Autor: Millennium Bank

Komentarze ekspertów

Komentarz tygodniowy

millenium.02.400x226Początek nowego, ubogiego w publikacje danych makroekonomicznych, tygodnia rozpoczyna się spokojnie. Po piątkowym dynamicznym umocnieniu dolara na międzynarodowym rynku, dziś kurs EUR/USD oscyluje wokół poziomu 1,25. Stabilne wokół poziomu 4,19 są natomiast notowania pary EUR/PLN. W dalszym ciągu dla globalnego sentymentu kluczowe pozostaną, premiujące dolara, rozbieżne oczekiwania, co do perspektyw polityki pieniężnej w strefie euro i Stanach Zjednoczonych. Wpływ na wycenę polskich aktywów dodatkowo będzie miał czynnik krajowy tj. wynik posiedzenia RPP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Bank Millennium SA – komentarz tygodniowy, 25.08.2014 r.

millenium.02.400x226Początek nowego tygodnia nie powinien dostarczyć wielu emocji, w związku z ubogim kalendarium publikacji danych makro i dniem wolnym w Wielkiej Brytanii. Dane z krajowej gospodarki, w tym sprzedaż detaliczna oraz szczegóły dotyczące wzrostu gospodarczego w Q2 nie powinny mieć istotnego wpływu na rynek, choć jeśli słabsze to utrwala oczekiwania na cięcie kosztu pieniądza przez RPP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Komentarz tygodniowy Banku Millennium SA, 21.07.2014

millenium.02.400x226Dość ubogie kalendarium danych makro, sprawia, iż w tym tygodniu sentyment międzynarodowego rynku kształtowany będzie ewentualnymi informacjami w sprawie sankcji wobec Rosji po zestrzeleniu samolotu cywilnego. Zapowiedzi nowych sankcji mogą stać się źródłem wzrostu awersji do ryzyka wśród walut CEE. Sytuację na rynku długoterminowego długu natomiast determinować będzie zachowanie rynków bazowych, w szczególności Bundów. Krótki koniec krzywej powinien pozostać stabilny w oczekiwaniu na sygnały z RPP. W środę natomiast Ministerstwo Finansów przeprowadzi aukcję sprzedaży długu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

RPP studzi oczekiwania na szybkie obniżki stóp

millenium.bank.01.400x94Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, co było decyzją zgodną z oczekiwaniami. W ocenie Rady w najbliższych miesiącach inflacja pozostanie bardzo niska i może przejściowo obniżyć się poniżej zera. W kolejnych kwartałach trwające ożywienie gospodarcze oraz poprawa sytuacji na rynku pracy powinny sprzyjać stopniowemu wzrostowi inflacji i przybliżaniu się jej do celu w horyzoncie projekcji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Rozpoczynający się tydzień będzie bogaty w istotne wydarzenia

millenium.02.400x226Rozpoczynający się tydzień to między innymi posiedzenie RPP. Mimo, iż rynkowy konsensus zakłada utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie, to lipiec, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Rady, będzie miesiącem modyfikacji komunikatu, co, w naszej ocenie, może wywołać korektę notowań SPW. Dzisiejsza sesja to natomiast publikacja przez Ministerstwo Finansów planu podaży papierów na lipiec oraz cały trzeci kwartał. Podsumowując, uważamy, iż wynik posiedzenia RPP może zapoczątkować korektę w notowaniach krajowych obligacji i nieznacznie umocnić złotego. Z kolei o kierunku notowań na międzynarodowym rynku zadecyduje wymowa czwartkowego posiedzenia ECB i piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Komentarz tygodniowy Banku Millennium SA

millenium.02.400x226Początek nowego tygodnia rozpoczyna się od optymistycznych sygnałów z Chin, gdzie po raz pierwszy od grudnia ubiegłego roku PMI wzrósł powyżej 50 punktów odpowiadając między innymi za najwyższe od 5 miesięcy zamknięcie giełdy w Japonii. Wstępne odczyty PMI ze strefy euro zdominują natomiast europejską część sesji. Sytuacja na złotym w dalszym ciągu będzie jednak kształtowana przez wpływ tzw. „afery podsłuchowej”, której nowe wątki zwiększają presję na rekonstrukcję rządu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Bieżący tydzień na rynkach finansowych 09.06.

millenium.02.400x226Kalendarium wydarzeń rozpoczynającego się tygodnia nie zawiera zbyt wielu impulsów mogących wpłynąć na notowania rynków finansowych, co w teorii powinno sprzyjać uspokojeniu nastrojów po burzliwym początku czerwca. Kurs EUR/PLN rozpoczyna sesję wokół poziomu 4,09, a para USD/PLN oscyluje nieznacznie poniżej poziomu 3,00. W naszej ocenie szansą na utrzymanie obecnych poziomów będzie niesłabnący popyt ze strony inwestorów zagranicznych na polski dług.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Dynamika PKB w Polsce za Q1 wyższa od wstępnych szacunków

millenium.02.400x226Początek czerwca to długo oczekiwane posiedzenie ECB, od wyniku którego zależeć będzie globalny sentyment inwestycyjny. Prawdopodobne użycie przez bank niestandardowych narzędzi łagodzenia polityki pieniężnej wsparłoby apetyt na ryzyko doprowadzając do dalszej aprecjacji złotego oraz spadku notowań eurodolara. Zaplanowane na pierwszą połowę tego tygodnia posiedzenie RPP pozostanie natomiast bez wpływu na notowania krajowych aktywów ze względu na wysoce prawdopodobne pozostawienie bez zmian dotychczasowej retoryki komunikatu Rady, która dopiero po zapoznaniu się z najnowszą projekcją inflacji w lipcu zdecyduje o ewentualnych modyfikacjach forward guidance.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Bieżący tydzień na rynkach finansowych

millenium.02.400x226Początek nowego tygodnia to okres niewielkiej zmienności międzynarodowego rynku finansowego, ze względu na jednodniową nieobecność inwestorów z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W dalszej części tygodnia rynek skupiać się będzie na ewentualnych sygnałach ze strony przedstawicieli ECB, którzy na początku czerwca zdecydują na temat ewentualnego użycia niestandardowych narzędzi łagodzenia polityki pieniężnej w strefie euro.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1