Aktualności: Co dalej ze złotym?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kf.2009.d2.foto.05.a.150xDwa tematy: kryzys i co dalej ze złotym absorbują uwagę mediów i stopniowo coraz większej liczby obywateli. Codziennie kolejni analitycy rynku pieniężnego wpisują się na listę dyskutantów w prasie, TV i internecie.

Zbigniew R. Wierzbicki

Oczywiście potrzebne są bieżące analizy sytuacji na rynku złotego i na rynkach pieniężnych oddziałujących realnie bądź psychologicznie na zachowania wobec rynku złotego, a w ślad za tym przewidywanie zmian kursów w najbliższych dniach. Natomiast podstawowym zagadnieniem są konsekwencje wejścia bądź nie Polski do strefy euro (SE) w aspekcie rozwoju Polski i jej dylematów strategicznych. To ta kwestia przesądzi o poziomie kursu złotego oraz skali i okresie intensywnej spekulacji na polskiej walucie.

Mając nadzieję, że nikt nie podejmie ryzyka bezpośrednich interwencji w obronie hipotetycznie właściwych poziomów kursu złotego wobec innych walut zanim Polska nie uzgodni z EBC strategii wejścia do ERM 2 i sposobu realizacji polityki pieniężnej w tym okresie, konieczne wydaje się postawienie pytania, co będzie się działo dalej ze złotym. To, co dzisiaj uznawane jest niekiedy jako krótkookresowa presja na kurs złotego, jest de facto konsekwencją zjawisk narastających w Polsce od kilku, a nawet kilkunastu lat (np. struktury systemu bankowego zdominowanego przez kapitał zagraniczny w efekcie chaotycznych i strategicznie nieprzemyślanych działań naprawczych i prywatyzacyjnych).

Lata zmarnowanych szans

Polska nie jest krajem o pozycji Wielkiej Brytanii ani Szwecji, aby móc być w UE, a jednocześnie zatrzymać swój proces integracji, świadomie nie wchodząc do strefy euro.

Zmarnowaliśmy jako kraj najlepsze lata, podczas których mogliśmy podobnie jak Słowenia, a następnie Słowacja, wejść w ERM2 i bez ułańskiej szarży, spokojnie, bez nadmiernego ryzyka przystąpić do SE najpóźniej w 2008 r. Z dzisiejszej perspektywy widać, że zaniechanie wejścia do euro trzy lata temu było ogromnym, historycznym błędem. W Polsce dyskutowano wtedy zawzięcie o przeszłości i kompletnie zapomniano o przyszłości. Konsekwencje braku pozytywnej decyzji w tym zakresie będą dramatycznie złe. W świetle tego irracjonalnie wyglądają obawy niektórych polityków, że wejście do SE wiąże się ze zmianami strukturalnymi cen i pewnym wzrostem ich poziomu m.in. w efekcie tzw. zaokrągleń etc. Dzisiaj ogromna większość obywateli i przedsiębiorstw Słowenii i Słowacji mimo zauważalnych, jak w każdym kraju, który przyjmował euro, mankamentów i trudności, z satysfakcją i zadowoleniem woli być, zwłaszcza w czasach kryzysu, w SE niż poza nią.

Z tej perspektywy gdybyśmy wcześniej dołączyli do tandemu słoweńsko-słowackiego, to z np. kursem złotego wobec euro w przedziale 1 euro – 4,0-4,2 nie mielibyśmy problemu z pomyślnym zakończeniem obecności w ERM2. Dzisiaj o takiej relacji kursowej możemy tylko pomarzyć. Należy się raczej obawiać, że już niebawem, jeżeli nie nastąpi skoordynowanie – szybkie i ciche – działań Polski ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI