50 największych banków w Polsce 2016: Demografia a trendy na rynku mieszkań i kredytów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2016.06.foto.104.a.267xJednym z głównych czynników mających wpływ na kształt rynku nieruchomości, zwłaszcza w dłuższej perspektywie, jest czynnik demograficzny.

Ilona Kostrzewska
Analityk Rynku Nieruchomości Centrum AMRON
e-mail: ilona.kostrzewska@amron.pl

www.amron.pl

Zmiany w strukturze oraz liczbie ludności mogą sprzyjać umacnianiu się popytu na mieszkania, a tym samym – na popyt na kredyty mieszkaniowe, jak to miało miejsce w latach 2002-2008, kiedy to główną grupą nabywców nieruchomości było wchodzące w dorosłe, samodzielne życie pokolenie wtórnego wyżu demograficznego.

Lata 2003-2004 zapoczątkowały fazę wzrostu gospodarczego w Polsce. Wzrost PKB oraz obniżki stóp procentowych, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, napływ inwestorów zagranicznych i poprawa warunków życia Polaków wywołała zwiększenie popytu na kredyty mieszkaniowe wśród drugiego powojennego wyżu. Dane Związku Banków Polskich, publikowane w Raporcie AMRON-SARFiN, wskazują na wykładniczy wzrost liczby nowych umów kredytowych w tym okresie. Ich liczba ze 112 tys. w 2002 r. wzrosła do 314 tys. w rekordowym roku 2007. Obecnie wyż ten zaspokoił już swoje potrzeby mieszkaniowe, a opracowana przez Główny Urząd Statystyczny „Prognoza ludności na lata 2014-2050” nie napawa optymizmem.

Znaczące zmiany w populacji

W świetle powyższego opracowania tendencje demograficzne są niepokojące. Wraz z upływem lat dojdzie w Polsce do znaczących zmian w populacji, które mogą odcisnąć piętno m.in. na rodzimym rynku nieruchomości. Przede wszystkim do 2050 r. liczba Polaków spadnie o 4,5 mln, czyli o 12% w stosunku do bazowegoroku 2013 i wyniesie 33 951 tys. Zauważalne będą zmiany w strukturze wiekowej ludności oraz zmniejszanie się liczebności kobiet w wieku rozrodczym. Obecne, dorosłe pokolenie wtórnego wyżu demograficznego, ze względu na zmieniający się model rodziny, tradycje i wzorce ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI