Autor: Leszek Bednorz

Leszek Bednorz
Finanse osobiste | Komentarze ekspertów

Stawka WIBOR słabym punktem systemu finansowego?

17 czerwca Narodowy Bank Polski opublikował specjalne wydanie raportu o stabilności systemu finansowego na skutek pandemii COVID-19. W raporcie tym możemy zauważyć pojawienie się nowych obszarów ryzyk m.in. ryzyko kredytowe, ryzyko nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu (tzw. Credit crunch), wzrost znaczenia powiązań pomiędzy sektorem bankowym i rządowym oraz trudna sytuacja finansowa pojedynczych instytucji kredytowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Leszek Bednorz
Bankowość spółdzielcza | Komentarze ekspertów

Jak obniżka stóp procentowych może wpłynąć na sektor banków spółdzielczych ?

17 marca 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej na swoim specjalnym posiedzeniu, pierwszy raz od 5 lat obniżyła stopy procentowe o 50 pb. Mało kto się wtedy spodziewał, iż obecnie mamy do czynienia nie z jednorazowym cięciem, a z cyklem obniżek stóp procentowych, dlatego dla znacznej części rynku kwietniowa obniżka stóp procentowych o 50 pb. była dość dużym zaskoczeniem.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1