50 największych banków w Polsce 2016: Bankowiec wolontariusz – to brzmi dumnie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Jaka jest opinia Polaków o bankach? Czy mamy zaufanie do polskiego sektora bankowego? Zgodnie z opublikowanymi w marcu wynikami badania "Reputacja polskiego sektora bankowego" jest dobrze. A co ma na to decydujący wpływ? - osobiste doświadczenia.

Urszula Szulc
Dyrektor Projektu BAKCYL
Warszawski Instytut Bankowości

Marcowe wyniki badania „Reputacja polskiego sektora bankowego” realizowanego przez TNS Polska wskazują, że „zaufanie do działających w Polsce banków deklaruje 61% ankietowanych, 26% badanych nie ma zaufania do banków, natomiast 13% nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii”. W stosunku do roku poprzedniego procent osób deklarujących zaufanie nawet się zwiększył, co może wydać się zaskakujące, biorąc pod uwagę opinie słyszane w kontekście kredytów frankowych. Jednak na poziom zaufania mają wpływ przede wszystkim osobiste doświadczenia klienta i jego relacje z własnym bankiem. Pracownik banku, jego postawa i sposób obsługi klienta mają kluczowe znaczenie przy ocenie całego sektora. Potwierdza to znaną zasadę, że największą wartością firmy są jej ludzie.

W roli nauczyciela

Jest niezwykłym doświadczeniem obserwowanie, z jaką pasją bankowcy angażują się w wolontariat kompetencji. Od 2013 r. Warszawski Instytut Bankowości organizuje projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, w którym pracownicy banków prowadzą lekcje w szkołach. Korpus wolontariuszy to aktualnie ponad 200 ekspertów, którzy z ogromnym zaangażowaniem wcielają się w rolę nauczycieli i realizują zasadniczy celprojektu, czyli edukację młodzieży z zakresu zarządzania własnymi finansami. Jednocześnie swoim przykładem pokazują, że bankowiec to sympatyczny człowiek, który doradza, przestrzega przed błędami, a także że bank to atrakcyjne miejsce pracy. Każda lekcja BAKCYLA to budowanie pozytywnego wizerunku sektora bankowego.

Kandydat na wolontariusza jest zobowiązany odbyć szkolenie, w trakcie którego zapoznaje się z zasadami działania w projekcie, programami lekcji BAKCYLA, które później realizuje w szkołach oraz ze specyfiką pracy z uczniami. Rozpoczynając każde szkolenie, pytamy uczestników „co skłoniło Cię do przystąpienia do projektu BAKCYL?”. Najczęstszą motywacją jest: chęć pomocy i dzielenia się wiedzą, dbanie o pozytywny wizerunek sektora, a także pragnienie rozwoju osobistego i sprawdzenie się w nowej roli. Przy takiej motywacji bankowiec w roli wolontariusza jest najlepszą wizytówką sektora bankowego. Uczniowie cenią sobie możliwość uzyskania rzetelnych odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a nie są one banalne i dotyczą zarówno zawodu bankowca, jak i zasad działania banku, np.: „Jakie trzeba mieć wykształcenie, ile się zarabia w banku?”, „Czy bank może zbankrutować?”, „Jeśli małżeństwo bierze kredyt, to po rozwodzie kto go spłaca?” Kontakt z młodymi ludźmi daje też wiele korzyści samym wolontariuszom, a pośrednio ich pracodawcom. Każda lekcja to przecież ćwiczenie z prowadzenia prezentacji i pracy z grupą oraz z wystąpień publicznych. Jednocześnie wolontariusz uczy się sposobu rozmawiania z młodymi ludźmi, którzy za chwilę staną się klientami banków. Jednak najwięcej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI