Alior Bank: oprocentowanie lokat terminowych dla firm wzrasta nawet do 4 proc.

Alior Bank: oprocentowanie lokat terminowych dla firm wzrasta nawet do 4 proc.
Alior Bank - Oddział w Gdańsku (fot. Alior Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Alior Bank wprowadził stałe oprocentowanie lokat dla firm w wysokości 2,5% w skali roku dla lokaty na 2 miesiące i 4% w skali roku dla lokaty na 5 miesięcy, podał bank.

Depozyty można założyć zdalnie, w oddziale banku, centrum bankowości korporacyjnej lub w placówce partnerskiej Alior Banku.

Lokaty oferowane są posiadaczom rachunku firmowego

Wyższe oprocentowanie jest dostępne wyłącznie dla klientów deponujących nowe środki, które są nadwyżką ponad łączne saldo środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących, pomocniczych i lokatach terminowych wg stanu na 9 maja 2022 r. Kwota lokaty musi być niższa lub równa wysokości nowych środków. Do salda nowych środków nie wlicza się również środków przesłanych pomiędzy podmiotami z tej samej grupy kapitałowej z rachunków prowadzonych przez Alior Bank, podkreślono.

Czytaj także: Alior Bank liczy na powrót do emisji obligacji w tym roku w sprzyjających warunkach >>>

Nasza nowa oferta to odpowiedź na zmieniające się warunki makroekonomiczne.

„Propozycja lokat z wyższym oprocentowaniem skierowana jest do klientów biznesowych ze wszystkich segmentów, którzy przekażą do Alior Banku nowe środki” – powiedziała dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku Ewa Małecka, cytowana w komunikacie.

W czasie trwania lokaty bank będzie naliczał odsetki według niższej stawki oprocentowania. Zostanie ono podniesione wraz z korektą odsetek do 10. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu zakończenia lub odnowienia lokaty, w przypadku spełnienia warunku nowych środków, gdy lokata nie zostanie zerwana przed terminem zapadalności, a średnie saldo wszystkich rachunków bieżących, pomocniczych i lokat terminowych (z wyłączeniem lokaty z podwyższonym oprocentowaniem) z okresu trwania lokaty nie będzie mniejsze niż 75% salda według stanu na 9 maja 2022 r. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, oprocentowanie lokaty wyniesie 0,5% w skali roku dla lokaty na 2 miesiące i 0,8% w skali roku dla lokaty na 5 miesięcy.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej

Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 83,05 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews