Alior Bank: zysk netto w I kw. wyniósł 108,1 mln zł

Alior Bank: zysk netto w I kw. wyniósł 108,1 mln zł
Alior Bank - Logo (źródło: Alior Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Alior Banku w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 108,1 mln zł z 72,1 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie kwartalnym. Zysk okazał się 39 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 108,1 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich, co do zysku Alior Banku za pierwszy kwartał, wahały się od 52,3 mln zł do 95,2 mln zł.

W I kwartale 2021 roku wskaźnik ROE wyniósł 6,7 proc.

Odpisy wyniosły w pierwszym kwartale 244 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem wyższych o 14 proc. odpisów na poziomie 283,1 mln zł w przedziale oczekiwań od 255,4 mln zł do 309,9 mln zł.

Wskaźnik kosztów ryzyka

Wskaźnik kosztów ryzyka spadł do 1,59 proc. z 1,93 proc. rok wcześniej. W ostatnim kwartale 2020 CoR wynosił 1,48 proc.

Bank podał, że utrzymuje koszty ryzyka poniżej średniej długookresowej, a portfel kredytowy banku pozostaje odporny na skutki pandemii Covid-19.

„W wyniku działań banku podjętych w 2020 roku w zakresie zarządzania ryzykiem portfela kredytowego oraz w związku z obserwowanym zachowywaniem się Klientów, poziom kosztów ryzyka (COR) nie powinien przekraczać 2,2 proc. w 2021 r” – poinformował bank.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku sięgnął 670,2 mln zł i był zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 680,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 670-702 mln zł). Wynik ten spadł 14 proc. rok do roku i wzrósł 1 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank podał, że w I kwartale negatywny wpływ na poziom wyniku z tytułu odsetek miała nieco zwiększona skala bieżących zwrotów prowizji („małe TSUE”) spowodowana konsolidacją kredytów klientów banku.

Marża odsetkowa netto w I kwartale wyniosła 3,67 proc., podczas gdy w IV kwartale była na poziomie 3,63 proc.

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 177,7 mln zł i był 2 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 174,4 mln zł (oczekiwania wahały się od 170 mln zł do 178,5 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 31 proc. rdr i pozostał na poziomie z IV kwartału 2020 roku.

Wzrost wyniku prowizyjnego bank zawdzięcza głównie wyższym prowizjom związanym z prowadzeniem rachunków, przelewami i wpłatami, od udzielonych kredytów i leasingu, z działalności maklerskiej oraz związanym z kartami płatniczymi.

Koszty banku

Koszty banku wyniosły w I kwartale 2021 roku 417,9 mln zł i były na poziomie oczekiwanym przez rynek (421,4 mln zł). Koszty spadły 13 proc. rdr i wzrosły 10 proc. kdk. Wzrost kosztów działania w porównaniu do IV kw. 2020 r. wynika przede wszystkim z dodatkowej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji.

Czytaj także: Alior Bank ma zapłacić 48,4 mln zł składki na BFG >>>

W I kwartale koszty BFG były o 29 proc. niższe rdr i wyniosły 62,9 mln zł.

Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 46,9 proc. (39,8 proc. bez uwzględnienia kosztu BFG).

Sprzedaż kredytów

Kredyty brutto na koniec marca 2021 roku wynosiły 62,1 mld zł, czyli spadły 0,2 proc. rdr, natomiast depozyty były na poziomie 68,6 mld zł, co oznacza wzrost o 6,2 proc. rdr.

W I kwartale sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 746 mln zł, co oznacza wzrost o 58 proc .rdr. W I kwartale bank udział rynkowy banku był na poziomie 4,2 proc.

Sprzedaż kredytów ratalnych wzrosła o 5 proc. rdr i wyniosła 0,98 mld zł.

Sprzedaż leasingu w I kwartale wyniosła 717 mln zł, co oznacza wzrost o 39 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Czytaj także: Alior Bank aktualizuje strategię, uwzględniając skutki pandemii; stawia na cyfryzację i spersonalizowaną ofertę >>>

Bank podał, że Alior TFI podtrzymał w I kwartale wysoki poziom sprzedaży netto zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, osiągając sprzedaż na poziomie 218 mln zł.

Przychody biura maklerskiego wrosły rdr o 50 proc. do 16,2 mln zł. BM pozyskało 1,6 tys. nowych rachunków maklerskich (80 proc. z nich założono w kanałach).

Wskaźnik kapitałowy Tier1 wynosi 13,14 proc., a TCR jest na poziomie 15,27 proc. Nadwyżka ponad minima regulacyjne w przypadku Tier1 wynosi 464 pb.

Alior Bank oczekuje w kolejnych kwartałach utrzymania trendu wzrostowego marży odsetkowej

Alior Bank oczekuje w kolejnych kwartałach utrzymania trendu wzrostowego marży odsetkowej – poinformował bank w prezentacji.

Marża odsetkowa netto w I kwartale 2021 roku wyniosła 3,67 proc., podczas gdy w IV kwartale była na poziomie 3,63 proc. Bank podał, że poprawa marży to efekt jego działań zmierzających do neutralizacji negatywnego wpływu obniżki stóp procentowych z 2020 r.

Wynik odsetkowy banku sięgnął 670,2 mln zł czyli spadł 14 proc. rok do roku i wzrósł 1 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank podał, że w I kwartale negatywny wpływ na poziom wyniku z tytułu odsetek miała nieco zwiększona skala bieżących zwrotów prowizji („małe TSUE”) spowodowana konsolidacją kredytów klientów banku.

Alior liczy, że będzie miesięcznie sprzedawał kredyty hipoteczne o wartości co najmniej 300 mln zł

Alior Bank liczy, że sprzedaż kredytów hipotecznych w kolejnych miesiącach będzie wynosiła co najmniej 300 mln zł – poinformował wiceprezes banku Dariusz Szwed.

„Poziom, o którym mówiliśmy podtrzymujemy; poziom 300 mln zł miesięcznie w sprzedaży, powinniśmy oferować. W marcu bardzo się do tego zbliżyliśmy, było to 291 mln zł i myślę, że kwiecień będzie nie gorszy, widzę dużą szansę, że „trójka” z przodu powinna się w tym miesiącu pojawić” – powiedział Szwed.

W I kwartale sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 746 mln zł, co oznacza wzrost o 58 proc. rdr. W I kwartale udział rynkowy banku był na poziomie 4,2 proc.

Alior nie wyklucza, że koszty ryzyka w 2021 r. mogą być niższe

Alior Bank nie wyklucza, że koszty ryzyka w 2021 roku mogą być na niższym poziomie niż bank zakładał wcześniej – poinformował wiceprezes banku Maciej Brzozowski.

Wskaźnik kosztów ryzyka w I kwartale 2021 roku spadł do 1,59 proc. z 1,93 proc. rok wcześniej.

„Obecnie widzimy, że sytuacja gospodarcza rozwija się lepiej, nie sprawdziły się scenariusze negatywne. (…) możemy się spodziewać, że koszty ryzyka będą się zachowywały dobrze, lepiej w stosunku do tego co przewidywaliśmy” – powiedział Maciej Brzozowski, wiceprezes banku, odpowiedzialny za obszar ryzyka.

„Bezpiecznie i konserwatywnie nie rewidujemy naszych celów, ale oczywiście jeśli gospodarka będzie tak dobra jak się wydaje, to myślę, że na pewno nie będziemy przekraczać celu, który zakładaliśmy na 2021 rok” – dodał.

Bank planował wcześniej, że koszty ryzyka nie powinny w 2021 roku przekraczać 2,2 proc.

Bank podał w środę, że utrzymuje koszty ryzyka poniżej średniej długookresowej, a portfel kredytowy banku pozostaje odporny na skutki pandemii Covid-19. 

Źródło: PAP BIZNES