Altus TFI: 0,56 mln zł zysku netto w I kwartale 2020 roku

Altus TFI: 0,56 mln zł zysku netto w I kwartale 2020 roku
Logo Altus TFI Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Altus TFI odnotowało 0,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
#AltusTFI odnotowało 0,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,48 mln zł zysku rok wcześniej #Altus

Zysk operacyjny wyniósł 2,08 mln zł wobec 4,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,97 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 45,82 mln zł rok wcześniej.

Czytaj także: WSA oddalił skargę Altus TFI ws. kar nałożonych przez KNF >>>

„Skonsolidowany zysk netto grupy [ogółem] w I kwartale 2020 roku zakończonego 31 marca 2020 r. wyniósł 895 tys. zł i był niższy od porównywalnego okresu 2019 roku o 74,6%. Skonsolidowane przychody z podstawowej działalności operacyjnej w I kwartale 2020 roku wyniosły 15 974 tys. zł i były niższe od przychodów osiągniętych w porównywalnym okresie 2019 roku o 65,1%. Skonsolidowane koszty podstawowej działalności operacyjnej w I kwartale 2020 roku wyniosły 13 881 tys. zł i były niższe od kosztów poniesionych w porównywalnym okresie 2019 roku o 66,6%. Na wyniki grupy kapitałowej w I kwartale 2020 roku duży wpływ miała utrata przez spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności. Dodatkowym elementem, który wpłynął na uzyskane przez grupę kapitałową wyniki finansowe jest pandemia koronawirusa COVID-19. Rosnąca liczba zachorowań na świecie spowodowała reakcję uczestników rynków finansowych efektem, których efektem była wyprzedaż instrumentów finansowych na niespotykaną do tej pory skalę po znacznie niższych cenach. To wpłynęło również na wyniki końcowe oraz spadek wartości aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 1,66 mln zł

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 1,66 mln zł wobec 1,58 mln zł straty rok wcześniej.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews