50 największych banków w Polsce 2016: Inkluzywny przewrót

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W opublikowanych pod koniec maja rekomendacjach gospodarczych dla państw członkowskich Komisja Europejska zauważa, że jeśli Polska nie podejmie reform, to odbije się to na finansach państwa i w efekcie nie spełni wymogów wynikających z europejskiego Paktu Stabilności i Wzrostu. Polski rząd zapewnia, że wszystko ma pod kontrolą, ale czy na pewno?

Andrzej Ostrowski

Omawiając sytuację w naszym kraju, wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis podkreślił, że choć powinniśmy się skoncentrować na obniżaniu deficytu budżetowego, to polski rząd nie dość, że tego nie robi, to planuje przyjąć takie rozwiązania, które mogą go podwyższyć.

Komisja przedstawiła trzy rekomendacje dla naszego kraju. Pierwsza zakłada dostosowanie fiskalne na poziomie 0,5% PKB. W opinii brukselskich analityków będzie to możliwe pod warunkiem, że wraz ze wzrostem gospodarczym na poziomie 3,6-3,7% w 2016 i 2017 r. rząd podejmie działania mające na celu obniżenie deficytu budżetowego. Komisja Europejska radzi przy tym, by przesunąć obciążenia podatkowe z pracy, szczególnie nisko opłacanej, do innych podstaw podatkowych, które są mniej powiązane ze wzrostem, jak konsumpcja, własność i kapitał, a dodatkowo uprościć system VAT i ograniczyć stosowanie obniżonych stawek tego podatku.

Druga z rekomendacji dotyczy planowanych zmian w systemie emerytalnym. – Ostatnio trwała dyskusja, by zatrzymać, a nawet cofnąć, reformy przyjęte przez poprzedni rząd. Zalecamy zapewnienie trwałości i adekwatności systemu emerytalnego. To istotne z punktu widzenia rynku pracy, gdyż populacja w wieku produkcyjnym w Polsce kurczy się, dlatego tak ważne jest, by zapewnić jak najszersze w nim uczestnictwo – wskazał wiceszef Komisji Europejskiej.

Trzecia rekomendacja dotyczy polepszania klimatu inwestycyjnego i usuwania przeszkód w inwestowaniu. W tym wypadku Polska powinna skoncentrować się na działaniach w obszarze transportu, energetyki, budownictwa oraz planowania przestrzennego na poziomie władz lokalnych.

W odpowiedzi na wystąpienie Valdisa Dombrovskisa minister finansów Paweł Szałamacha powiedział, że w ostatnich latach Komisja spektakularnie pomyliła się w swoich zaleceniach dla wielu krajów. – My traktujemy rekomendacje otwarcie, jako propozycje do prowadzenia polityki. Natomiast naszym podstawowym celem, którego się trzymamy, jest nieprzekroczenie limitu deficytu 3% PKB – zapowiedział, podkreślając, że polityka ekonomiczna rządu jest prowadzona racjonalnie, a tempo zacieśnienia fiskalnego w wysokości 0,5% nie jest czymś, ku czemu zmierza polski rząd.

Rządowa aktualizacja

Najważniejsze wytyczne dla naszej gospodarki rząd zawarł w przedstawionym na przełomie kwietnia i maja Komisji Europejskiej oraz Ecofin „Wieloletnim planie f inansowym państwa na lata 2016-2019”.

„Polityka budżetowa ukierunkowana na wspieranie wzrostu gospodarczego, który sprzyja włączeniu społecznemu, co będzie możliwe dzięki lepszej ściągalności podatków” – to najważniejsze, jak podało Ministerstwo Finansów, założenie planu. Rząd zakłada szybszy wzrost polskiej gospodarki, spadek bezrobocia, niską inflację i większy udział kapitału w tworzeniu wzrostu gospodarczego.

Wieloletni plan finansowy państwa składa się z dwóch częś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI