Autor: Marek Barowicz

BANK 2017/09

Prawo: Gwarancja bankowa w księgach

Gwarancja bankowa to instytucja unormowana w prawie bankowym. Jest jedną z metod osobistego zabezpieczania wierzytelności, na wypadek gdyby dłużnik nie wykonał, bądź wprawdzie wykonał, ale nierzetelnie, ciążące na nim zobowiązania (np. handlowe z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług). Jej celem jest uwiarygodnienie zleceniodawcy (np. nabywcy towarów/usług) gwarancji względem jego klienta (np. dostawcy towarów/usług).

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1