Anna Rulkiewicz

Anna Rulkiewicz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Rady Nadzorczej

Citi Handlowy

Od 2007 r. Pani Anna Rulkiewicz jest Prezesem Zarządu Grupy LUX MED, do której dołączyła w 2002 r. jako Członek Zarządu i Dyrektor Marketingu i Sprzedaży. Od końca 2011 r. pełni także funkcję Dyrektora Zarządzającego LMG Försäkrings AB, którego oddział działa w Polsce pod marką LUX MED Ubezpieczenia. Od 2011 r. Pani Anna Rulkiewicz jest Prezesem Pracodawców Medycyny Prywatnej, a od 2016 r. pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców RP.

Doświadczenie zawodowe Pani Anny Rulkiewicz obejmuje m.in. zarządzanie w latach 2001-2002 Pionem Sprzedaży i Marketingu w Credit Suisse Life & Pensions Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie oraz Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym/Winterthur, gdzie nadzorowała pracę departamentów: sprzedaży wewnętrznej, sprzedaży zewnętrznej, ubezpieczeń grupowych, marketingu i komunikacji. W latach 1998-2001 Pani Rulkiewicz pracowała dla Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i Zurich Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pełniąc funkcję Dyrektora Ubezpieczeń Grupowych i Szkoleń odpowiadała m.in. za segment ubezpieczeń grupowych, w tym również za tworzenie usług, system rekrutacji oraz zarządzanie szkoleniami. Po powierzeniu jej funkcji Dyrektora Segmentu Klientów Korporacyjnych i uzyskaniu nominacji na członka zarządu Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. odpowiadała za segment klientów z sektora small business i klientów korporacyjnych. W latach 1995-1998 pracowała w Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., gdzie odpowiadała m.in. za rozwój sprzedaży ubezpieczeń grupowych i indywidualnych w ramach bancassurance.

Pani Anna Rulkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym w 1994 r. uzyskała stopień magistra. Pani Rulkiewicz jest również absolwentką Uniwersytetu w Hamburgu. W 1998 r. ukończyła studia podyplomowe w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń oraz cykl szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA „Marketing Strategies for Executive Advancement” (LIMRA Executive Development Group). W 2018 r. ukończyła Stanford Executive Program na Stanford University Graduate School of Business.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.

Źródło: Citi Handlowy