Autor: Konrad Machowski

BANK 2022/11

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna | Pamiętając o historii, spółdzielcy ze Starogardu Gdańskiego patrzą w przyszłość

125 lat nieprzerwanej działalności to piękny staż, którym poszczycić się mogą nieliczni, dodajmy: najbardziej wytrwali i konsekwentni uczestnicy rynku finansowego. Taki właśnie jubileusz obchodzi w tym roku Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. – Na przestrzeni tych 125 lat bank nie tylko się rozwinął, ale stale myśli o przyszłości. Jest prekursorem wielu zmian w naszym zrzeszeniu, wnosząc zarazem ducha świeżości – podkreślał podczas uroczystości rocznicowej Mirosław Skiba, prezes SGB-Banku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/10

Bankowość i Finanse | Wskaźniki | Taka zmiana nie wydarzyła się na rynku przez ostatnie 30 lat

Tak naprawdę próbujemy zastąpić jeden wskaźnik zmienny drugim jego odpowiednikiem, ale nie powinno to zastąpić dyskusji o reformie struktury sprzedaży kredytów, zwłaszcza hipotecznych. Nie możemy zrezygnować ze wzrostu udziału kredytów na stałą stopę w portfelach kredytowych banków, zastępując jeden zmienny wskaźnik innym. Jeśli tak się stanie, wówczas podstawowe problemy pozostaną, choć strukturalnie będą nieco inne – zaznacza Paweł Spławski, ACCA, FRM, partner, Risk Advisory, Financial Services Deloitte, w rozmowie z Pawłem Minkiną i Konradem Machowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Bankowość i Finanse | Prawo | Autoryzacyjny paragraf 22

„Traduttore traditore” (tłumacz to zdrajca) – to włoskie przysłowie, przestrzegające przed wypaczeniami powstającymi podczas przekładu, dedykować można autorom implementacji do naszego porządku prawnego postanowień dyrektywy PSD2 odnośnie nieautoryzowanych operacji płatniczych. Fatalny błąd sprawił, że przed polskimi bankami postawiono zadanie awykonalne. Czy procedowana właśnie nowelizacja przepisów wyeliminuje tak brzemienny w skutkach lapsus?

CZYTAJ WIĘCEJ
ludziki -zabawki niszczące symbol % na klawiaturze
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Kredyty – BIK SA | Zachwianie na rynku kredytowym

Rosnąca dynamicznie inflacja i motywowane chęcią jej opanowania, kolejne podwyżki stóp procentowych dają pierwsze negatywne sygnały dla rynku kredytowego. Łączne zadłużenie konsumentów w polskich bankach i instytucjach pożyczkowych wyniosło na koniec czerwca 737 mld zł, czyli o 2 mld zł mniej aniżeli na koniec ubiegłego roku. To pierwszy taki przypadek co najmniej od dekady, przekonuje dr Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Raport Specjalny | Polska Bezgotówkowa | Terminale płatnicze trafiły pod strzechy

Stajemy się społeczeństwem w coraz większym stopniu bezgotówkowym. Udział płatności bezgotówkowych w liczbie transakcji zrealizowanych w punktach handlowo-usługowych w 2021 r. wyniósł 57% w stosunku do 43% transakcji wykonanych gotówką. To wzrost o 3 pkt. proc. w porównaniu do 2020 r. i aż o 11 pkt. proc. w stosunku do roku 2019 – pokazują wyniki badania konsumenckiego Fundacji Polska Bezgotówkowa.

CZYTAJ WIĘCEJ
EKF
BANK 2022/07

Wydarzenia i opinie | EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY | Przygotować się na atak niedźwiedzia

Lista wyzwań dla polskiego rynku finansowego jest coraz dłuższa – to jeden z najważniejszych wniosków płynących z debaty z udziałem prezesów polskich banków, wieńczącej obrady Europejskiego Kongresu Finansowego. Większość problemów, zdiagnozowanych rok temu jako priorytetowe, zachowała aktualność, niektóre się zintensyfikowały. Dołączyły do nich nowe zagrożenia związane z niepewną sytuacją geopolityczną, jak i kondycją polskiej gospodarki, która nie napawa optymizmem.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 | Cisza przed burzą

Stopy procentowe pną się w górę, osiągając poziomy nienotowane od kilkunastu lat. Tylko na przestrzeni minionych ośmiu miesięcy Rada Polityki Pieniężnej aż ośmiokrotnie wydawała decyzję w tej materii, a wiele wskazuje na to, że to nie koniec podwyżek. Choć nie przekłada się to jeszcze na jakość portfeli kredytowych w polskich bankach, ich przedstawiciele twierdzą, iż pierwsze negatywne symptomy obserwować będziemy na przełomie III i IV kw. br.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/05

Raport Specjalny | Bezpieczeństwo Banków – Debata Redakcyjna | Brak zaufania czy ograniczone zaufanie? Wdrażanie zero trust w bankach

Bankowość należy do sektorów szczególnie narażonych na ataki cyberprzestępców, jednak krajobraz zagrożeń dla instytucji finansowych podlega ustawicznym zmianom. Doskonale zorganizowane grupy przestępcze wykorzystują wyrafinowane technologie i schematy działania, aby uzyskać dostęp do cennych aktywów i danych zgromadzonych w bankach. Wybuch wojny w Ukrainie przypomniał, że zasoby instytucji finansowych mogą być celem nie tylko nastawionych na zysk cybergangów, ale również służb specjalnych „państw zbójeckich”, podejmujących działania dywersyjne w przestrzeni wirtualnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/02

Bankowość i Finanse | Gospodarka – Inflacja | Stagflacja jest dziś bardziej realna niż przed wybuchem pandemii

Nie widzę perspektyw do hamowania poziomu inflacji. Sytuacja wygląda gorzej niż przed dwoma laty – inflacja jest blisko dwukrotnie wyższa, deficyt finansów publicznych nieporównanie większy, a poziom oszczędności niższy – mówi dr Bogusław Grabowski, członek Rady Polityki Pieniężnej I kadencji, w rozmowie z Konradem Machowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/02

Raport Specjalny | Windykacja Należności | Pandemia dała się we znaki, ale na krótko

Niepewność, towarzysząca pierwszej fazie pandemii, przyniosła wyhamowanie popytu na rynku wierzytelności bankowych. Pierwsze symptomy normalizacji zaczęły się pojawiać w drugiej połowie 2020 r., zaś minione 12 miesięcy upłynęło pod znakiem rekordowych zakupów, dokonywanych przez najsilniejsze firmy windykacyjne. Przedstawiciele branży i bankowcy twierdzą, iż kolejne fale COVID-19 nie przyniosą ponownego osłabienia, a dobra passa w tym segmencie rynku powinna utrzymywać się przez kolejne lata.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/02

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna | Małe może być piękne, a nade wszystko efektywne

Przed kadrą zarządzającą dzisiejszym bankiem spółdzielczym stoi wyzwanie, aby technologia nie przesłoniła relacji międzyludzkich i nie zabiła lokalnego charakteru instytucji. Albowiem to ten charakter sprawia, że bank nie jest tylko instytucją finansową, ale żywą częścią społeczności, w której funkcjonuje – podkreśla Urszula Zalewska, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie, w rozmowie z Maciejem Małkiem i Konradem Machowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/11

Bankowość i finanse | NIERUCHOMOŚCI | Rekomendacja S przyniesie zmiany, ale nie rewolucję

Wejście w życie, z dniem 1 lipca br., znowelizowanej Rekomendacji S i październikowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stóp procentowych to czynniki, które mogą wywrzeć istotny wpływ na funkcjonowanie rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce. Eksperci nie przewidują jednakże skokowego wzrostu popytu na kredyty o okresowo ustalonej racie. Pomimo rosnącego oprocentowania, finansowanie bazujące na zmiennej stopie jeszcze przez długi czas może pozostać atrakcyjną opcją dla przeciętnego Kowalskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
ALEKSANDRA KATARZYNA PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE | Inwestowanie w przyszłość

Spersonalizowana oferta, która będzie docierać do klientów, będzie współtworzona przez człowieka i jakiś system uczenia maszynowego, zatem człowiek musi mieć też kompetencje, żeby z tego korzystać. Same banki muszą wyjść naprzeciw tym wyzwaniom, planując transformacje, powinny zastanowić się, jak zrealokować ludzi, którzy u nich pracują.
To oczywiście będzie wymagać nakładów, ale jest to forma inwestycji w przyszłość
– uważa dr hab. Aleksandra Katarzyna Przegalińska-Skierkowska, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, od 2020 r. prorektor ds. współpracy z zagranicą. Rozmawiali z nią Paweł Minkina i Konrad Machowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Bankowość i Finanse | Gospodarka a Edukacja | Badania i rozwój to dziś priorytety dla całej gospodarki | Badania i rozwój to dziś priorytety dla całej gospodarki

Aby skutecznie stawiać czoła kluczowym problemom współczesnego świata, niezbędne jest współdziałanie ludzi nauki, kultury, przywódców duchowych i liderów biznesu – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich i przewodniczący Rady Politechniki Warszawskiej, podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na tej uczelni. – Musimy zrobić wszystko, by uniknąć zagrożeń i sprostać wyzwaniom – zaapelował.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/10

Raport Specjalny | Audyt i doradztwo w instytucji finansowej | Regulacyjna mapa drogowa na nadchodzący czas

Doradztwo regulacyjne to jeden z istotniejszych obszarów działalności firm konsultingowych, świadczących usługi dla instytucji finansowych. Sukcesywny przyrost przepisów i rekomendacji nadzorczych, powstających zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, rodzi w sektorze bankowym rosnące zapotrzebowanie na ekspertyzy zarówno w zakresie wdrażania nowych regulacji, jak też stałego zapewnienia zgodności z już obowiązującym prawem.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wspierać nie tylko dla przetrwania, ale przede wszystkim dla rozwoju

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) od prawie piętnastu lat wspiera polskich przedsiębiorców w dostępie do specyficznej grupy programów pomocowych, opartych na regulacjach unijnych i zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską i podległe jej unijne instytucje finansowe. Ponieważ brak tu tzw. kopert narodowych, czyli odgórnie przypisanych danemu państwu środków finansowych – wsparcie tego typu może trafić do polskiego biznesu poprzez krajowe instytucje finansowe. Od jakości i szybkości ich przygotowania do unijnych konkursów zależy więc zakres pomocy pozyskanej dla polskich przedsiębiorców.
Z Arkadiuszem Lewickim
dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, rozmawiał Konrad Machowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/08

Raport Specjalny | Bancassurance w Bankowości Spółdzielczej | Sprzedaż polis przez banki spółdzielcze musi być przyjazna i intuicyjna

Kluczem do sukcesu w bancassurance jest i pozostanie właściwe odczytanie potrzeb klienta i przygotowanie dedykowanej dla niego oferty zabezpieczającej go
przed skutkami zagrożeń, które
mogą go dotknąć
– podkreślił Norbert Jeziolowicz
dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związku Banków Polskich w rozmowie z Konradem Machowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 4