50 największych banków w Polsce 2016: Korekta w przededniu rewolucji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2016.06.foto.078.a.267xSkładki na BFG banki zapłacą co kwartał, a nie - jak dotychczas - raz do roku. Dwukrotnie wzrośnie również maksymalna kwota, którą odprowadzą doń w przypadku wyczerpania jego zasobów - to najważniejsze zmiany, jakie przyniosła marcowa nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Nowe przepisy opublikowane zostały w "Dzienniku Ustaw RP" 22 marca br., a już następnego dnia zaczęły obowiązywać - ustawodawca nie zdecydował się bowiem na zastosowanie vacatio legis.

Karol Materna

Skąd taki pośpiech? Wszak w tym samym czasie, kiedy grupa posłów wniosła do Sejmu projekt zmian w ustawie o BFG, w parlamencie toczyły się prace nad implementacją dwóch unijnych dyrektyw: 2014/49/UE w sprawie systemów gwarancji depozytów (DGSD) oraz 2014/59/UE, określającej zasady uporządkowanej restrukturyzacji i likwidacji banków (BRRD). Przeniesienie na polski grunt tego ostatniego aktu prawa wspólnotowego jest zadaniem szczególnie pilnym, bowiem w listopadzie ubiegłego roku KE pozwała Polskę – wraz z pięcioma innymi krajami Wspólnoty – do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niewdrożenie postanowień dyrektywy BRRD w terminie do końca 2014 r.

Dokonanie niezwłocznych zmian w obowiązujących przepisach okazało się jednak równie konieczne – a to z uwagi na interpretację zasad rachunkowości, wydaną 25 września ub.r. przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Zgodnie ze stanowiskiem unijnego regulatora, opłaty ponoszone przez banki na rzecz instytucji gwarancji depozytów powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo – w momencie ich poniesienia. „Jakkolwiek opinia ESMA nie ma charakteru wiążącego z punktu widzenia stosowania MSR [obecnie nie stosuje się już MSR tylko Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – przyp. aut.], w rzeczywistości ta opinia potwierdza jedynie stanowisko wyrażane przez audytorów z tzw. wielkiej czwórki po wejściu w życie interpretacji 21 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF 21). W ich opinii zastosowanie innego podejścia w zakresie rozliczania kosztów opłat na BFG w czasie (…) może narazić banki na poważne konsekwencje, m.in. że sprawozdanie nie zostanie uznane za zgodne z MSR” – czytamy w uzasadnieniu poselskiego projektu ustawy. Powyższe uwagi znajdowały zastosowanie do tych placówek, które z racji skali prowadzonej działalności zobowiązane są do stosowania MSSF. Pozostałe instytucje – wszystkie banki spółdzielcze i SKOK-i, jak również mniejsze podmioty z sektora komercyjnego – funkcjonują zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, która nie wyklucza możliwości rozliczania opłat na BFG w czasie.

Banki bez zysków, budżet bez podatku

Konsekwencje wdrożenia zaleceń ESMA mogłyby się okazać nader niekorzystne dla dużych polskich banków. Ponieważ zgodnie z obowiązującym dotychczas prawem termin wniesienia opłat na BFG upływał 31 marca, zatem cała roczna składka obciążałaby wynik pierwszego kwartału. W bardzo wielu przypadkach mogłoby dojść do powstania straty bilansowej, wykazywanej w tzw. sprawozdaniu ś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI