90 Bankowców odebrało Certyfikaty Związku Banków Polskich

90 Bankowców odebrało Certyfikaty Związku Banków Polskich
Fot. ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Po przeszło dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, do warszawskiego Klubu Bankowca ponownie przybyli pracownicy komercyjnych i lokalnych banków z całego kraju, by uczestniczyć w 58 uroczystości wręczenia Certyfikatów ZBP, wydawanych w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Podczas bieżącej uroczystości w dniu 11.05.2022 roku, Certyfikaty ZBP uzyskało 90 Bankowców, w tym 77 osób stopnie zawodowe Dyplomowanego Pracownika Bankowego, 10 Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością oraz 3 Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych.

Przybyłym na tę szczególną uroczystość bankowcom gratulował sukcesów prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz.

Podkreślił on, iż uzyskanie stopni zawodowych jest bez wątpienia powodem do dumy, niemniej nie kończy procesu wspólnej edukacji. Ta we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie, winna mieć charakter ustawiczny.

Prezes ZBP przypomniał, ze współczesność generuje wiele nowych możliwości, ale również i zagrożeń, a tych ostatnich nie da się rozwiązać bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Dotyczy to nie tylko tych najpoważniejszych problemów, na poziomie globalnym, ale również wielu trudności, pojawiających się na szczeblach regionalnym czy wręcz lokalnym.

Ciemne chmury nad gospodarką i sektorem finansowym

Wśród tych pierwszych na pierwsze miejsce wysuwają się zjawiska, które w cywilizowanym świecie wydawały się być przeszłością, jak pandemia COVID-19 czy agresja Rosji na Ukrainę.

Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał, że ostatnim konfliktem zbrojnym na tak poważną skalę, z jakim mieliśmy do czynienia w Europie, była wojna w byłej Jugosławii w latach 90-tych minionego stulecia.

Wszystkie te czynniki przekładają się wprost na sytuację polskiej gospodarki, w tym również rynku finansowego. Prezes ZBP wskazywał na szczególne wyzwanie w postaci wysokiej inflacji, której polska gospodarka doświadczała w okresie transformacji ustrojowej, a proces wychodzenia z inflacji wygenerował pokaźne koszty tak po stronie klientów banków (kredytobiorców i deponentów), jak również samych instytucji finansowych i ich właścicieli.

Dziś, kiedy znowu obserwujemy wskaźniki inflacji nienotowane od prawie dwóch dekad, należy się spodziewać, iż poczesną role w jej zdławieniu odegra branża finansowa. To nie jedyny problem, z jakim zmagać się będzie polska gospodarka.

Wskutek istotnego wzrostu oprocentowania kredytów, będącego skutkiem kolejnych decyzji RPP podnoszących stopy procentowe, możemy się spodziewać spadku zdolności zarówno konsumentów, jak i firm do obsługi zobowiązań kredytowych. To zaś oznacza potrzebę przygotowania odpowiednich rozwiązań restrukturyzacyjnych.

Krzysztof Pietraszkiewicz podkreślił, że sytuacja, w której decyzje RPP w tak poważnym stopniu mogą wpływać na kondycję kredytobiorców hipotecznych, to efekt braku systemowych rozwiązań w sferze programu mieszkalnictwa, w tym braku odpowiedniego zasobu mieszkań na wynajem.

Do tego dochodzi utrwalane w ostatnim czasie, roszczeniowe podejście konsumentów, którzy zaciągając zobowiązania liczą na to, że kiedy sytuacja zmieni się na mniej korzystną, będą mogli się od nich uwolnić wywierając presję na decydentów.

–  Musimy na nowo się uczyć, zawierać porozumienia społeczne, rozwiązywać problemy – zaapelował Krzysztof Pietraszkiewicz.

Odnosząc się do perspektywy nadchodzących dekad, wspomniał o wyzwaniach w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności zapewnienia czystego powietrza i wody.

– Jeśli wspólnie nie podejmiemy działań, to lata 40. i 50. mogą być dramatyczne – zadeklarował prezes ZBP, dodając, iż banki będą aktywnie uczestniczyć w tych procesach.

Znaczenie certyfikatów ZBP

Podsumowując wydarzenie, dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych ZBP, przypomniał zebranym, że dołączyli do grona blisko 17 tysięcy certyfikowanych pracowników polskiego sektora bankowego.

Zwrócił on uwagę na fakt, iż posiadanie certyfikatu ZBP potwierdza skłonność i chęci do uczenia się, co nie jest oczywiste w przypadku osób, które już zakończyły edukację na poziomie akademickim. To zaś ma olbrzymie znaczenie dla aktualnego jak i potencjalnego pracodawcy, podobnie jak konsekwencja w działaniu, której potwierdzeniem jest właśnie uzyskany stopień zawodowy.

Zapotrzebowanie na kapitał ludzki w sektorze finansowym nie maleje, zmieniają się natomiast oczekiwania względem pracowników i ich kompetencji

– Jest to pewna weryfikacja kwalifikacji, jakie wchodzą w danym obszar, świadczy o tym, że dana osoba doprowadziła pewien proces edukacyjny do końca, uzyskując ostatecznie ten certyfikat – stwierdził prof. Kurkliński.

Przypomniał on również o znaczeniu ustawicznej edukacji kadr w obliczu obecnych, dynamicznych zmian w otoczeniu gospodarczym, których efektem jest restrukturyzacja zatrudnienia w bankach. Okazuje się, że zapotrzebowanie na „kapitał ludzki” w sektorze finansowym nie maleje, zmieniają się natomiast oczekiwania względem pracowników i ich kompetencji.

Posiadanie Certyfikatu ZBP może być dla pracodawcy cenną wskazówką, że daną osobę warto zatrudnić i w nią inwestować.   

Źródło: aleBank.pl