79 proc. Polaków spodziewa się wzrostu cen nieruchomości w ciągu najbliższego roku

79 proc. Polaków spodziewa się wzrostu cen nieruchomości w ciągu najbliższego roku
Fot. stock.adobe.com/graja
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Coraz więcej Polaków oczekuje dalszego wzrostu cen mieszkań - odsetek spodziewających się, że ceny wzrosną lub bardzo wzrosną wyniósł 79% w 2019 roku wobec 64% rok wcześniej i 56% w 2017 roku. Jednocześnie Polacy są najbardziej optymistyczni co do kierunku rozwoju sytuacji mieszkaniowej w swoim kraju, spośród wszystkich 15 państw objętych badaniem, wynika z badania "Finansowy barometr ING. Sytuacja mieszkaniowa Polaków 2019".

Coraz więcej Polaków oczekuje dalszego wzrostu cen mieszkań - odsetek spodziewających się, że ceny wzrosną lub bardzo wzrosną wyniósł 79% w 2019 roku wobec 64% rok wcześniej i 56% w 2017 r. #CenyMieszkań #INGBankSlaski @ING__Polska

„79% Polaków spodziewa się wzrostu cen domów i mieszkań. Przeciętnie w Europie odsetek ten spada, a w rankingu 15 badanych krajów jesteśmy na pierwszym miejscu. Naszym zdaniem w Europie jest dostrzegane spowolnienie gospodarcze, przez co konsumenci są mniej skłonni do zakupu nieruchomości i inwestycji w tym kierunku. Ceny nieruchomości w Polsce będą rosły, ale już nie tak szybko i gdy pojawi się u nas spowolnienie gospodarcze za ok. rok – nastroje pogorszą się” – powiedział starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Karol Pogorzelski podczas spotkania prasowego.

Z badania ING wynika, że odsetek optymistów pozostaje mniej więcej na zbliżonym poziomie (ok. 40%), zaś odsetek osób podzielających pogląd, że sytuacja mieszkaniowa zmierza w złym kierunku systematycznie rośnie (o 5 pkt proc. rocznie).

Czytaj także: BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wzrósł do 18,1 proc. w październiku >>>

Optymistami co do rozwoju sytuacji mieszkaniowej w kraju są głównie osoby posiadające własne mieszkanie (45%), również ci, którzy finansują je kredytem (43%).

Najemcy mieszkań rzadziej deklarują, że sytuacja mieszkaniowa w ich kraju zmierza w dobrym kierunku – 28% procent respondentów.

Duży odsetek posiadaczy mieszkań i niskie rozpowszechnienie najmu

„Polska na tle innych państw europejskich wyróżnia się dużym odsetkiem posiadaczy mieszkań i niskim rozpowszechnieniem najmu. To w dużej mierze (choć nie w pełni) tłumaczy, czemu Polacy należą do największych optymistów co do sytuacji mieszkaniowej w Europie” – czytamy w raporcie.

Badanie wykazało, że z roku na rok rośnie stopniowo odsetek Polaków deklarujących, że koszty mieszkania (opłacanie najmu lub rat kredytu hipotecznego) są coraz mniejszym obciążeniem dla przeciętnego budżetu gospodarstw domowych, co jest wynikiem m.in. rosnących wynagrodzeń i niskich stóp procentowych.

38% Polaków deklaruje, że comiesięczna spłata kredytu hipotecznego jest łatwa lub bardzo łatwa – 27% ocenia jako trudne lub bardzo trudne. Comiesięczne opłacanie wynajmu respondenci jako łatwe lub bardzo łatwe ocenia 32% respondentów w 2019 roku wobec 24% w 2018 roku, zaś 33% jako trudne lub bardzo trudne i od 2015 roku utrzymuje się na podobnym poziomie. Odsetek ten w 2013-2014 roku wyniósł odpowiednio 41% i 43%.

8% respondentów nie planuje kupić mieszkania na własność

Badanie ING pokazało, że 8% respondentów nie planuje kupić mieszkania na własność.

„Warto pamiętać, że o ile w Polsce aż 84% ludzi mieszka we własnych mieszkaniach a tylko 12% w wynajmowanych, to w wielu krajach Europy odsetek wynajmujących jest dużo większy – w Niemczech wynosi ok. 53% a w Holandii, Wielkiej Brytanii i Austrii przekracza 1/3. Znajduje to swojej odzwierciedlenie na rynku najmu, który w Polsce jest niewielki i niskiej jakości, ale we wspomnianych krajach bardzo rozbudowany i profesjonalny. W konsekwencji, tylko 8% najemców mieszkań w Polsce nie myśli o zakupie własnego „m”. W krajach, gdzie najem jest powszechniejszy wyraźnie większy odsetek ludzi planuje przy nim pozostać” – czytamy dalej.

Czytaj także: Przybywa chętnych na kredyty hipoteczne. Polacy akceptują wyższe ceny mieszkań?

W badaniu zapytano respondentów również o to, o ile tańsze musiałyby być mieszkanie lub dom na wsi lub w małym mieście w stosunku do obecnego, aby rozważyć przeprowadzkę. Polacy w odpowiedzi na to pytanie wskazali, że mieszkanie musiało by być o 33% tańsze od obecnego.

„Dla większości nowe mieszkanie musiałoby być o 30- 50% tańsze niż ich dotychczasowe. W Polsce częściej niż w innych krajach wskazywano górne wartości – przeciętnie 33% – co stanowi druga najwyższą wartość spośród wszystkich analizowanych krajów” – podano także.

Finansowy Barometr ING to międzynarodowe badanie grupy ING. Obecna edycja badania została zrealizowana przez IPSOS w sierpniu br. w 15 krajach: Polska, Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Rumunia, Turcja, Wielka Brytania, Włochy, USA i Australia i objęła 15 246 respondentów, w tym 1015 z Polski. Metoda badawcza: wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CAWI).

Źródło: ISBnews