Alior Bank: zysk netto w IV kw. 2021 roku wyniósł 99,6 mln zł; będzie nowa strategia

Alior Bank: zysk netto w IV kw. 2021 roku wyniósł 99,6 mln zł; będzie nowa strategia
Alior Bank - Oddział w Gdańsku (fot. Alior Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2021 roku spadł do 99,6 mln zł z 120,3 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie rocznym. Konsensus oczekiwań zakładał wypracowanie przez Aliora zysku na poziomie 166 mln zł. Zdarzenia jednorazowe, które obciążyły wynik banku wyniosły łącznie ok. 82 mln zł.

Oczekiwania 8 biur maklerskich, co do zysku banku za IV kwartał, wahały się od 148 mln zł do 189 mln zł.

W całym 2021 rok zysk netto Alior Banku wyniósł 481,9 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 311,2 mln zł straty netto. Wskaźnik ROE wynosi 7,7 proc.

Alior podał, że zdarzenia jednorazowe, które w IV kwartale 2021 roku obciążyły jego wynik netto wyniosły łącznie ok. 82 mln zł. Bank zawiązał rezerwę na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w walutach obcych, która wyniosła 21,4 mln zł. Innymi zdarzeniami jednorazowymi, które obciążyły wyniki był odpis aktywa podatkowego związanego z działalnością oddziału banku w Rumunii w wysokości 25 mln zł oraz rezerwa na zwroty prowizji tzw. „małe TSUE” w kwocie 36 mln zł.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 757,9 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 760,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 744,4-777,5 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 14 proc. rdr i 8 proc. kdk.

Bank podał, że wzrost stopy referencyjnej NBP, który miał miejsce w IV kwartale 2021 roku (o 1,65 p.p.), zwiększył wynik odsetkowy banku o ok. 57 mln zł.

Marża odsetkowa

Marża odsetkowa banku w IV kwartale 2021 roku wyniosła 4,01 proc., a w całym 2021 roku była na poziomie 3,75 proc.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji ostatnim kwartale 2021 roku wyniósł 216,1 mln zł i był 10 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 197,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 190,4 mln zł do 205 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 22 proc. rdr i 14 proc. kdk.

Bank podał, że kwartalny wzrost zawdzięcza głównie dzięki wyższym prowizjom od transakcji wymiany walut, które wzrosły o 20 proc.

„W kolejnych kwartałach oczekujemy nieco niższego wyniku z transakcji fx, ze względu na to, że wynik z transakcji fx zrealizowany w IV kwartale 2021 roku miał częściowo charakter jednorazowy” – podał bank w prezentacji.

Odpisy (wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane i wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych) wyniosły 253,7 mln zł. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 266 mln zł (w przedziale od 250 mln zł do 283,4 mln zł).

Koszty

Koszty ryzyka banku w ostatnim kwartale 2021 roku spadły do 1,54 proc. z 1,58 proc. w III kwartale. W całym 2021 roku spadły do 1,6 proc. z 2,8 proc. rok wcześniej i z 2,39 proc. w 2019 roku.

Koszty banku wyniosły w IV kwartale 391,4 mln zł o były 5 proc. niższe od oczekiwań (411,5 mln zł). Koszty wzrosły 3 proc. rdr i spadły 1 proc. kdk.

Wskaźnik kosztów do dochodów w 2021 roku wyniósł 43,5 proc.

Alior podał, że w kolejnych kwartałach na poziom kosztów działania wpływ będą miały: dodatkowe koszty związane z rozwojem biznesu, realizacja niektórych projektów odsuniętych w czasie w trakcie pandemii Covid-19, ogólny inflacyjny wzrost kosztów oraz także zapowiadany przez BFG istotny wzrost składek.

Ponad 4,1 mln klientów indywidualnych oraz blisko 258 tys. klientów biznesowych

Na koniec czwartego kwartału 2021 r. Alior Bank obsługiwał ponad 4,1 mln klientów indywidualnych oraz blisko 258 tys. klientów biznesowych.

Alior podał, że jego ekspozycja kredytowa wobec firm istotnie zaangażowanych na Ukrainie, Rosji i Białorusi stanowi poniżej 0,2 proc. portfela kredytowego banku.

Sprzedaż kredytów

Sprzedaż kredytów hipotecznych w IV kwartale 2021 roku spadła do 0,88 mld zł z 0,94 mld zł w III kwartale. W całym 2021 roku wyniosła 3,47 mld zł, rosnąc 17 proc. rdr.

Sprzedaż pożyczek gotówkowych w IV kwartale 2021 roku spadła do 1,35 mld zl z 1,61 mld zł w III kwartale. W całym 2021 roku wyniosła 6,08 mld zł, rosnąc 33 proc. rdr.

Sprzedaż Alior Leasing

Sprzedaż Alior Leasing w 2021 r. wyniosła 3 mld zł. Saldo portfela należności leasingowych wyniosło 6 mld zł. Liczba klientów spółki na koniec roku wyniosła 74,3 tys.

Bank podał, że poziomy współczynników kapitałowych Tier1 oraz TCR na koniec 2021 r. znacznie przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o: 405 pb (12,55 proc.) oraz 366 pb (14,16 proc.).

Alior stawia na rozwój kredytów hipotecznych, rozpoczyna prace nad nową strategią

Alior Bank w 2022 roku będzie kontynuował prace nad poprawą jakości portfela kredytowego, będzie chciał szybciej budować portfel kredytów hipotecznych i stawia na automatyzację procesów ryzyka. Bank liczy, że także w 2022 roku poziom kosztów ryzyka będzie poniżej średnioterminowego celu strategicznego i rozpoczął prace nad nową strategią – poinformował wiceprezes, kierujący pracami zarządu banku Grzegorz Olszewski.

„Będziemy kontynuowali prace nad poprawą jakości portfela kredytowego. Jednym z kluczowych obszarów poprawy jest zwiększenie udziału kredytów hipotecznych w portfelu banku. Będziemy chcieli zdobywać rynek, szczególnie w dużych miastach, od marca wdrożyliśmy nową ofertę” – powiedział Olszewski.

Czytaj także: Standard&Poor’s potwierdził długoterminowy rating Alior Banku na poziomie BB >>>

„Chcemy zwiększyć relacyjność z klientami, co pozytywnie wpływa na jakość portfela. W segmencie firm będziemy podchodzimy do branż, będziemy bardzo mocno koncentrowali się na akwizycji klienta biznesowego. Dodatkowo chcemy automatyzować procesy ryzyka kredytowego” – dodał.

Ocenił, że także w 2022 roku poziom kosztów ryzyka może być poniżej średnioterminowego celu strategicznego 1,9 proc.

„Myślę, że ten cel jest do osiągniecia. Nawet po podwyżkach stóp procentowych jesteśmy bardzo spokojni, polityka w tym obszarze była prowadzona bardzo rozważnie” – powiedział Olszewski.

„Wyniki za IV kwartał były bardzo dobre. Wchodzimy w 2022 rok w bardzo dobrej sytuacji” – powiedział Olszewski.

„Jeśli nie będzie w otoczeniu zdarzeń, które wywołają negatywny wpływ na wynik banku to patrzymy na tegoroczne wyniki bardzo dobrze” – dodał.

W marcu 2021 roku, w aktualizacji strategii bank założył, iż rentowność kapitału własnego banku w horyzoncie strategii 2021-2022 przekroczy 5 proc. Celem banku będzie również m.in. 4-proc. marża odsetkowa netto oraz wskaźnik kosztów do dochodów na poziomie poniżej 46 proc. Alior Bank założył, że koszty ryzyka wyniosą w 2022 roku 1,9 proc.

W 2021 roku ROE banku wynosiło 7,7 proc., marża odsetkowa była na poziomie 3,7 proc., wskaźnik kosztów do dochodów wynosił 43,5 proc., a koszty ryzyka 1,6 proc.

Ten rok to rok pracy nad nową strategią. będzie ona odpowiadała na najważniejsze wyzwania, jakie ma Alior.

„Chcemy, by była to ambitna strategia nastawiona na inwestycje w szczególności w obszarze nowych technologii i rozwoju kanałów mobilnych i w obszarze ryzyka kredytowego” – powiedział Olszewski.

Czytaj także: Alior Bank: Grzegorz Olszewski będzie nowym prezesem, potrzebna jeszcze zgoda KNF >>>

Grzegorz Olszewski kieruje pracami zarządu Alior Banku do momentu wyrażenia zgody przez KNF na powołanie go na stanowisko prezesa.

Źródło: PAP BIZNES