50 największych banków w Polsce 2016: Banki pod lupą przedsiębiorców

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Zaciągnąć kredyt w banku, czy może pożyczyć od rodziny? Polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP i mikro pozyskują fundusze na prowadzenie działalności z najróżniejszych źródeł. Potężną dawkę wiedzy na temat metod finansowania przedsięwzięć w rodzinnych firmach, wykorzystania w biznesie funduszy unijnych oraz preferowanych sposobach kontaktu z bankiem znaleźć można w najnowszej, 18. już edycji raportu "Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych".

Karol Jerzy Mórawski Bohdan Szafrański

Autorami opracowania są Centrum Badań Marketingowych INDICATOR oraz Warszawski Instytut Bankowości, a partnerem tegorocznej edycji został Związek Banków Polskich.

– Firmy z sektora MŚP i mikro wykorzystują ponad połowę finansowania udzielanego przez polskie banki – podkreślił prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Tylko na koniec I kw. br. wartość kredytów udzielonych mniejszym przedsiębiorstwom sięgnęła 187 mld zł, co przy łącznej kwocie finansowania przedsiębiorstw przez banki na poziomie 334 mld zł oznacza przeszło 60%. W rzeczywistości kwota ta może być nawet istotnie wyższa, jeżeli weźmiemy pod uwagę, iż drobni przedsiębiorcy bardzo często wykorzystują kredyty konsumpcyjne na wspieranie bieżącej działalności. Sukcesywnie wzrasta też zapotrzebowanie kredytobiorców firmowych na kredyty – zarówno inwestycyjne, jak i obrotowe.

ZBP zacieśnia współpracę z MŚP

Nie ma problemów również z podażą finansowania, odpowiedniego nawet dla najmniejszych graczy. – Pragnę przypomnieć, ze według raportu Banku Światowego i IFC „Doing Business 2015” Polska w ogólnym rankingu zajęła 32. miejsce, jednak pod względem dostępności f inansowania znaleźliśmy się na 17. miejscu – powiedział podczas prezentacji wyników badania prezes ZBP. Sektor bankowy podejmuje z własnej inicjatywy rozliczne starania, by współpraca z małymi firmami była jak najbardziej efektywna. Najnowszym przykładem takiego zaangażowania jest powołanie kilka tygodni temu przez zarząd ZBP Rady ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. – Poza działalnością informacyjną i edukacyjną pragniemy dyskutować i wymieniać doświadczenia z naszymi partnerami z organizacji skupiających przedsiębiorców z segmentów mikro i MŚP – tak zadania nowej komórki zdefiniował Krzysztof Pietraszkiewicz.

Wyniki badania zaprezentował jeden ze współautorów raportu – prof. Jan Garlicki, dyrektor generalny CBM INDICATOR. W gronie ankietowanych znalazło się 1214 przedsiębiorców z sektora mikro i MŚP, którzy rozpoczęli działalność przed 31 grudnia 2014 r. Jako kryterium podziału na firmy małe i średnie przyjęty został roczny przychód w wysokości 3,6 mln zł dla firm małych i 30 mln zł dla średnich. Kryteria takiej segmentacji – odbiegające od zasad przyjętych w większości banków, dla których średnie przedsiębiorstwo zaczyna się po przekroczeniu 5 mln zł obrotu – wywodzą się z dawnych zasad rachunkowości. Wówczas to firmy, które miały poniżej 800 tys. euro, nie musiały prowadzić pełnej księgowości. Próg ten został podwyższony do wysokości 1,2 mln euro znowelizowaną w roku 2008 r. ustawą o rachunkowości, jednak organizatorzy realizowanego już od 18 lat badania zdecydowali się utrzymać kryteria w celu pełnej porównywalności wyników za kolejne lata.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI