50 największych banków w Polsce 2016: Podatkowy przedtakt

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Jak co kwartał przedstawiamy przegląd tego, co się działo w polskim sektorze bankowym. Czynimy to poprzez pryzmat wyników finansowych, na bazie danych 13 banków, które są zobowiązane do regularnego upubliczniania swoich wyników.

Grzegorz Elaniuk

Tym razem niepełne są wyniki Banku Ochrony Środowiska – podajemy jednak takie, jakie przekazano do publicznej wiadomości. BOŚ przesłał do KNF program postępowania naprawczego i począwszy od II kw. nie będzie płatnikiem podatku od instytucji finansowych. Postępowanie naprawcze prowadzone jest również w Banku BPH, stąd brak podatku bankowego od tej instytucji w naszych tabelach. Od lutego 2016 r. wszedł obowiązek opłacania przez banki podatku od aktywów na bazie ich stanu z końca miesiąca, w I kw. banki płacą zatem podatek za 2 miesiące – luty i marzec. To trochę tak, jak w przypadku niektórych utworów muzycznych, które nie zaczynają się od pełnego taktu, ale mają na początku przedtakt – tak można potraktować wprowadzenie podatku w trakcie kwartału. Bazując na danych za pierwsze dwa miesiące jego obowiązywania można oszacować, że ogólny podatek bankowy 13 instytucji, których dane prezentujemy, nieznacznie przekroczy 3 mld zł w całym 2016 r. Na podmioty te przypada niemal 80% aktywów krajowych banków komercyjnych według stanu na koniec I kw. 2016 r.

Prezentowany materiał bazuje na opublikowanych raportach kwartalnych banków, dla rachunku wyników wszędzie zestawiamy I kw. 2016 r. z I kw. 2015 r. Dla pozycji aktywów i pasywów banków przyjęliśmy w tym kwartale układ taki, jak w sprawozdaniach finansowych – czyli część banków prezentuje dane tak, jak dla rachunku wyników, inne (większość) pokazują je na koniec marca 2016 r. w porównaniu do końca roku 2015. Dane w układzie marzec 2016/marzec 2015 pokazały cztery banki: Pekao S.A., BZ WBK, mBank, ING Bank Śląski.

Sukces w mniejszej skali

Analiza banków komercyjnych na bazie danych KNF i prezentowanej przez nas reprezentacji sektora, wykazuje tendencje wzrostowe w wielu dziedzinach. Dynamika aktywów I kw. 2016 r. do I kw. 2015 r. to 4,2%, podczas gdy tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. aktywa urosły o 2%. Liderami wzrostu z wartościami powyżej ś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI