Alior Bank: zysk netto w III kw. wyniósł 150,4 mln zł, powyżej konsensusu

Alior Bank: zysk netto w III kw. wyniósł 150,4 mln zł, powyżej konsensusu
Alior Bank - Logo (źródło: Alior Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Alior Banku w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł do 150,4 mln zł z 81,8 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie. Zysk okazał się 14 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 132 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich, co do zysku banku za trzeci kwartał, wahały się od 124,7 mln zł do 140 mln zł.

Zysk netto w III kwartale 2021 roku wzrósł 84 proc. rdr i 21 proc. kdk.

Po trzech kwartałach 2021 roku zysk netto grupy Alior Banku wynosi 382,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 431,6 mln zł straty.

Wzrost portfela kredytowego oraz postępująca cyfryzacja usług, w połączeniu z poprawą efektywności operacyjnej stwarza podstawę do poprawy wyników banku w kolejnych okresach.

– podał bank w prezentacji po wynikach.

Niższy od oczekiwań poziom rezerw

Bank zaraportował niższy od oczekiwań poziom rezerw, który w trzecim kwartale wyniósł 253,1 mln zł. Rynek oczekiwał salda rezerw o 5 proc. wyższego na poziomie 265,6 mln zł w przedziale oczekiwań od 252 mln zł do 280 mln zł. rezerwy spadły 13 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Wskaźnik kosztów ryzyka pozostawał na niskim poziomie i wyniósł 1,58 proc.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku sięgnął 703,5 mln zł i był 3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 681,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 673-694 mln zł). Wynik ten wzrósł 3 proc. rok do roku i 6 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa w III kwartale 2021 roku wzrosła do 3,77 proc. z 3,58 proc. w II kwartale 2021 roku.

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 189,6 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się 187,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 185 mln zł do 191 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 12 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Bank podał, że w ujęciu rdr wynik prowizyjny wzrósł głównie dzięki wyższym prowizjom od udzielonych kredytów i leasingu (+14 mln zł) oraz związanym z prowadzeniem rachunków, przelewami i wpłatami (+5 mln zł).

Koszty banku

Koszty banku wyniosły w III kwartale 2021 roku 393,9 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami rynku (390,2 mln zł). Koszty spadły 3 proc. rdr i wzrosły 4 proc. kdk.

Alior poinformował, że w kolejnych kwartałach na poziom kosztów działania wpływ będą miały: wygenerowane oszczędności kosztów, dodatkowe koszty związane z rozwojem biznesu (np. w obszarze kredytów na nieruchomości mieszkaniowe), realizacja niektórych projektów odsuniętych w czasie w trakcie pandemii Covid-19 oraz ogólny inflacyjny wzrost kosztów.

Sprzedaż kredytów mieszkaniowych

W III kwartale sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 944 mln zł, oznacza to wzrost o 5 proc. kdk. Po trzech kwartałach sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 2.591 mln i wzrosła o 23 proc. rdr. bank szacuje, że w III kwartale osiągnął udział rynkowy w sprzedaży na poziomie 4,1 proc.

Sprzedaż leasingu w III kwartale wyniosła 739 mln zł, czyli wzrosła o 17 proc. rdr., a sprzedaż pożyczki 1,61 mld zł, co oznacza wzrost o 39 proc.

Poziomy współczynników kapitałowych Tier1 I oraz TCR na koniec III kwartału przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o: 498 pb (2.373 mln zł) oraz 480 pb (2.291 mln zł). Tier1 wynosi 13,48 proc., a TCR 15,30 proc.

Podwyżka stóp zwiększy w 2022 r. wynik odsetkowy Aliora o 130 – 150 mln zł

Październikowy wzrost stopy referencyjnej NBP o 40 pb do 0,50 proc. powinien przełożyć się na poprawę wyniku odsetkowego grupy Alior Bank w 2022 roku o ok. 130-150 mln zł – poinformował bank w prezentacji po wynikach za III kwartał.

Czytaj także: Maciej Brzozowski pokieruje Alior Bankiem >>>

Koszty ryzyka Alior Banku w całym 2021 roku nie powinny istotnie odbiegać od poziomu osiągniętego w okresie I-III kwartału. W przypadku pozytywnego scenariusza makroekonomicznego, koszty ryzyka w 2022 roku nie powinny znacząco odchylić się od poziomu osiągniętego w 2021 roku – poinformował bank w prezentacji po wynikach za III kwartał.

„W wyniku działań podjętych w 2020 i 2021 roku w zakresie zarządzania ryzykiem portfela kredytowego oraz w związku z obserwowanym obecnie zachowywaniem się klientów, poziom kosztów ryzyka (CoR) w 2021 roku nie powinien istotnie odbiegać od poziomu osiągniętego w okresie I-III kw. 21” – napisano w prezentacji.

Czytaj także: Alior Bank: poprawiamy jakość portfela kredytowego; oszczędności sięgną na koniec roku co najmniej 100 mln zł >>>

„Podtrzymujemy cel strategiczny na rok 2022 w zakresie CoR na poziomie nieprzekraczającym 1,9%. Jednak w przypadku utrzymania się w przyszłym roku pozytywnego scenariusza makroekonomicznego, koszty ryzyka Grupy Alior Bank w 2022 roku nie powinny znacząco odchylić się od poziomu osiągniętego w 2021 roku” – dodano. 

Alior ocenia, że w najbliższych latach powinien osiągnąć zdolność do wypłaty dywidendy

Alior Bank ocenia, że w najbliższych latach bank powinien osiągnąć zdolność do wypłaty dywidendy – poinformował wiceprezes zarządu banku Radomir Gibała.

„W tym roku, czyli 2021 roku, nie planujemy wypłaty dywidendy, ale w naszej ocenie w najbliższych latach Alior powinien osiągnąć zdolność do wypłaty dywidendy. Za wcześnie by deklarować horyzont czasowy” – powiedział Gibała.

Po trzech kwartałach 2021 roku zysk netto grupy Alior Banku wynosi 382,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 431,6 mln zł straty. 

Alior liczy na utrzymanie kosztów bieżących zwrotów dot. „małego TSUE” na poziomie z III kw.

Alior Bank liczy, że w kolejnych okresach koszty bieżących zwrotów prowizji od wcześniejszych spłat kredytów konsumenckich (tzw. małe TSUE) utrzymają się na poziomie z III kwartału – poinformował Radomir Gibała.

„Bieżące zwroty wyniosły w III kwartale około 50 mln zł i mam nadzieję, że ten poziom się utrzyma” – powiedział Gibała.

Notowania w górę o ponad 4 proc.

Zysk netto grupy Alior Banku w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł do 150,4 mln zł z 81,8 mln zł rok wcześniej i okazał się o 14 proc. wyższy od oczekiwań analityków. Oceniają oni wyniki banku pozytywnie wskazując m.in. na niższe obciążenie małym TSUE. Ok. godz. 9.50 kurs rośnie o ponad 4 proc.

Wynik odsetkowy powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom bieżącego małego TSUE, które wyniosły 51 mln zł vs. 70 mln zł w poprzednim kwartale.

„Z drugiej strony w pozostałych kosztach operacyjnych bank zawiązał dodatkowe 17 mln zł rezerwy na historycznie małe TSUE. Łączne przychody wypadły więc 2 proc. powyżej konsensusu, a do przebicia oczekiwań na zysku netto przyczyniły się również niższe koszty ryzyka, które wyniosły 160 bps” – ocenił w komentarzu analityk Trigon DM Maciej Marcinowski.

Dodał, że na dobrym poziomie utrzymuje się sprzedaż kredytów detalicznych, ale w segmencie biznesowym spadła do najniższego poziomu od pierwszego kwartału 2020 r.

„Wyniki oceniamy pozytywnie, powinny przyczynić się do podwyżki naszych prognoz rocznych o ok. 5 proc., o ile niższe obciążenie małym TSUE to trwały efekt” – ocenił analityk Trigon DM.

Źródło: PAP BIZNES