Alior Bank: 124,5 mln zł zysku netto, 76,98 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.

Alior Bank: 124,5 mln zł zysku netto, 76,98 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.
Alior Bank - Logo (źródło: Alior Bank)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Alior Bank odnotował 124,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 176,82 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

.@AliorBankSA odnotował 124,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 176,82 mln zł zysku rok wcześniej #AliorBank

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 802,26 mln zł wobec 782,7 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 172,54 mln zł wobec 178,56 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 76,98 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 73,42 mld zł na koniec 2018 r.

Czytaj także: Alior Bank: liczba użytkowników bankowości mobilnej wzrosła o 60 proc. w ciągu roku >>>

W I-III kw. 2019 r. bank miał 272,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 531,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE na koniec września wyniósł 5,5% wobec 11,87% rok wcześniej, zaś ROA – odpowiednio: 0,48% wobec 1,02%. Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) w tym okresie spadł do 42,75% z 44,07% przed rokiem.

Łączny wskaźnik kapitałowy

Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) ukształtował się na poziomie 16,24% wobec 15,29% rok wcześniej, zaś Tier 1 – odpowiednio: 13,37% wobec 12,17%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 302,44 mln zł wobec 550,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Czytaj także: Otwarta bankowość w Alior Banku jeszcze w IV kwartale 2019 r. >>>

Alior Bank spodziewa się spadku kosztu ryzyka w 2020 r. i w kolejnych latach

Alior Bank spodziewa się, że koszt ryzyka wyniesie 2,3% na koniec tego roku wobec wcześniej zakładanych 2,4%, a w kolejnych kwartałach będzie stopniowo obniżał się w związku m.in. ze zmianą struktury portfela kredytów w segmencie biznesowym, poinformował prezes Krzysztof Bachta. Marża odsetkowa netto wyniesie 4,5% w 2019 r. wobec wcześniej prognozowanych 4,6%.

„Spodziewamy się osiągnięcia 2,3% kosztów ryzyka na koniec roku” – powiedział Bachta podczas konferencji prasowej.

Koszt ryzyka wyniósł 2,08% na koniec III kw. br. wobec 1,88% rok wcześniej. Koszt ryzyka w III kw. w segmencie klientów indywidualnych wyniósł 1,51%, zaś w segmencie klientów biznesowych 3,52%.

Bank podał, że wzrost kosztów ryzyka w segmencie klientów biznesowych wynika przede wszystkim z uwzględnienia wyników pogłębionego przeglądu portfela oraz zabezpieczeń dla branży agro w segmencie dużych przedsiębiorstw.

„Wyskok kosztów ryzyka był związany z klientami Agro, przyrost [kosztu ryzyka] wyniósł 1,46 pkt bazowych, reszta portfela jest dużo lepsza. Mamy dużo naturalnych spłat portfela biznesowego, a nowa część działa zgodnie z nowymi politykami kredytowymi. Dziś to już jest 10%. Każdy historyczny kredyt jest przejrzany, jeśli trzeba – dobezpieczony” – powiedział także prezes.

W jego ocenie, kolejne kwartały przyniosą dalszy spadek kosztu ryzyka dzięki zmianie struktury portfela w segmencie klientów biznesowych, zakładającej wyższy udział klientów z segmentu MSP, i dalszym niskim koszcie w segmencie klientów indywidualnych.

„Koszt ryzyka będzie się istotnie obniżał w przyszłym roku i kolejnych latach. Sytuacja gospodarstw domowych jest na tyle dobra, że nie niepokoimy się o koszty ryzyka w tym segmencie” – podkreślił Bachta.

Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła 4,63% na koniec III kw. (z uwzględnieniem rezerwy związanej z wyrokiem TSUE dot. zwrotu części prowizji) wobec 4,67% rok wcześniej.

„NIM jest zakłócony przez jednorazowe transakcje związane z obligacjami. NIM bez one-off byłby na poziomie 4,7%, co pokazuje naszą zdolność do jego zwiększania” – powiedział prezes.

Alior Bank powróci do 1 mld zł kredytów brutto kwartalnie dla klientów biznesowych

Alior Bank chce powrócić w przyszłym roku do udzielania 1 mld zł kredytów brutto kwartalnie w segmencie klientów biznesowych. Bank realizuje nową strategię w tym segmencie, której efekty będą już widoczne w IV kwartale tego roku, poinformował wiceprezes Tomasz Biłous. Docelowo do 2022 r. udział dużych firm w portfelu kredytowym banku ogółem ma spaść do 10% wobec 13% na koniec września br. i 11% na koniec 2019 roku.

„Nowa sprzedaż będzie dużo większa [od obecnej]. Celem jest osiąganie w kolejnych kwartałach 1 mld zł sprzedaży kredytów” – powiedział Biłous podczas konferencji prasowej.

Jak poinformował prezes Krzysztof Bachta, bank realizuje nową strategię rozwoju bankowości korporacyjnej, która zakłada m.in. ograniczenie ryzyka koncentracji poszczególnych branż i pojedynczych klientów, lepsze zarządzania ryzykiem oraz rozwój bankowości transakcyjnej.

„Zakładamy, że aktywność i skupienie na mniejszych klientach będzie lepsze zarówno z punktu widzenia biznesowego, jak i kosztów ryzyka. Sprzedaż kredytów musi iść w parze ze sprzedażą bankowości transakcyjnej. Wybieramy kilka branż, w których będziemy się specjalizować. Jesteśmy dobrzy w branży budowlanej, deweloperce, musimy rozwinąć też inne segmenty” – powiedział Bachta podczas konferencji.

Bank podał w prezentacji, że zmiany organizacyjne oraz inwestycje IT w nowy system kredytowy powinny wpłynąć pozytywnie na wzrost efektywności procesu kredytowego. Nowa strategia zakłada także reorganizację sieci sprzedaży dla klientów MSP oraz klientów z segmentu dużych korporacji, w tym zwiększenie nadzoru nad efektywnością oraz regularnością działań.

„To jest duża zmiana po stronie całej organizacji, Już widzimy efekty tych działań. W IV kw. powinniśmy widzieć powrót do większej sprzedaży” – powiedział Biłous.

„Sprzedaż już się odbudowuje. Spodziewamy się w I połowie przyszłego roku dużych spłat z portfela deweloperów. Nowa sprzedaż musi to zasypać z punktu widzenia salda” – powiedział prezes.

Bank podał w prezentacji, że chce zmniejszyć udział kredytów dużych firm w portfelu kredytowym ogółem do 10% na koniec 2022 r. wobec 13% na koniec września br. i 11% na koniec 2019 r. Udział leasingu ma wzrosnąć do 12% na koniec 2022 r. wobec 8% na koniec III kw. i całego 2019 roku.

Bank zakłada, iż w 2022 roku udział kredytów klientów z sektora średnich firm w portfelu segmentu klientów biznesowych wzrośnie do 27,2%, klientów z sektora małych firm zwiększy się do 28,3%, a klientów  z segmentu dużych firm spadnie do 44,5% wobec odpowiednio: 26,1%, 26,3% oraz 47,5% na koniec 2019 roku.

„Wzrost aktywności pozyskiwania dużo większej liczby mniejszych klientów powinien spowodować, że będziemy mieli większy udział w finansowaniu MSP, a mniejszy segmencie dużych klientów” – powiedział prezes.

W I kw. 2020 roku bank zaprezentuje nową strategię, która m.im. położy większy nacisk na obsługę klientów biznesowych, szczególnie z segmentu MSP w oddziałach.

„W przyszłym roku planujemy 20-30 oddziałów przebudować, czasami zmienić lokalizację. To będzie kilkadziesiąt milionów złotych nakładów, które będą podlegały amortyzacji w czasie” – powiedział Biłous.

Prezes Alior Banku: rezerwy na tzw. małe TSUE powinny być wystarczające 

Alior Bank ocenia, że rezerwy, które utworzył w III kwartale na wyrok tzw. małe TSUE powinny być wystarczające. Bank ocenia, że ubytek wyniku odsetkowego zostanie odrobiony najpóźniej w ciągu trzech lat, poinformowali przedstawiciele instytucji.

„Dziś zakładamy, że się obrezerwowaliśmy wystarczająco bez dalszego istotnego wpływu na koszty operacyjne” – powiedział prezes Krzysztof Bachta podczas konferencji prasowej.

Pod koniec października Alior podał, że w efekcie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) bank pomniejszył wynik odsetkowy III kw. 2019 r. o łączną kwotę 102 mln zł (w tym o kwotę 57 mln zł z tytułu rezerwy na zwroty dotyczące spłat kredytów sprzed 11 września 2019 r.), a zysk netto o kwotę 83 mln zł.

Bank podał także wówczas, że szacowany wpływ powyższej praktyki na wynik odsetkowy w IV kwartale 2019 r. wynosi ok. 79 mln zł.

„Tylko część bieżącego wyniku odsetkowego będzie podlegała zwrotom. Zakładamy, że te rezerwy powinny być wystarczające. Te 79 mln zł to nasz szacunek” – powiedział wiceprezes.

„Zakładamy, że w 3 lata jesteśmy w stanie odrobić całość, a według aktualnej ścieżki, mogłoby to nastąpić pod koniec drugiego roku, tj. 2021” – powiedział Bachta.

Prezes poinformował, że bank podjął działania w celu poprawy rentowności portfela pożyczek gotówkowych, które obejmują m.in. zmiany w kształcie produktu tj. zamianę prowizji na oprocentowanie, zwiększenie konkurencyjności oferty karty kredytowej, brak preferencji cenowych dla ofert na konsolidację wewnętrzną. Bank wdraża także nowe modele podnoszące sprzedaż w uproszczonym procesie kredytowym.

„Myślimy też nad tym, jak wykorzystać możliwości, które daje PSD2” – dodał Bachta.

Alior Bank odnotował 124,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 176,82 mln zł zysku rok wcześniej.

 „Zysk netto jest pod wpływem rezerw na TSUE. Współczynniki kapitałowe są na bardzo dobrym poziomie, które technicznie pozwalają  wypłacać dywidendę – to najwyższy wskaźnik od trzech lat” – powiedział prezes.

„W IV kw. spodziewamy się lekkiego wzrostu tego współczynnika [Tier 1]. Dzisiaj mamy nadwyżkę” – dodał.

Wskaźnik Tier 1 wyniósł 13,37%, a wskaźnik TCR 16,24% na koniec września. Oznacza to bufor ponad minima regulacyjne na poziomie 162 pb dla Tier 1 oraz 249 pb dla współczynnika TCR.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

Źródło: ISBnews