Agnieszka Nogajczyk-Simeonow zrezygnowała ze stanowiska wiceprezesa Alior Banku

Agnieszka Nogajczyk-Simeonow zrezygnowała ze stanowiska wiceprezesa Alior Banku
Agnieszka Nogajczyk-Simeonow Fot. Alior Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Agnieszka Nogajczyk-Simeonow złożyła rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Alior Banku, nie podając przyczyn tej decyzji - poinformował Alior Bank w komunikacie.

Agnieszka Nogajczyk-Simeonow od ponad 20 lat jest związana z rynkiem finansowym, w tym przez wiele lat z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Allianz Polska SA, gdzie w latach 2005-2016 pełniła funkcję Prezesa Zarządu. Przez ostatnie lata związana z Grupą Kapitałową PKN Orlen, gdzie m.in. jako dyrektor wykonawczy była odpowiedzialna za zarządzanie finansami, rachunkowość korporacyjną, planowanie i sprawozdawczość, płynność oraz zarządzanie ryzykiem finansowym i ubezpieczeniami. Wcześniej zajmowała stanowiska dyrektora finansowego w TUiR Allianz Polska SA, TU Allianz Życie Polska SA oraz AGF Ubezpieczenia SA i AGF Ubezpieczenia Życie SA. W spółkach ubezpieczeniowych powadziła strategiczne projekty związane z finansami, sprawozdawczością i audytem. W latach 1993-1998 kierowała zespołami projektowymi w departamencie audytu PricewaterhouseCoopers, gdzie prowadziła audyty wielu instytucji sektora finansowego.  Pełniła liczne funkcje w instytucjach rynku finansowego i stowarzyszeniach branżowych w m.in. Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Członka Komisji ds. OFE Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Członka Komisji Ekonomiczno-Finansowej Polskiej Izby Ubezpieczeń.  Jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Doktoranckiego Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych SGH. Ponadto posiada dyplom Executive MBA Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Czytaj także: Alior Bank: e-commerce, bankowość cyfrowa i płatności bezgotówkowe największymi wygranymi pandemii >>>

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,71 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: Alior Bank, ISBnews, PAP BIZNES