Alior Bank: zysk netto w I kw. wyniósł 73,2 mln zł, powyżej oczekiwań

Alior Bank: zysk netto w I kw. wyniósł 73,2 mln zł, powyżej oczekiwań
Alior Bank - Oddział w Gdańsku (fot. Alior Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Alior Banku w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 73,2 mln zł z 103,5 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie kwartalnym. Zysk okazał się 29 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 56,6 mln zł.
#Zysk netto grupy @AliorBankSA w I kw. 2020 r. spadł do 73,2 mln zł z 103,5 mln zł rok wcześniej, ale okazał się 29 proc. powyżej oczekiwań analityków #AliorBank

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich, co do zysku Alior Banku za pierwszy kwartał, wahały się od 22,8 mln zł do 79,7 mln zł.

Odpisy (wynik z odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw) wyniosły w pierwszym kwartale 294,8 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 324,7 mln zł w przedziale oczekiwań 299,8-371,3 mln zł.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku sięgnął 776 mln zł i był zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 762,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 738,3-780 mln zł). Wynik spadł 3 proc. rok do roku.

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 137,4 mln zł i był 14 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 160,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 151 mln zł do 167 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 19 proc. rok do roku.

>> (otwiera się na nowej zakładce)”>Czytaj także: Standard&Poor’s obniża perspektywę ratingu Alior Banku do negatywnej >>>

Alior Bank spodziewa się wyższych kosztów ryzyka przez COVID -19

Alior Bank spodziewa się, że w II kwartale koszty ryzyka banku będą obciążone rezerwami wynikającymi z pandemii COVID-19. Bank chce podwyższać rentowność pożyczek gotówkowych, a słabszy wynik z opłat i prowizji w I kwartale był spowodowany w dużej mierze zdarzeniem jednorazowym – poinformowali przedstawiciele banku.

„Z naszego punktu widzenia postanowiliśmy nie robić w I kwartale rezerwy (na ryzyko wynikające z pandemii COVID -19 – PAP), zmierzymy się z tym zadaniem w II kwartale, kiedy będziemy mieć więcej danych i też powstaną pewne mechanizmy, które spowodują, że banki będą mogły bardziej odpowiedzialnie do tego tematu podejść” – powiedział prezes banku Krzysztof Bachta.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

„Koszty ryzyka oczywiście będą, pewnie w dużej mierze objawią się w II kwartale” – dodał.

Bank ocenia, że ma stosunkowo niski (14 proc.) udział klientów biznesowych z branż najbardziej zagrożonych wpływem COVID-19 wśród TOP 100 największych ekspozycji kredytowych.

„I kwartał to już kwartał tknięty skutkami pandemii. Oczywiście spodziewamy się, że kolejne kwartały w większym stopniu będą dotknięte większymi kosztami ryzyka, których na dzisiaj nie jesteśmy precyzyjnie oszacować” – powiedział Bachta.

Alior Bank poinformował, że w segmencie klienta indywidulanego liczba przyznanych wakacji kredytowych wynosi 36.803, co stanowi 10,3 proc. tego portfela. W segmencie klienta biznesowego bank udzielił 2.859 wakacji (11,6 proc. portfela), a w leasingu 14.416 wakacji (22,8 proc. portfela)

„Na dzisiaj nie jesteśmy w stanie oszacować, jak wakacje kredytowe będą wpływały na koszt ryzyka. Pytanie, ilu klientów po wakacjach kredytowych wróci do regularnego spłacania kredytu” – powiedział Bachta.

Prezes poinformował, że bank zrezygnował z podawania celów całorocznych.

„Jest tyle niewiadomych, że z naszego punktu widzenia nie moglibyśmy ich podawać odpowiedzialnie” – powiedział Bachta.

Pod koniec lutego Alior Bank spodziewał się, że wskaźnik kosztów ryzyka wyniesie w tym roku 2 proc., podczas gdy w 2019 roku wyniósł on 2,39 proc. Koszty ryzyka wynoszą obecnie 1,93 proc.

„Poziom 2,0, który zapowiadaliśmy, w warunkach COVID-19 nie będzie możliwy do utrzymania” – powiedział Bachta.

Poinformował, że bank nie planuje zwolnień grupowych.

„Dzisiaj naszym celem jest obrona miejsc pracy (…) Nie ma potrzeby zwolnień grupowych i dodatkowo w dzisiejszy warunkach nie byłoby to działanie odpowiedzialne” – powiedział Bachta.

Prezes poinformował, że obecnie 3,2 tys. pracowników banku korzysta z pracy zdalnej.

„W okresie pandemii jest otwartych 96 proc. oddziałów własnych i 94 proc. placówek partnerskich” – powiedział Bachta.

Bank podał, że obniżka stóp procentowych spowodowała spadek wyniku netto w I kwartale o około 5,8 mln zł.

„Po stronie banku podejmujemy działania, by podwyższać rentowność i zapobiegać spadkowi przychodów odsetkowych. Pracujmy nad wyższą rentownością pożyczki gotówkowej. Widzimy po kwietniu, że jeśli chodzi o prowizje albo cross sell ubezpieczeń do pożyczki gotówkowej, to udaje nam się ten udział w nowej sprzedaż podnosić” – powiedział wiceprezes Tomasz Biłous.

„Planujemy też przegląd po stronie kosztów, widzimy możliwą optymalizację po stronie kosztów logistyki i kosztów konsultingu” – dodał.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł w I kwartale 137,4 mln zł i był 14 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 160,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 151 mln zł do 167 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 19 proc. rok do roku.

Przedstawiciele banku podali, że wynik prowizyjny w I kwartale był pod wpływem zmian kursów walutowych.

„Wynik z opłat i prowizji był spowodowany w dużej mierze zdarzeniem jednorazowym, wywołanym zmianą kursów. Mamy spadek wyniku na transakcjach FX o ponad 20 mln zł, który tak naprawdę spowodował tę różnicę” – powiedział Tomasz Biłous.

Poinformował, że w najbliższym czasie bank nie planuje emisji obligacji.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła wcześniej prospekt banku Alior Banku dotyczący emisji obligacji do kwoty 1,5 mld zł

„Nie planujemy w najbliższym czasie emisji obligacji. Prospekt był złożony pod MREL, w tej chwili obligacje nie są nam potrzebne” – powiedział Bachta.

Źródło: PAP BIZNES