Antonowicz Marta

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Marta Antonowicz - kierownik Sekcji Instrumentów Dłużnych w PBR S.A., naczelnik w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej i Regulacji Kapitałowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A., przewodnicząca grupy roboczej ds. nieskarbowych papierów dłużnych przy ZBP.