Autor: Karol Czajka

BANK 2020/01

Wydarzenia i Opinie. XVI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych: Znakomite wyniki, jakie perspektywy?

Polski rynek mieszkaniowy przeżywa okres prosperity. Sprzedaż lokali osiąga rezultaty porównywalne z okresem sprzed ostatniego kryzysu gospodarczego, banki zaś z kwartału na kwartał odnotowują kolejne rekordy w dziedzinie finansowania hipotecznego. Czynnikiem nakręcającym koniunkturę jest zarówno rosnąca siła nabywcza Polaków, jak i utrzymujące się, już od pięciu lat, rekordowo niskie stopy procentowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/02

Raport Specjalny: Bankowe portfele wierzytelności

Z każdej złotówki wierzytelności nieregularnych, przekazanych przez banki do obsługi wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym, udaje się odzyskać niespełna 20 groszy. Znacznie lepiej prezentuje się skuteczność windykacji zaległości względem instytucji pożyczkowych, gdzie poziom odzysku kształtuje się na poziomie 30%. „Niskokwotowe zobowiązania są łatwiejsze do odzyskania, szczególnie w okresie dobrej koniunktury i najniższego w historii bezrobocia” – twierdzą analitycy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, organizacji zrzeszającej około 80% podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/02

Nieruchomości: Polska bankowość hipoteczna – późny start, doskonałe wyniki, jakie perspektywy?

Światowy rynek listów zastawnych odnotuje kolejne rekordy. – Globalna emisja tego rodzaju aktywów osiągnie w tym roku poziom 140 mld euro, zdecydowanie zwiększy się też liczba tzw. emisji benchmarkowych, na kwotę co najmniej 250 mln euro – podkreślił podczas ubiegłorocznego Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Piotr Cyburt, prezes mBanku Hipotecznego. Kontynuacja trendu wzrostowego to dobra wiadomość dla polskich banków hipotecznych, które z powodzeniem dostarczają swe aktywa inwestorom z całego świata.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/10

Raport Specjalny Bancassurance: Polisa z UFK to umowa mieszana

Roszczenia klientów zakładów ubezpieczeń o zwrot opłat pobranych tytułem wykupu polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym podlegają przedawnieniu na zasadach ogólnych, na podstawie art. 118 Kodeksu cywilnego. W takich przypadkach nie ma zastosowania art. 819 § 1 k.c., przewidujący trzyletni okres przedawnienia dla roszczeń z umowy ubezpieczenia. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w trzech jednobrzmiących uchwałach, podjętych 10 sierpnia br.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/07

Bank i Klient: Polacy coraz skuteczniejsi w rywalizacji o środki z EFSI

Polski sektor małych i średnich firm znakomicie wykorzystuje środki przeznaczone na wspieranie rozwoju, dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Od początku 2016 r. liczba projektów realizowanych przez podmioty z segmentu MŚP przy finansowym współudziale EFIS osiągnęła imponującą liczbę 10 500 przedsięwzięć. Łączna wartość podpisanych umów wyniosła na koniec marca 2018 r. 2,03 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/06

Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Długów odpuszczenie po nowemu

„Chociaż z Ciebie facet w dechę, nie dostaniesz nic na krechę” – takie przestrogi dla klientów wydatnie nadużywających instytucji kredytu kupieckiego nietrudno dostrzec w niejednym osiedlowym sklepie. Uchwalona w kwietniu br. przez Sejm nowelizacja zasad przedawnienia roszczeń nada temu hasłu całkiem nowy sens. Wbrew intencjom deklarowanym przez autorów zmian, mogą one okazać się szczególnie dotkliwe dla przeciętnych zjadaczy chleba.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/11

Rynek finansowy: Podatek bankowy pod okiem nadzoru

Każdego miesiąca banki przekazują do budżetu państwa średnio 295,5 mln zł podatku od instytucji finansowych. Do czerwca 2017 r. budżet państwa zyskał z tego tytułu niemal 5 mld zł – poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego. Po 17 miesiącach obowiązywania nowych przepisów regulator przedstawił szczegółowe analizy wpływu opodatkowania na kondycję polskich banków komercyjnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2017/09

Bank i Klient: Czy selfie stanie się kluczem do banku?

Otwieranie nowych rachunków bankowych z wykorzystaniem przelewu autoryzacyjnego odchodzi do historii. Polskie instytucje finansowe, które wciąż korzystają z tej metody da się dosłownie policzyć na palcach jednej ręki. Okazuje się jednak, iż nowe rozwiązania pozwalające na zdalną aktywację konta budzą wcale nie mniejsze zastrzeżenia. Czy zakładając nowe konto w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie, będziemy zdani na łaskę kuriera?

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1