Alior Bank: zysk netto w III kw. 2020 roku wyniósł 81,8 mln zł, powyżej konsensusu

Alior Bank: zysk netto w III kw. 2020 roku wyniósł 81,8 mln zł, powyżej konsensusu
Alior Bank - Oddział w Gdańsku (fot. Alior Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Alior Banku w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 81,8 mln zł z 142,6 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie. Zysk okazał się 13 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 72,5 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich, co do zysku Alior Banku za trzeci kwartał, wahały się od 31 mln zł do 111,8 mln zł.

Wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane wyniósł w trzecim kwartale 289,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem 8 proc. wyższych odpisów na poziomie 314,8 mln zł w przedziale oczekiwań 289,8-350 mln zł.

Czytaj także: Alior Bank: jest aneks do umowy z PZU dotyczącej gwarancji ochrony kredytowej na 4 mld zł >>>

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku sięgnął 683,1 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 685,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 670,1-700 mln zł).

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 169,1 mln zł i był 4 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 163,1 mln zł (oczekiwania wahały się od 157,2 mln zł do 171,3 mln zł).

Koszty działania

Koszty działania grupy w III kwartale wyniosły 407,8 mln zł i były 5 proc. wyższe od oczekiwań (390,1 mln zł).

Alior Bank oczekuje wzrostu wyniku odsetkowego w kolejnych kwartałach

Wynik odsetkowy Alior Banku w III kwartale uwzględnia pełen wpływ decyzji RPP dotyczących obniżenia stóp procentowych i w kolejnych kwartałach bank oczekuje trendu wzrostowego – poinformował Alior Bank w prezentacji wynikowej.

Alior Bank ocenia, że koszty ryzyka nie powinny przekraczać 2 proc.

Alior Bank ocenia, że przy ustabilizowaniu się sytuacji makro oraz braku zdarzeń jednorazowych, koszty ryzyka nie powinny przekraczać 2 proc. – poinformował Alior Bank w prezentacji wynikowej.

Bank podał, że poziom kosztów ryzyka w IV kwartale 2020 w bardzo dużym stopniu zależeć będzie od dalszego rozwoju pandemii oraz zachowania portfela wychodzącego z karencji spłat.

Alior Bank zwiększył sprzedaż kredytów o 0,3 proc. rdr, hipotek o ok. 100 proc.

Alior Bank odnotował wzrost sprzedaży kredytów brutto o 0,3% r/r do 62,3 mld zł w III kw. 2020 r., raportując jednocześnie rekordową sprzedaż kredytów hipotecznych, która wzrosła w tym okresie o niemal 100% r/r do 0,96 mld zł, podała instytucja.

„Wzrost wolumenów pozwala optymistycznie patrzeć na rozwój banku w kolejnych okresach” – czytamy w prezentacji wynikowej.

Kredyty brutto wzrosły o 0,3% r/r do 62,3 mld zł, depozyty zwiększyły się o 1,7% r/r do 65,9 mld zł, zaś aktywa – o 1% r/r do 77,7 mld zł, wymienił bank.

W tym okresie liczba klientów detalicznych wzrosła o 4,9% r/r do 4,3 mln, biznesowych – o 9,4% r/r/ do 235 tys., zaś online (tj. użytkownicy aplikacji mobilnych) – o 47% r/r do 585 tys.

„Rekordowa sprzedaż kredytów hipotecznych. W III kw. 2020 wyniosła 963 mln zł, wzrost o 45% kw/kw oraz niemal 100% r/r. W III kw. 2020 bank osiągnął udział rynkowy na poziomie 6,9%” – czytamy dalej w prezentacji.

Bank zwrócił też uwagę na „bardzo dobrą” sprzedaż leasingu oraz poprawę w wolumenach pożyczek. Sprzedaż leasingu w III kw. br. wyniosła 634 mln zł, co oznacza wzrost o 12% r/r oraz 52% kw/kw. Sprzedaż pożyczek wyniosła 1,16 mld zł, co oznacza wzrost o 18% kw/kw.

„Rekordowa sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Alior TFI. Sprzedaż netto w III kw. 2020 osiągnęła wartość 287 mln zł, a łączna wartość aktywów pod zarządzaniem w funduszach wzrosła o 57% r/r do niemal 920 mln zł” – napisano także.

Nowa strategia na początku 2021 roku?

Alior Bank może na początku 2021 roku zdecydować się na aktualizację strategii. Bank ocenia, że wakacje kredytowe klientów kończą się dla niego dosyć pozytywnie, tylko około 5 proc. ma zaległości w spłacie – poinformowali w środę przedstawiciele banku.

„Wakacje kredytowe kończą się w naszym odczuciu dosyć pozytywnie, spodziewaliśmy się wyników nacechowanych większym ryzykiem, natomiast zakres powrotu z wakacji kredytowych jest bardzo dobry i bardzo dobrze nastraja nas co do efektów” – powiedział wiceprezes banku odpowiedzialny za obszar ryzyka Maciej Brzozowski.

„Obecnie mamy epidemię, na ten moment nie ma przesłanek by sądzić, że nasze prognozy, nasze obserwacje będą się bardzo różniły od tego, co założyliśmy” – dodał.

Bank podał w środę, że wartość kredytów z zakończonymi wakacjami kredytowymi wynosiła pod koniec września 6,43 mld zł, a wakacjami tymi objęte są nadal kredyty o wartości 2,67 mld zł.

„Bardzo mały odsetek klientów ma istotne zaległości – to zaledwie 5 proc. (…) optymistycznie można spojrzeć w przyszłość” – powiedział Brzozowski.

Alior podał, że po zakończeniu wakacji kredytowych część klientów (wartość portfela 759 mln zł) ponownie wnioskowała o narzędzie pomocowe w związku z COVID-19.

Iwona Duda, wiceprezes banku, kierująca pracami zarządu, poinformowała w środę, że w związku z pandemią bank nie wyklucza weryfikacji obecnej strategii.

„W tej chwili bank posługuje się strategią, która obowiązuje do 2022 roku (…) i główne kierunki strategiczne nie ulegają zmianie (…)” – powiedziała Duda.

„Oczywistym jest, że sytuacja gospodarcza, pandemiczna, wymusza pewne prace nad weryfikacją tej strategii i cały czas prowadzimy taki monitoring. Będziemy być może taką weryfikację przeprowadzać, ale dopiero można mówić tutaj o początku roku” – dodała.

Alior Bank informował wcześniej, że aneksował zawartą z PZU w w 2017 r., umowę zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ochrony kredytowej nierzeczywistej.

„Bank obecnie nie zakłada konieczności wykorzystania tego instrumentu optymalizacji kapitałowej w celu utrzymania współczynników kapitałowych na poziomach wyższych niż minima regulacyjne powiększone o odpowiednie bufory w horyzoncie strategii” – napisano w opublikowanym w środę raporcie finansowym za III kwartał. (PAP Biznes)

Analitycy: wyniki Aliora solidne, pod wpływem zdarzeń jednorazowych

Zysk netto grupy Alior Banku w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 81,8 mln zł i okazał się 13 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 72,5 mln zł. Analitycy oceniają, że wyniki banku są solidne, zwracają uwagę na odpisy zawiązane w związku z zakończeniem współpracy z T-Mobile Polska oraz na niższe koszty premiowe.

MICHAŁ KONARSKI, BM MBANKU:

Alior Bank pokazał w III kwartale całkiem solidne cyfry.

„Alior zrobił odpis na T-Mobile Usługi Bankowe, ale z drugiej strony miał niższe rezerwy na bonusy, co w sumie się skompensowało w tym kwartale.

T-Mobile nie było przez rynek oczekiwane, bez tej pozycji wyniki byłyby jeszcze lepsze niż zakładał konsensus.

Zwraca uwagę wynik prowizyjny, który był prawie płaski rok do roku, to na pewno pozytyw w wynikach tego kwartału”

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews