranych krajów, zmiany w zakresie zezwolenia na pracę, szybszą ścieżkę obsługi pracodawców czy poprawienie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę wydawanego przez urzędy wojewódzkie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Monika Fedorczuk
Komentarze ekspertów | Rynek pracy

Polski Ład: wyższa kwota wolna od podatku zachęci do legalnej pracy?

• Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zaproponowane w Polskim Ładzie, zachęci do legalnej pracy osoby, które obecnie wykonują zajęcia niskopłatne, często dorywcze w szarej strefie. Może również zmotywować do szukania pracy osoby bierne zawodowo, utrzymujące się głównie ze świadczeń społecznych – uważa Konfederacja Lewiatan.

CZYTAJ WIĘCEJ
Monika Fedorczuk
Komentarze ekspertów | Rynek pracy

Jak zwiększyć zatrudnienie i tworzyć nowe miejsca pracy?

Bez skutecznych środków podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania istnieje ryzyko, że transformacja cyfrowa i ekologiczna doprowadzą do likwidacji wielu miejsc pracy i wzrostu bezrobocia. Jednym ze sposobów, który może temu zapobiec jest Fundusz Podnoszenia Kwalifikacji i Kompetencji, który poparli partnerzy społeczni – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym „Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie skutecznego aktywnego wspierania zatrudnienia w następstwie kryzysu związanego z Covid-19”.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 3