Allianz Trade: EBC ogłosi rozpoczęcie pierwszego cyklu podwyżek stóp procentowych od 11 lat

Allianz Trade: EBC ogłosi rozpoczęcie pierwszego cyklu podwyżek stóp procentowych od 11 lat
Źródło: Allianz Trade
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na dzisiejszym posiedzeniu EBC ogłosi rozpoczęcie pierwszego cyklu podwyżek stóp procentowych od czasu globalnego kryzysu finansowego. W Allianz Trade oczekujemy, że EBC ogłosi zakończenie skupu aktywów netto i wstępnie zobowiąże się do pierwszej od 11 lat podwyżki stóp procentowych o 25 pb w lipcu. W międzyczasie wszystkie oczy będą zwrócone na ewentualne zmiany wytycznych EBC dotyczących ścieżki normalizacji polityki,

Pomimo wysokiej presji inflacyjnej EBC prawdopodobnie będzie kontynuował stopniową, ale zdecydowaną normalizację kursu polityki pieniężnej w II połowie 2022 r. Po lipcu w Allianz Trade spodziewamy się dwóch dodatkowych podwyżek stóp o 25 pb w tym roku (wrzesień i grudzień). Oczekiwania rynkowe dotyczące znacznie bardziej agresywnego tempa normalizacji, w tym podwyżki stóp o 50 pb, wydają się mało prawdopodobne. W końcu średnioterminowe perspektywy inflacji wydają się bardziej ograniczone, a wysoka niepewność co do perspektyw makroekonomicznych wymaga stopniowego działania.

Czytaj także: Rynki czekają na decyzję EBC ws. podwyżek stóp procentowych; jak zmieni się prognoza inflacji?

W 2023 r. dążenie EBC do normalizacji będzie coraz bardziej wygasać, zanim efektywna stopa procentowa osiągnie neutralny poziom. Oprócz narastających przeszkód dla wzrostu gospodarczego z powodu wyższych w dłuższym okresie cen energii, wąskich gardeł w łańcuchu dostaw i niepewności geopolitycznej, na planach normalizacji EBC zaważy rosnące ryzyko fragmentacji strefy euro. Ponieważ Fed prawdopodobnie wstrzyma się z podwyżkami stóp procentowych w 2023 r., EBC będzie coraz trudniej płynąć pod prąd i kontynuować normalizację. Dlatego też w Allianz Trade przewidujemy tylko dwie podwyżki stóp procentowych w 2023 r. – obydwie powinny mieć miejsce w pierwszej połowie roku.

Czytaj także: EBC zapowiada stopniowe podwyżki stóp procentowych >>>

Gdzie ty jesteś, neutralna stopo? Rynki stóp poddały EBC „testowi jastrzębiego nastawienia”, wyceniając podwyżkę stopy o 220 pb w ciągu najbliższych 12 miesięcy – identycznie jak tempo zacieśniania w USA. Za tym kryje się poszukiwanie górnej granicy dla stopy neutralnej, co powoduje również wzrost długiego końca krzywej, gdzie rentowność 10-letnich obligacji przekracza 1,3%. Naszym zdaniem neutralna stopa procentowa znajduje się poniżej obecnych wycen rynkowych i oczekujemy, że 10-letni Bund ustabilizuje się na poziomie 1% na koniec roku.

Ryzykowne aktywa pozostaną bardzo wrażliwe na zmieniające się politykę monetarną EBC. Jeśli EBC wyda bardziej jastrzębie stanowisko niż oczekiwano, może to przestraszyć uczestników rynku, prowadząc aktywa ryzykowne w otchłań bessy. W takiej sytuacji ryzyko korporacyjne zostałoby szybko przeszacowane, a podmioty o niższych ratingach miałyby trudności ze znalezieniem finansowania. Jednak bardziej łagodny niż oczekiwano EBC (zgodnie z naszym scenariuszem bazowym) powinien zapewnić pewne wsparcie zarówno dla akcji, jak i kredytów korporacyjnych, zwłaszcza tych o wysokiej rentowności. W tym scenariuszu w Allianz Trade oczekujemy, że europejskie akcje zakończą rok 2022 na poziomie zbliżonym, płaskim poziomie, podczas gdy kredyty korporacyjne klasy inwestycyjnej pozostaną w przedziale (130-160 pb).

Źródło: Allianz Trade