aleBank.pl zmienia się w BANK.pl

aleBank.pl zmienia się w BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji uruchamia nowy portal o finansach i bankowości: BANK.pl. Nowa marka zastępuje tym samym portal aleBank.pl. Rozwinięto linię redakcyjną i funkcjonalności, a całość zaprezentowano w nowej szacie graficznej. Serwis będzie dostarczać użyteczną wiedzę o świecie finansów, która pomoże podejmować trafne decyzje bankierom, ekonomistom oraz wszystkim osobom zainteresowanym efektywnym obrotem pieniądza i budowaniu siły własnej, sektora bankowego i całej gospodarki. W kolejnych miesiącach strona będzie sukcesywnie rozbudowywana o nowe sekcje tematyczne i narzędzia.

BANK.pl zastępuje dotychczasową markę aleBank.pl. To nie jest jednak jedynie zmiana nazwy. Powstał nowoczesny portal z nowym layoutem, większą koncentracją na tematyce bankowej i finansowej, tworzony w ramach ścisłej współpracy z redakcją Miesięcznika Finansowego BANK.

Po znaczących zmianach w Miesięczniku Finansowym BANK, wprowadzonych dwa lata temu, teraz prezentujemy nowy portal finansowy dla profesjonalistów oraz pasjonatów tematyki finansów. Wspólnie mamy ambicję być podstawowym źródłem informacji dla kadry kierowniczej pracowników sektora bankowego, ekspertów, ekonomistów, regulatorów, środowiska naukowego, liderów opinii oraz osób zainteresowanych gospodarką i finansami

Paweł Minkina, redaktor naczelny Miesięcznika Finansowego BANK, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Obserwowane zmiany w technologiach, finansach i bankowości niezwykle dynamicznie wpływają na naszą rzeczywistość. Wiele z nich będzie decydowało o realiach gospodarczych kolejnych dekad. Dziś nie znamy jednoznacznych odpowiedzi na tak podstawowe pytania, jak chociażby przyszłość ekologiczna, bezpieczeństwo regionów i krajów, rozwój energetyki czy kierunek obserwowanej rewolucji przemysłowej.

Konieczność predykcji przyszłości jest wpisana w DNA bankowości, a trafne decyzje finansowe wymagają szerokiej wiedzy, analizy i często myślenia wykraczającego poza standardowe ramy.

Finansowanie zarówno tych największych, jak i tych rodzących się w garażu projektów, jest wynikiem kompleksowego monitorowania zachodzących zmian. Świat finansów opiera się więc na dewizie, że warto wiedzieć więcej, a w tak dynamicznie zmieniających się realiach ekonomicznych w szczególności warto wiedzieć więcej o gospodarce i bankowości.

Prezentacja poglądów, opinii, analiz oraz badań środowiska bankowego, opisywanie zachodzących zmian w sposób przekrojowy, poszukiwanie i omawianie tematów i problemów, które zadecydują o realiach gospodarczych przyszłości – to kierunek rozwoju nowego portalu BANK.pl.

Odróżniając się od większości portali o tematyce ogólnogospodarczej naszą ambicją jest prezentacja treści i tematów przyciągających i inspirujących liderów bankowości, technologii i ekonomii

Robert Lidke, redaktor naczelny BANK.pl.

Zmiany oznaczają poszerzenie grupy autorów oraz wprowadzenie unikalnych treści miesięcznika, jakimi są m.in.: wywiady z prezesami największych polskich banków, z uznanymi autorytetami naukowymi zajmującymi się branżą bankową, znanymi ekonomistami i analitykami finansowymi, a także artykuły i komentarze ekspertów instytucji i organizacji związanych z sektorem bankowym.

BANK.pl publikuje rzetelne, obiektywne, sprawdzone informacje. Prezentuje raporty, analizy, komentarze przygotowane przez uznanych ekspertów prawa bankowego, finansistów, ekonomistów, analityków rynków finansowych, specjalistów IT.

BANK.pl to także szerokie, dogłębne relacje i omówienie konferencji branżowych organizowanych dla środowiska bankowego między innymi przy udziale Związku Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Centrum AMRON, Warszawskiego Instytutu Bankowości, jak również innych instytucji i organizacji związanych z rynkiem finansowym i sektorem technologicznym, a także artykuły i komentarze ekspertów instytucji i organizacji związanych z sektorem bankowym.