95 miliardów złotych na 95-lecie Banku Gospodarstwa Krajowego

95 miliardów złotych na 95-lecie Banku Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba (źródło: BGK SA)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dla BGK koniec roku był bardzo pracowity przy obsłudze płatności ze środków europejskich. W samym grudniu bank zrealizował blisko 16 tys. zleceń na kwotę 11,7 mld złotych, z czego tylko w dwa ostatnie dni 2018 roku wypłacił 5 tys. zleceń w wysokości 6,4 mld złotych.

Dla @BGK_pl koniec roku był pracowity przy obsłudze #płatności ze środków europejskich. W samym grudniu bank zrealizował blisko 16 tys. zleceń na kwotę 11,7 mld zł #BGK

W drugim tygodniu stycznia, z perspektywy finansowej 2014-2020, BGK wypłacił przy okazji jubileuszu 95-lecia istnienia 95-miliardową złotówkę.

„Powierzenie naszemu bankowi roli płatnika europejskich środków pozwala na sprawne i płynne finansowanie projektów. Tylko w ubiegłym roku wypłaciliśmy łącznie więcej środków, niż w latach 2014-2017. Jeśli chodzi o kwoty, to najwięcej płatności zrealizowaliśmy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i było to blisko 36 mld złotych. Z kolei z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na aż 77 tys. zleceń wypłaciliśmy prawie 6,5 mld złotych. Łącznie od 2014 roku zrealizowaliśmy już ponad 200 tys. zleceń” – podsumowuje Andrzej Stelmaszczyk, dyrektor Biura Projektów Rządowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju.Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne – pierwsze z nich uruchomił w Brukseli.BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Źródło: BGK