Autor: Konrad Machowski

BANK 2023/11

Raport specjalny – IT@BANK 2023 | Hiperpersonalizacja | Płynna granica między wsparciem a inwigilacją

Wykorzystywana w coraz większym stopniu przez dostawców towarów i usług hiperpersonalizacja doskonale koreluje z rosnącymi oczekiwaniami klientów w zakresie dostarczania im oferty „skrojonej na miarę”. Pamiętać jednak trzeba, iż ci sami konsumenci bardzo restrykcyjnie podchodzą do własnej prywatności, na straży której stoją surowe przepisy odnośnie ochrony danych osobowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/11

Wydarzenia i Opinie | Międzynarodowy Kongres Faktoringu | Sposób nie tylko na czas kryzysu

Elastyczne finansowanie i dywersyfikacja form pozyskiwania kapitału na działalność to jeden z kluczowych czynników decydujących o rozwoju przedsiębiorstw. W obecnych, niestabilnych uwarunkowaniach makroekonomicznych szczególnego znaczenia nabiera faktoring, który pozwala nie tylko skrócić okres oczekiwania na zapłatę za dostarczone towary i usługi, ale w niektórych modelach umożliwia również zabezpieczenie się przed niewypłacalnością kontrahentów.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/10

Bankowość i Finanse | mDowód | Wirtualnym dowodem wylegitymujesz się w banku

Udając się do banku, nie trzeba już pamiętać o tradycyjnych dokumentach tożsamości. Wystarczy mieć aktualną wersję aplikacji mObywatel, a w niej cyfrowy dowód osobisty, równoprawny z jego tradycyjną wersją. mDowód, bo taką oficjalną nazwę nosi nowy, elektroniczny dokument tożsamości, to kolejny krok do świata, do którego jedyną przepustką jest smartfon. Od 1 września 2023 r. jest on oficjalnie honorowany przez instytucje finansowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/10

Bankowość i Finanse | Obsługa Gotówki | Gotówka jest ważnym czynnikiem stabilizującym gospodarkę i wyrazem zaufania do państwa

Najświeższe wyniki potwierdziły, że prawie 99% obywateli ma dostęp do gotówki w odległości do dziesięciu kilometrów, a gdybyśmy nawet zawęzili promień do pięciu kilometrów, w dalszym ciągu możemy mówić o dostępności dla 90% obywateli – podkreśla Barbara Jaroszek, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego, w rozmowie z Konradem Machowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/09

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Forum Liderów Banków Spółdzielczych | Aby przepisy uwzględniały specyfikę spółdzielców

„Zna proporcją, mocium panie” – pod tym fredrowskim apelem podpisałby się dziś każdy reprezentant bankowości spółdzielczej. Pomimo szumnych zapowiedzi odnośnie stosowania zasady proporcjonalności regulacyjnej w praktyce ustawodawczej czy nadzorczej, niewielkie instytucje finansowe o zasięgu lokalnym wciąż zmagają się z mnogością obowiązków sprawozdawczych czy wymogami ostrożnościowymi adekwatnymi dla największych banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
BIK
BANK 2023/08

Bankowość i Finanse | Kredyty – BIK SA | Widać ożywienie na rynku kredytowym i pożyczkowym

Zaciągnęliśmy pożyczki pozabankowe na łączną kwotę 5,3 mld zł, podczas gdy w roku ubiegłym kwota ta była o jedną piątą niższa, podobnie jak w przypadku produktów ratalnych, gdzie dynamika w okresie styczeń–czerwiec br. kształtowała się na poziomie 16,9% w zestawieniu z podobnym okresem 2022 r. Prawdziwym rekordzistą były jednak karty kredytowe, gdzie porównanie wartości nowo zawartych umów w pierwszym półroczu 2022 i 2023 r. wykazało niemal 36-procentowy wzrost – podkreślają dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy Biura Informacji Kredytowej, profesor Szkoły Głównej Handlowej oraz Sławomir Nosal, kierownik Zespołu Analiz Portfelowych BIK. Rozmawiał z nimi Konrad Machowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/08

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie | Doskonałe rezultaty w niełatwych czasach

Rok 2022 był czasem wysokiej inflacji, rosnących stóp procentowych oraz pozytywnych i negatywnych konsekwencji tych zjawisk dla naszego banku – podkreślił Jan Tygielski, prezes zarządu Rejonowego Banku w Malanowie, prezentując uczestnikom zebrania przedstawicieli tej instytucji sprawozdanie z działalności za rok ubiegły.

CZYTAJ WIĘCEJ
AI robot, laptop
BANK 2023/06

Bankowość i Finanse | REGULACJE | Cyfrowy asystent prawny pomoże bankowi i jego klientom

Globalny rynek technologii regulacyjnych w ub.r. kontynuował tendencję wzrostową – wskazują analizy przeprowadzone przez wiodące ośrodki badawcze. Wprawdzie łączna wartość inwestycji w ten segment obniżyła się nieco w zestawieniu z rokiem poprzedzającym, jednak równocześnie w sektorze finansowym rosła świadomość korzyści, jakie dają usługi typu RegTech.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Bankowość i Finanse | Kredyty | Dobra passa w kredytach hipotecznych to już przeszłość

Od sierpnia ub.r. wynik banków ko­mercyjnych w segmencie finansowania hipotecznego ustabilizował się na pozio­mie zaledwie 2 mld zł miesięcznie, a więc przeszło dwukrotnie niższym niż w pierw­szym kwartale i czterokrotnie niższym w porównaniu z hossą sprzed dwóch lat – zaznacza dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej, w rozmowie z Konradem Machowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/04

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie | Cyfrowy spółdzielca buduje bankowość jutra

Co trzecia z polskich firm podjęła działania na rzecz zwiększenia aktywności w kanałach cyfrowych podczas pandemii, a niemal 60% podmiotów z sektorów zaawansowanych technologicznie inwestuje w budowę kompetencji cyfrowych załogi – ustalili eksperci Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Instytucje finansowe, także te o lokalnym zasięgu działania, znajdują się rzecz jasna w obu tych kategoriach.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Bankowość i Finanse | Płatności | Nasze atuty to zasięg, siła marki i doświadczenie użytkownika

Według naszych szacunków, dysponujemy udziałem około 50-60% w rynku e-commerce. Trudno powiedzieć, kiedy nastąpi moment nasycenia rynku, natomiast już obecnie pracujemy nad innymi usługami, dającymi nam dodatkowy potencjał sprzedażowy – podkreśla Monika Król, wiceprezes zarządu Polskiego Standardu Płatności. Rozmawiał z nią Konrad Machowski.

CZYTAJ WIĘCEJ
koło ratunkowe na banknotach
BANK 2023/03

Raport | Zarządzanie Wierzytelnościami | Windykacja w cieniu kryzysu

Utrzymujący się w kolejnym kwartale wysoki poziom inflacji oraz ubiegłoroczne podwyżki stóp procentowych mogą obniżyć dyscyplinę płatniczą Polaków. To jednak wcale nie przełoży się na wzrost koniunktury w branży zarządzania wierzytelnościami. Wahania wskaźników makroekonomicznych stanowią bowiem poważne wyzwanie także dla firm windykacyjnych, które przecież nie funkcjonują w alternatywnej rzeczywistości gospodarczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Technologie | Mały nominał, wielkie wyzwanie

W ostatnich latach PRL jednozłotowe monety wykorzystywane były powszechnie jako… podkładki pod gwoździe do papy. Użycie wycofywanych z obiegu nominałów było kilkukrotnie tańsze, aniżeli zakup dekarskich akcesoriów. Niedługo później, za sprawą hiperinflacji, bilon na kilka lat zniknął z obiegu, by powrócić po denominacji w roku 1995. A wraz z nim – wyzwania natury logistycznej. Niedawno nagrodzona inicjatywa Narodowego Banku Polskiego wyznacza kierunek, jak radzić sobie z tymi problemami.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Spółdzielczość i Small Biznes | Małżeństwo nie tylko z rozsądku

Inflacja ustanawia kolejne rekordy, a przekroczenie bariery 20% staje się coraz bardziej realne. To prognoza ze wszech miar niekorzystna dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mogą liczyć na wsparcie ze środków publicznych. Tu otwiera się pole do działania dla banków lokalnych, które tradycyjnie są partnerem drobnej przedsiębiorczości. Na ile potencjał spółdzielców pozwala im realizować tę niezwykle odpowiedzialną misję?

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/11

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Bankowość Lokalna | Pamiętając o historii, spółdzielcy ze Starogardu Gdańskiego patrzą w przyszłość

125 lat nieprzerwanej działalności to piękny staż, którym poszczycić się mogą nieliczni, dodajmy: najbardziej wytrwali i konsekwentni uczestnicy rynku finansowego. Taki właśnie jubileusz obchodzi w tym roku Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim. – Na przestrzeni tych 125 lat bank nie tylko się rozwinął, ale stale myśli o przyszłości. Jest prekursorem wielu zmian w naszym zrzeszeniu, wnosząc zarazem ducha świeżości – podkreślał podczas uroczystości rocznicowej Mirosław Skiba, prezes SGB-Banku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/10

Bankowość i Finanse | Wskaźniki | Taka zmiana nie wydarzyła się na rynku przez ostatnie 30 lat

Tak naprawdę próbujemy zastąpić jeden wskaźnik zmienny drugim jego odpowiednikiem, ale nie powinno to zastąpić dyskusji o reformie struktury sprzedaży kredytów, zwłaszcza hipotecznych. Nie możemy zrezygnować ze wzrostu udziału kredytów na stałą stopę w portfelach kredytowych banków, zastępując jeden zmienny wskaźnik innym. Jeśli tak się stanie, wówczas podstawowe problemy pozostaną, choć strukturalnie będą nieco inne – zaznacza Paweł Spławski, ACCA, FRM, partner, Risk Advisory, Financial Services Deloitte, w rozmowie z Pawłem Minkiną i Konradem Machowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/09

Bankowość i Finanse | Prawo | Autoryzacyjny paragraf 22

„Traduttore traditore” (tłumacz to zdrajca) – to włoskie przysłowie, przestrzegające przed wypaczeniami powstającymi podczas przekładu, dedykować można autorom implementacji do naszego porządku prawnego postanowień dyrektywy PSD2 odnośnie nieautoryzowanych operacji płatniczych. Fatalny błąd sprawił, że przed polskimi bankami postawiono zadanie awykonalne. Czy procedowana właśnie nowelizacja przepisów wyeliminuje tak brzemienny w skutkach lapsus?

CZYTAJ WIĘCEJ
ludziki -zabawki niszczące symbol % na klawiaturze
BANK 2022/08

Bankowość i Finanse | Kredyty – BIK SA | Zachwianie na rynku kredytowym

Rosnąca dynamicznie inflacja i motywowane chęcią jej opanowania, kolejne podwyżki stóp procentowych dają pierwsze negatywne sygnały dla rynku kredytowego. Łączne zadłużenie konsumentów w polskich bankach i instytucjach pożyczkowych wyniosło na koniec czerwca 737 mld zł, czyli o 2 mld zł mniej aniżeli na koniec ubiegłego roku. To pierwszy taki przypadek co najmniej od dekady, przekonuje dr Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/08

Raport Specjalny | Polska Bezgotówkowa | Terminale płatnicze trafiły pod strzechy

Stajemy się społeczeństwem w coraz większym stopniu bezgotówkowym. Udział płatności bezgotówkowych w liczbie transakcji zrealizowanych w punktach handlowo-usługowych w 2021 r. wyniósł 57% w stosunku do 43% transakcji wykonanych gotówką. To wzrost o 3 pkt. proc. w porównaniu do 2020 r. i aż o 11 pkt. proc. w stosunku do roku 2019 – pokazują wyniki badania konsumenckiego Fundacji Polska Bezgotówkowa.

CZYTAJ WIĘCEJ
EKF
BANK 2022/07

Wydarzenia i opinie | EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY | Przygotować się na atak niedźwiedzia

Lista wyzwań dla polskiego rynku finansowego jest coraz dłuższa – to jeden z najważniejszych wniosków płynących z debaty z udziałem prezesów polskich banków, wieńczącej obrady Europejskiego Kongresu Finansowego. Większość problemów, zdiagnozowanych rok temu jako priorytetowe, zachowała aktualność, niektóre się zintensyfikowały. Dołączyły do nich nowe zagrożenia związane z niepewną sytuacją geopolityczną, jak i kondycją polskiej gospodarki, która nie napawa optymizmem.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2022/06

Horyzonty Bankowości 2022 | Cisza przed burzą

Stopy procentowe pną się w górę, osiągając poziomy nienotowane od kilkunastu lat. Tylko na przestrzeni minionych ośmiu miesięcy Rada Polityki Pieniężnej aż ośmiokrotnie wydawała decyzję w tej materii, a wiele wskazuje na to, że to nie koniec podwyżek. Choć nie przekłada się to jeszcze na jakość portfeli kredytowych w polskich bankach, ich przedstawiciele twierdzą, iż pierwsze negatywne symptomy obserwować będziemy na przełomie III i IV kw. br.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 5