Alior Bank: solidny wzrost przychodów w I kwartale 2019 r.

Alior Bank: solidny wzrost przychodów w I kwartale 2019 r.
Alior Bank - Logo (źródło: Alior Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Alior Bank odnotował 103,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 157,33 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

.@AliorBankSA odnotował 103,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. #AliorBank

„W I kwartale bieżącego roku Alior Bank odnotował przychody na poziomie 1 026 mln zł, co jest wynikiem lepszym od oczekiwań rynku i wielkości osiąganych w porównywalnych okresach lat ubiegłych: 965 mln zł w I kwartale 2018 r. oraz 1 011 mln zł w IV kwartale 2018 r. Zysk netto za pierwsze trzy miesiące 2019 r. wyniósł 103 mln zł, co jest zgodne z prognozami analityków. Na wynik istotny wpływ miała wysokość składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Po wyłączeniu składek na BFG zysk netto wyniósł 225 mln zł, co dało wzrost o 6% względem I kwartału 2018 r.” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 803,81 mln zł wobec 737,65 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 169,86 mln zł wobec 176,87 mln zł rok wcześniej.

„Na solidny wzrost przychodów w I kwartale 2019 r. wpływ miał wynik odsetkowy (NII), który osiągnął w tym czasie poziom 804 mln zł w porównaniu z 738 mln zł w I kwartale ubiegłego roku. Alior Bank zanotował bardzo dobry wynik wskaźnika marży odsetkowej netto (NIM). W I kwartale br. wyniósł on 4,68%, co stanowi wzrost o 0,14 punktu procentowego względem I kwartału 2018 r.” – czytamy dalej.

Więcej najnowszych wiadomości o Alior Banku >>>

Aktywa razem banku wyniosły 74,64 mld zł na koniec I kw. 2019 r.

Aktywa razem banku wyniosły 74,64 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 73,42 mld zł na koniec 2018 r.

Marża odsetkowa netto wyniosła w I kw. br. 4,7%; perspektywa na 2019 r. to 4,6%, zaś cel strategiczny na 2020 r.: 4,5%, podano w prezentacji wynikowej.

Wskaźnik koszty/ przychody (C/I) wyniósł 49,9% w I kw. br., a bez uwzględnienia składki BFG przymusowej restrukturyzacji płatnej jednorazowo w I kw. 2019 (110 mln zł) sięgnął 39,2%; perspektywa na 2019 r. to 42% (poprzednio: 41%), a cel strategiczny na 2020 r. – 39%.

Koszty ryzyka (CoR) w I kw. br. wyniosły 1,86%, perspektywa na 2019 r. to 1,8%, a cel strategiczny na 2020 r. – 1,7%, podano także w prezentacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 113,81 mln zł wobec 136,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Strategia „Cyfrowego buntownika”

„To bardzo dobre podstawy do osiągania ambitnych celów, które zapisane są w naszej strategii „Cyfrowego buntownika”. Chcemy ją skutecznie, w pełni zrealizować do końca 2020 r. W I kwartale cieszy nas wzrost wolumenu kredytowego brutto do poziomu 1,3 mld zł, co jest zgodne z perspektywami osiągnięcia 5 mld zł wzrostu w całym 2019 r.” – skomentował prezes Krzysztof Bachta, cytowany w komunikacie.

Rekordowy poziom osiągnęła sprzedaż pożyczki gotówkowej, która w I kwartale br. przekroczyła 2 mld zł. W segmencie mikroprzedsiębiorstw Alior Bank wciąż utrzymuje wysoką sprzedaż. W I kwartale 2019 r. osiągnęła ona poziom 680 mln zł, przy jednoczesnym wzroście pokrycia portfela zabezpieczeniami Banku Gospodarstwa Krajowego do poziomu 88%. Alior Bank utrzymuje także wysoką sprzedaż leasingu – w I kwartale 2019 r. osiągnęła poziom 830 mln zł w porównaniu z 610 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, podano także w materiale.

„Współczynniki i wymogi kapitałowe banku konsekwentnie pozostają na bezpiecznym poziomie. Jest to możliwe dzięki utrzymującej się wysokiej rentowności oraz stabilności naszego wyniku. Grupa Alior Bank posiada adekwatne bufory powyżej minimów regulacyjnych zarówno dla wskaźnika TIER1, jak i TCR. TIER1 wyniósł 12,42% przy minimum określonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na poziomie 11,75%, a TCR osiągnął poziom 15,4% przy minimum regulacyjnym o wartości 13,75%. Bufor wynosi odpowiednio 67 i 165 punktów bazowych” – wskazał wiceprezes odpowiedzialny za finanse Tomasz Biłous.

Liczba klientów indywidualnych wzrosła o 127 tys.

W ciągu roku łączna liczba klientów indywidualnych wzrosła o 127 tys. w porównaniu z I kwartałem 2018 r. Sprzedaż rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych do klientów nie posiadających wcześniej tego typu produktu wzrosła o 51% r/r do 46,4 tys. w I kwartale br. Przyczyniła się do tego rosnąca popularność Konta Jakże Osobistego – produktu, który uzyskał najwyższe wyróżnienie za swą innowacyjność w konkursie Distribution & Marketing Innovation Awards, organizowanym przez European Financial Management Association (EFMA), podkreślił bank.

„Dynamicznemu wzrostowi liczby klientów biznesowych – wzrost w ciągu roku o 14% do poziomu 200,6 tys. klientów – towarzyszyło skuteczne zwiększenie relacji transakcyjnej. W I kwartale br. aż 63,5 tys. klientów płaciło z rachunku w Alior Banku należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub urzędów skarbowych. Bank zyskał też 3,2 tys. nowych klientów biznesowych, którzy zdecydowali się założyć kartę debetową” – napisano w komunikacie.

Na koniec I kwartału 2019 r. Bank miał ponad 4,2 miliony wszystkich klientów. Do ich obsługi utrzymywana jest jedna z największych sieci dystrybucji na polskim rynku, złożona z 855 oddziałów i placówek partnerskich.

„Szczególnie cieszy mnie to, że widać już efekty naszych działań związanych z budową pierwszej relacji z klientami, zarówno w segmencie klienta indywidualnego, jak i biznesowego. Coraz więcej klientów decyduje się na otwarcie z nami relacji poprzez konto osobiste lub rachunek dla firm i jednocześnie rośnie transakcyjność, która jest najlepszym miernikiem jakości tej relacji” – dodał Bachta.

Rozwój obsługi w kanałach zdalnych

Bank podkreśla, że rozwija także obsługę w kanałach zdalnych. W ciągu roku liczba zakładanych przez Internet rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i kont oszczędnościowych wzrosła o 71% i w I kwartale 2019 r. osiągnęła poziom 17,4 tys. Z kolei sprzedaż pożyczki gotówkowej w kanałach zdalnych zwiększyła się o 55% i w I kwartale 2019 r. była na poziomie 361 mln zł.

W I kwartale 2019 r. z sukcesem zakończyła się migracja klientów indywidualnych i biznesowych do nowej bankowości internetowej. 85% spośród przeniesionych klientów indywidualnych zalogowało się i od II kwartału korzysta wyłącznie z nowego systemu, podano także.

„Powodów do zadowolenia dostarcza również aplikacja mobilna, która przez ostatni rok przeszła dogłębną zmianę. Jej aktualna ocena przyznana przez klientów w sklepie Google wynosi 4,1 (na 5) – złożyły się na to opinie aż 14 tys. użytkowników. Z kolei 11 tysięcy klientów AppStore wystawiło opinie, dzięki którym aplikacja otrzymała ocenę 4,6 (na 5)” – podsumowano w materiale.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

Źródło: ISBnews