Apel Rady Przedsiębiorczości o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim

Apel Rady Przedsiębiorczości o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim
Źródło: Rada Przedsiębiorczości
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
16 lutego br. Senat przyjął i wniósł do Sejmu projekt ustawy firmowany przez senator Lidię Staroń, nowelizującej ustawę o kredycie konsumenckim, przypomina Rada Przedsiebiorczości.

Projekt ten jest szkodliwy zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i gospodarczego.

Ogranicza on bowiem finansowanie kredytów konsumenckich przez banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe w związku z tym, że wprowadza drastyczne obniżenie limitów maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego do sumy 10% i 5% w skali roku, nie więcej niż 45% całkowitej kwoty kredytu dla wszystkich kredytów konsumenckich udzielanych na okres powyżej 90 dni.

Czytaj także: Bankowcy o kosztach kredytu konsumenckiego

Zmiana ta pozbawi rentowności nie tylko sektor pożyczek pozabankowych, która i tak od 2 lat jest ujemna, ale spowoduje wycofanie oferty kredytów konsumenckich dla klientów o niższej ocenie kredytowej przez banki i SKOK-i – na skutek czego nastąpi wzrost wykluczenia finansowego poprzez odcięcie części polskich konsumentów od możliwości zaciągania legalnych pożyczek i kredytów konsumenckich i nadzorowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Nadzoru Finansowego.

W warunkach wojny na Wschodzie i wielkoskalowej imigracji, zmiany przepisów w kierunku utrudniającym prowadzenie biznesu co do zasady należy ocenić negatywnie

Zaproponowana przez senacki projekt ustawy redukcja podaży legalnych pożyczek nie doprowadzi do tego, iż po stronie konsumentów w sposób analogiczny zaniknie potrzeba korzystania z finansowania.

Projekt wytworzy zupełnie niekontrolowaną szarą strefę, która do tej pory była ograniczana przez dostępność oferty legalnie działających firm pożyczkowych. Zaproponowany projekt, paradoksalnie, stwarza ryzyko osłabienia pozycji konsumenta.

Zgadzamy się ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w części, w której regulator rynku zauważa, że wyeliminowanie patologii na rynku pożyczkowym powinno być osiągnięte poprzez zwalczanie zjawisk przestępczych.

W warunkach wojny na Wschodzie i wielkoskalowej imigracji, zmiany przepisów w kierunku utrudniającym prowadzenie biznesu co do zasady należy ocenić negatywnie.

Projekt wytworzy zupełnie niekontrolowaną szarą strefę, która do tej pory była ograniczana przez dostępność oferty legalnie działających firm pożyczkowych

W warunkach podwyższonej niepewności wdrożenie takiej regulacji ze zdwojoną siłą ograniczyłoby dostęp do pożyczek, spychając niezbędną aktywność finansową do niekontrolowanego podziemia, narażając rzesze osób w potrzebie na pożyczkową patologię.

Rada Przedsiębiorczości apeluje do wszystkich klubów parlamentarnych o odrzucenie tego szkodliwego projektu w trakcie prac sejmowych.

Rada Przedsiębiorczości, podpisy
Źródło: Rada Przedsiębiorczości
Źródło: aleBank.pl