Allegro ustanowiło program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 3 mld zł

Allegro ustanowiło program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 3 mld zł
By Joanna wagner - Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27616991
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Dyrektorów Allegro. eu zdecydowała o ustanowieniu programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej do 3 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. Obligacje mogą być denominowane w PLN lub EUR i będą emitowane jako uprzywilejowane obligacje niezabezpieczone.

W ramach programu możliwa będzie emisja obligacji zwykłych, obligacji zielonych oraz obligacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Obligacje mogą być oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej.

„Spółka rozważa emisję pierwszej serii obligacji denominowanych w PLN, która będzie oprocentowana według zmiennej lub stałej stopy procentowej i będzie miała okres zapadalności do 5 lat, z zastrzeżeniem, że ostateczne parametry zostaną ustalone w procesie budowania księgi popytu i będą podlegały zatwierdzeniu przez Radę Dyrektorów Spółki” – napisano w komunikacie.

Czytaj także: Allegro: 324,4 mln zł zysku netto w III kwartale; nowy cel dla Allegro Pay to 1,5 mld zł pożyczek w tym roku >>>

„Pierwsza seria Obligacji nie będzie miała określonego celu w rozumieniu Ustawy o Obligacjach, a wpływy netto z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej” – dodano.

Dcyzja o emisji pierwszej serii obligacji będzie uzależniona od sytuacji rynkowej

Allegro podało, że decyzja o emisji pierwszej serii obligacji będzie uzależniona od sytuacji rynkowej na polskim rynku dłużnych papierów wartościowych.

„Spółka nie ma obowiązku wyemitowania Obligacji, a sam fakt ustanowienia Programu nie oznacza, że Spółka zamierza wyemitować Obligacje do wysokości ustalonego w nim limitu” – napisano w komunikacie.

Allegro podało, że w związku z ustanowieniem programu podpisano umowę programową z Santander Bank Polska jako, między innymi, organizatorem i dealerem oraz z PKO BP jako, między innymi, dealerem i agentem technicznym.

Źródło: PAP BIZNES