50 największych banków w Polsce 2016: Nowe narzędzia w rękach Prezesa UOKiK

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2016.06.foto.116.a.400xbank.2016.06.foto.116.b.400xW dniu 5 sierpnia 2015 r. uchwalono nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (ustawa). Zasadniczym celem ustawy było uporządkowanie i zintegrowanie przepisów w zakresie ochrony konsumentów. Jednym z głównych założeń powyższej nowelizacji jest zwiększenie kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poprzez powierzenie mu dodatkowych narzędzi mających na celu zapewnienie jeszcze większej niż dotychczas ochrony konsumentów.

Michał Bogusz prawnik,
Brudkowski & Wspólnicy

Piotr Banasik adwokat,
Brudkowski & Wspólnicy

Regulacje zawarte w ustawie koncentrują się w szczególności na kwestii uznawania za niedozwolone postanowień wzorców umownych, w których jedną ze stron jest konsument. Przed nowelizacją ustawy umocowanym do uznawania za niedozwolone postanowień wzorców umownych był Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W aktualnym stanie prawnym to Prezes UOKiK będzie posiadał kompetencje nie tylko do rozstrzygania w przedmiocie niedozwolonych postanowień, ale także w zakresie zakazu ich dalszego stosowania.

Kwestią, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, jest instytucja decyzji tymczasowej, którą będzie mógł wydać Prezes UOKiK w przypadku stwierdzenia przez niego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W praktyce oznacza to, że Prezes UOKiK będzie mógł wydać w stosunku do każdego przedsiębiorcy, który według UOKiK naruszy zbiorowe interesy konsumentów, dyspozycję nakazującą zaprzestanie stosowania niedozwolonych praktyk. Kluczowe jest to, że zobowiązanie będzie wydane przed decyzją kończącą dane postępowanie.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI